Kūrybiškai įgalūs architektų viražai

Artūro STAPONKAUS nuotr.
Centriniame parke buvusių atrakcionų vietoje privačiame sklype projektuojamas trijų aukštų su mansarda pastatas.
Lietuvos architektų rūmų profesinės etikos taryba nusprendė, kad Architektų sąjungos Šiaulių skyriaus pirmininkė architektė Rūta Stuopelienė pažeidė net kelis profesinės etikos punktus ir rekomendavo Rūmų Architektų profesinio atestavimo komisijai skirti jai įspėjimą. Kelerius metus trunkančią istoriją Profesinės etikos tarybai (PET) pateikė kitas architektas Rokas Mazuronis. Ginčo objektu tapo Šiaulių centriniame parke, Žemaitės gatvėje, vietoje buvusių atrakcionų projektuojamas pastatas.

Savivaldybei nepatiko projektas ar architektas?

Dar 2010 metais UAB „Archinova“ parengė centrinio parko teritorijos detalųjį planą. Projekto vadovu buvo Rimantas Stuopelis, o architektūrinės projekto dalies vadovė – jo žmona Rūta Stuopelienė. Plane buvo numatyta, kad teritorijoje maksimalus leistinas statinių aukštis – 2 aukšai (12 metrų).

2016 metais UAB „Šiaulių atrakcionų parkas“ R. Mazuroniui užsakė suprojektuoti bendrovei priklausančiame sklype statinį. Tuometinė Savivaldybės vyriausioji architektė Rasa Budrytė pateikė reikalavimą pristatyti architektūrinius pasiūlymus Architektų sąjungos Šiaulių skyriui ir miesto visuomenei.

Nusiuntus vyriausiajai architektei projektinį pasiūlymą, jis buvo atmestas, nes pagal pateiktą pjūvį buvo identifikuojami trys aukštai, o to negali būti pagal detalųjį planą. Be to, projektuojamas pastatas nederėtų prie aplinkos ir gretimo užstatymo.

Projektinis pasiūlymas buvo nusiųstas LAS Šiaulių skyriaus pirmininkei Rūtai Stuopelienei. Jos išvados buvo kategoriškos: „Peržiūrėjau PP (projektinį pasiūlymą – aut.) ir likau apstulbusi dėl žmonių neprofesionalumo, nesuvokimo, ką daro, ir stūmimo buldozerio principu statinio, kuris nei masteliu, nei architektūra neatitinka šiauliečių lūkesčių, kas turi būti parke“. R. Stuopelienė rašo, kad investuotojas turėtų ieškoti „kūrybiškai įgalaus“ investuotojo. Toks laiškas buvo išsiųstas ir kitiems skyriaus valdybos nariams.

Lietuvos architektų rūmų profesinės etikos tarybos sprendime pastebima, kad tuo metu Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojos pareigas ėjo Rūtos Stuopelienės dukra Giedrė Mendoza Herrera. Jos kuruojamų sričių sąraše buvo ir statyba bei teritorijų planavimas, o jai tiesiogiai pavaldi – vyriausioji architektė.

2016 metų balandžio 14 dieną Šiaulių miesto savivaldybės administracijos Architektūros ir urbanistikos skyrius oficialiai atmetė pateiktą projektinį pasiūlymą. Pateikiama rekomendacija autoriams iš esmės patobulinti sprendinius ir pateikti projektą pakartotiniam derinimui.

Tų pačių metų spalį R. Mazuronis elektroniniu laišku informavo vyriausiąją architektę, kad sutartis sudaryta tarp jo ir užsakovo yra nutraukta dėl spaudimo iš Savivaldybės pusės keisti architektą.

Vietoje dviejų aukštų pastato – trys aukštai

Praėjus dvejiems metams gimė naujas statinio Žemaitės gatvėje 70 projektinis pasiūlymas, tik jį jau rengė UAB „Archinova“ filialas „ER projektai“. Naujajame projektiniame pasiūlyme architektūrinės projekto dalies vadove nurodyta R. Stuopelienė, o projekto vadovu – jos sutuoktinis R. Stuopelis.

Įdomu tai, kad peiktas dėl dviejų aukštų statinys dar labiau „išaugo“. Projektuojamo pastato aukštingumas – 3 aukštai ir mansarda, nors bendras aukštis išlieka tas pats – beveik 12 metrų. Profesinės etikos taryba atkreipė dėmesį, kad R. Stuopelienė dar 2016 metais, kaip LAS Šiaulių skyriaus pirmininkė, išreiškusi nuomonę apie R. Mazuronio parengtą projektinį pasiūlymą, be kitų argumentų, nurodė, kad detaliajame plane nėra numatyta 2 aukštų ir mansardos ar trečio aukšto, tačiau rengiant naująjį projektinį pasiūlymą priėmė tokius sprendinius dėl kurių R. Mazuronis buvo itin sukritikuotas.

R. Mazuronis Profesinės etikos tarybai aiškino, kad kad R. Stuopelienės neetiški veiksmai pasireiškė ne tik žeminančia komunikacija savo kolegos atžvilgiu, bet ir galimu interesų konfliktu. Esą naujojo projektinio pasiūlymo rengėja, siekdama projekto patvirtinimo ir pasinaudodama savo funkcijomis LAS bei dukros užimamomis pareigomis, besąlygiškai ir neetiškai nukonkuruojant savo kolegą pažeidė Etikos kodekso nustatytą pareigą vengti interesų konflikto. R. Mazuronis prašė įvertinti kolegės elgesį ir skirti jai drausminę nuobaudą.

Privalėjo nusišalinti nuo projektavimo

Šių metų sausio 25 dieną PET nagrinėjo R. Mazuronio skundą. R. Stuopelienė posėdyje nedalyvavo, tačiau savo paaiškinimus atsiuntė anksčiau. R. Stuopelienė sakė nedalyvavusi posėdyje ne dėl to, jog ko nors būtų išsigandusi, o tiesiog tuo metu turėjo dalyvauti jai labai svarbiuose mokymuose.

Tiek skunde minimoms architektėms, tiek PET kilo klausimas, kodėl R. Mazuronis 2016–2018 metų istoriją iškėlė svarstymui tik dabar.

Architektas paaiškino, kad neseniai visai atsitiktinai IS „Infostatyba“ sužinojo, kad toks projektas yra parengtas ir kas jo autoriai. Jis anksčiau tikėjo, kad kritika jo projektiniam pasiūlymui buvo, nors ir labai nekorektiška, bet nuoširdi, ginant architektūros kokybę. Todėl nebuvo tikslo sekti, kas ir kada tame sklype bus projektuojama.

Tačiau pasigilinęs nustebo ne tik dėl to, kad sukritikuotą jo darbą perėmė pati kritikė. Architektui pasirodė keista, kad pasikeitė ir reikalavimai. Jam buvo reikalingas ir derinimas su vyriausiąja architekte, ir ekspertinis vertinimas, o projektuojant R. Stuopelienei, tokie reikalavimai nėra keliami. Ji tik atliko pagal statybos techninius reglamentus privalomą formalią viešo pristatymo procedūrą, kurioje nebuvo dalyvių. Taip pat neliko reikalavimo pristatyti eskizinį projektą miesto bendruomenei ir LAS Šiaulių skyriui.

PET apibendrino, kad įvykių seka ir faktų visuma leidžia įtarti atsakovę (R. Stuopelienę – aut.) įsivėlus ir į interesų konfliktą.

„Atsakovė anksčiau sukritikavusi Pareiškėjo Projektinį pasiūlymą, ne asmeniškai, o ekspertų tarybos pirmininkės vardu (t.y. su galimomis pasekmėmis), vėliau pati ėmėsi šio objekto projektavimo, užsakymas buvo perleistas įmonei, kurioje direktoriumi ir projekto vadovu dirba Atsakovės sutuoktinis. Kyla įtarimas, kad Atsakovė, kritikuodama Pareiškėjo (R. Mazuronio-aut.) darbą ir ragindama užsakovą ieškoti kito architekto, tuo pačiu siekė ir naudos sau. Tokioje situacijoje Atsakovė, siekdama nesukelti abejonių dėl savo nepriklausomumo, nešališkumo bei sąžiningumo, privalėjo nusišalinti nuo šio objekto projektavimo“, – rašoma sprendime.

PET perdavė sprendimą Rūmų Architektų profesinio atestavimo komisijai ir rekomendavo skirti įspėjimą. Buvo siūlymas rekomenduoti sustabdyti atestato galiojimą, tačiau jo dauguma narių nepalaikė.

R. Stuopelienė: užsakovo teisė rinktis

„Aš neturiu laiko užsiimti tokiais absurdais. Aš atsakymus pateikiau etikos tarybai. Tuo metu žmogus pateikė projektinius pasiūlymus, švelniai tariant, prastus. Mūsų tokia praktika galiojo nuo tarybinių laikų, kad siunčia Architektų sąjungai išsakyti savo nuomonę. Aš tą medžiagą pasiunčiau valdybos nariams, visi nutarėme, kad silpnas darbas, viešinti jo neverta ir suformulavom tokį atsakymą Rasai Budrytei“, – komentavo istorijos pradžią R. Stuopelienė.

Ji aiškino, kad paslaugų paskirties statinys buvo akivaizdžiai projektuojamas kaip gyvenamasis namas.

„Mes dabar projektuojame tą pastatą, bet užsakovas pas mus atėjo po dviejų metų. Mes iškart išsiaiškinome, nes taip ir sakėme, kad čia bus visokių reikalų. Užsakovas sakė, kad su ankstesniu architektu atsiskaitė ir išsiskyrė draugiškai. Tai yra užsakovo teisė, ką rinktis“, – dėstė architektė.

Ji patvirtino, kad suprojektavo trijų aukštų su mansarda statinį. Architektės teigimu, aukštų skaičius – ne pagrindinis, o pagalbinis detaliojo plano rodiklis. Jei išlaikomas bendras aukštingumas, galima koreguoti detalųjį planą. Visos procedūros yra numatytos, tik reikia tuo užsiimti.

“ Mano pareiga – apsaugoti Šiaulius nuo prastos architektūros. Kadangi Šiauliai yra nedidelis miestas, pas mus yra nedaug architektų, galinčių ką nors suprojektuoti. Tai matyt, užsakovas rinkosi tarp visų, kas gali. Nežinau, kodėl jie pas mus atėjo po dviejų metų“, – kalbėjo pripažinta etiką pažeidusi architektė.

G. Mendoza Herrera: nėra čia didelio širdies skausmo

R. Stuopelienės dukra, miesto Tarybos narė Giedrė Manedoza Herrera nesutinka su PET išvadomis ir yra padavusi prašymą nagrinėti piktybišką pareiškėjo elgesį.

PET buvo aiškinama, kad R. Stuopelienės dukra užėmė Administracijos direktoriaus pavaduotojos pareigas 2015–2017 metais, tačiau tuo metu nedirbo UAB „Archinova“. Į buvusią darbovietę ji grįžo po to, kai buvo atleista iš politinių pareigų Savivaldybėje.

G. Mendoza Herrera patvirtino, kad ji, kaip architektė, taip pat dalyvauja pastato Žemaitės gatvėje 70 projektavime.

Ji neigė, kad eidama vadovaujančias pareigas galėjo daryti įtaką sprendimams.

Ji mano, jog PET sprendimas buvo priimtas toks, nes pareiškėjas atvyko su advokatu, o kita pusė posėdyje nedalyvavo.

„Nėra čia didelio širdies skausmo. Mūsų darbai yra kokybiški, ir jie už mus kalba. Visi procesai skaidrūs, viskas skaitmenizuota. Palyginkite abu projektinius pasiūlymus, tegul architektūra kalba už save“, – architektė nenusileido savo pasitikėjimu mamai.

Parke iškils trijų aukštų su mansarda statinys

R. Mazuronis sutiko, kad jo pateikti projektiniai pasiūlymai buvo pradinėje stadijoje, gal reikėjo geriau juos atlikti, padirbėti su grafika, architektūrinėmis meninėmis priemonėmis, ieškoti tinkamiausio varianto.

„Tačiau esu šventai įsitikinęs, kad patvirtintas variantas geriau neužtikrina miestiečių interesų“, – sakė R. Mazuronis, pabrėždamas, jog parke iškils trijų aukštų pastatas su mansarda ir požeminiu parkingu.

UAB „Šiaulių atrakcionų parkas“ direktorius Egidijus Varneckas sakė negalįs šios istorijos pakomentuoti, nes su architektais bendravo mažai. Šiais klausimais labiau rūpinosi bendrovės savininkai.

Direktorius patvirtino, kad statinio projektavimas jau eina į pabaigą. Kada parke bus pradėtos statybos?

„Labai sunkus klausimas. Panašiai kaip „kada baigsis karantinas“, – atsakė E. Varneckas.