Netekome Vytenio Rimkaus

Lapkričio 12-ąją savo gyvenimo kelionę baigė menotyrininkas, dailininkas, habilituotas mokslų daktaras profesorius Vytenis Rimkus. 91-uosius gyvenimo metus einantį Šiaulių miesto ir rajono garbės pilietį pakirto sunki liga.

Šiaulių rajone gimęs, Šiaulių berniukų gimnazijoje mokęsis Vytenis Rimkus 1946 metais kartu su tėvais buvo ištremtas į Sibirą. Už dalyvavimą pasipriešinime prieš sovietinį režimą jam paskirta mirties bausmė, kuri vėliau pakeista į kalinimą Rešiotų lageriuose. Į Lietuvą grįžo 1958 metais, įsidarbino šaltkalviu Šiaulių autobusų parke ir neakivaizdiniu būdu studijavo Leningrado Iljos Repino dailės institute, kurį 1966 metais baigė su pagyrimu. Apgynė dailėtyros daktaro, dailėtyros habilituoto daktaro disertacijas, 1988 metais suteiktas profesoriaus laipsnis.

Vytenis Rimkus ne tik paliko vertingą kūrybinį, mokslinį palikimą, visuomet buvo aktyvus visuomenininkas, miestiečių rinktas Šiaulių miesto tarybos nariu. Miesto kultūros, mokslo, švietimo visuomenei jis žinomas kaip iškili asmenybė, dariusi reikšmingą poveikį miesto ir visos Lietuvos dvasiniam gyvenimui.