Mokyklas aprūpins kompiuteriais, laboratorijomis

Gintarės DAKNYTĖS nuotr
Įgyvendinant projektą mokykloms bus perkama kompiuterinė įranga, šiuolaikiškos gamtos ir technologijų mokslų priemonės.

Šiaulių miesto savivaldybė partnerio teisėmis dalyvauja projekte „Ugdymo priemonės mokykloms“, pagal kurį efektyviai veikiančios bendrojo ugdymo mokyklos bus aprūpintos laboratorine įranga, priemonėmis ir kompiuterine įranga.

Projekto įgyvendinimas prasidėjo šių metų gegužę ir truks iki 2028 metų rugsėjo pabaigos.

Projektas, kurio biudžetas net per 52 milijonus eurų ir finansuojamas iš Europos regiono plėtros fondo, įgyvendinamas su 74 partneriais – savivaldybių administracijomis ir bendrojo ugdymo mokyklomis. Šiaulių miesto savivaldybei tenkanti projekto biudžeto dalis siekia 2,660 milijono eurų.

Įgyvendinant projektą numatoma ikimokyklinio, priešmokyklinio ir bendrojo ugdymo programas įgyvendinančias švietimo įstaigas aprūpinti parengtomis rekomendacijomis, bendrojo lavinimo mokykloms nupirkti kompiuterinę įrangą, šiuolaikiškas gamtos ir technologijų mokslų priemones.