Kviečia teikti kandidatūras miesto Garbės piliečio vardui suteikti

Redakcijos archyvo nuotr.
Laukiama pasiūlymų dėl kandidatų Šiaulių miesto garbės piliečio vardui suteikti.

Šiaulių miesto savivaldybė kviečia miesto Savivaldybės tarybos narius, nevyriausybines organizacijas, vietos bendruomenes, kolegialias gyventojų grupes ir juridinius asmenis iki 2024 m. rugpjūčio 1 d. teikti kandidatūras Garbės piliečio vardui suteikti.

Rugsėjo 5–7 dienomis vyks miesto šventė „Šiaulių dienos 788“. Tai viena iš svarbiausių miesto švenčių. Tradiciškai šventės metu iškiliausiems šiauliečiams ar kitur gyvenantiems miestui nusipelniusiems žmonėms suteikiamas Šiaulių miesto garbės piliečio vardas.

Garbės piliečio vardo suteikimas yra ne tik konkretaus asmens nuopelnų miestui įvertinimas: tokio asmens profesinė ir visuomeninė veikla iškeliama ir kaip sektinas pavyzdys visiems miesto gyventojams.

Teikiant kandidatūrą į Šiaulių miesto savivaldybės priimamąjį būtina pateikti išsamų siūlomo kandidato ar kandidatės gyvenimo bei darbų ir nuopelnų miestui aprašymą, ne mažiau kaip dviejų įmonių, įstaigų, organizacijų, nevyriausybinių organizacijų, gyventojų kolegialių grupių rekomendacijas, kandidato pasirašytą raštą, kad jis sutinka būti iškeliamas kandidatu Šiaulių miesto garbės piliečio vardui suteikti, kandidato asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją.

Anonimiškos rekomendacijos ir atsiliepimai nebus svarstomi.

Iki šiol Šiaulių miesto garbės piliečio vardas suteiktas 46 asmenims: 9 moterims ir 35 vyrams. 23 iš jų jau iškeliavę Anapilin. Pirmą kartą Garbės piliečio vardas buvo suteiktas 2000 metų kovo 9 dieną Gražbylei Venclauskaitei, Kleopui Jakaičiui ir Sauliui Sondeckiui.