Karinių oro pajėgų orlaivis "Spartan" dalyvavo tarptautinėse pratybose Rumunijoje

Cer Senin (Rumunijos karinės oro pajėgos) nuotr.
Karinių oro pajėgų orlaivis "Spartan" dalyvavo tarptautinėse pratybose Rumunijoje. 

Lietuvos kariuomenės Karinių oro pajėgų orlaivis C-27J "Spartan" su įgula dvi savaites dalyvavo Rumunijoje organizuotose tarptautinėse pratybose "European Spartan 2019". Pratybose taip pat dalyvavo Bulgarijos, Italijos, Slovakijos ir Rumunijos, šalių, naudojančių transporto orlaivius C-27J "Spartan", įgulos.
Oro grėsmių imitacijai ir oro operacijų paramai pratybų šeimininkė Rumunija papildomai skyrė naikintuvus F-16.
Penkių Europos Sąjungos šalių narių taktinio oro transporto orlaivių įgulos ir antžeminis personalas vykdė praktines taktinės transporto aviacijos užduotis klimatiniu bei geografiniu požiūriu sudėtingame operacijų rajone ir tobulino taktines procedūras vykdant plataus masto taktinio oro transporto operacijas konflikto rajone.
Pratybų efektyvumui ir saugai užtikrinti kiekvienam skrydžiui į įgulos sudėtį buvo skiriama po saugos instruktorių, kuris dalyvaudavo įgulos pasirengimo procese, pačiame skrydyje bei skrydžio rezultatų aptarimo metu.
Anot Krašto apsaugos ministerijos, pratybų metu Lietuvos karinių oro pajėgų personalas ne tik dalinosi turima patirtimi bet ir perėmė sąjungininkų patirtį, įgijo teorinių žinių karinės transporto aviacijos operacijų planavimo ir vykdymo srityje.