Mirė gydytojas ALGIRDAS BRIEDIS

Eidamas 84-uosius metus spalio 2 dieną mirė gerbiamas Šiaulietis, Respublikinės Šiaulių ligoninės gydytojas traumatologas ALGIRDAS BRIEDIS. Gydytojas A. Briedis 1961 m. baigė Kauno medicinos institutą ir atvyko dirbti į Respublikinę Šiaulių ligoninę. Šį darbą jis dirbo visą savo gyvenimą.

A. Briedis ilgus metus dirbo Šiaulių miesto sveikatos skyriaus vedėjo pavaduotoju ir Šiaulių sporto medicinos dispancerio vyr. gydytoju. Visą gyvenimą A. Briedis buvo visuomeninkas, širdimi ir darbais prisidėjo prie Šiaulių miesto bendruomenės kūrimo. 1988 m. jis aktyviai dalyvavo Lietuvos tautinio olimpinio komiteto (LTOK) atkūrime, o 1988–1991 m. Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdyje.

A. Briedis taip pat buvo vienas pirmųjų Lietuvos alpinistų, įkopusių į aukščiausias Kaukazo ir Pamyro viršukalnes. Organizavo sporto renginius Lietuvos medikams ir Šiaulių miesto gyventojams.

Sutuoktinio, tėčio, brolio, senelio ir draugo gedi šeima ir draugai.

Atsisveikinimas su A. Briedžiu vyks iki spalio 4 d. 22 val. Šiaulių gedulo namuose (Tilžės g. 200), o laidotuvės vyks spalio 5 d. 14 val. Kaune, Panemunės kapinėse.

"Šiaulių krašto" archyvo nuotr.
Gy­dy­to­jas trau­ma­to­lo­gas or­to­pe­das Al­gir­das Brie­dis buvo il­ga­me­tis Šiau­lių olim­pi­nės ta­ry­bos na­rys.