Jungtinių Tautų operacijoje – Kelmės kuopos kariai

Viktoro RUSECKO nuotr.
Prie vėliavų stiebų karinėje bazėje su Kelmės vėliava.
Jau ketvirtas mėnuo, kaip Jungtinių Tautų (JT) vadovaujamoje situacijos stabilizavimo operacijoje MINUSMA (angl. Multinational Intergrated Stabilization Mission) Afrikos Respublikoje Malyje tarnauja ir du Kelmės kuopos (Lietuvos kariuomenės Krašto apsaugos Savanorių pajėgų (toliau LK KASP) Prisikėlimo apygardos 6-osios rinktinės 605 pėstininkų kuopos) kariai. Viršila Viktoras Ruseckas ir seržantas Ramūnas Grišius į šią misiją išvyko kovo mėnesio pabaigoje, kartu su kitais rinktinės kariais.

Kelmės kuopos kariai Liepos 6-ąją, kaip ir visi pasaulio lietuviai, Malyje giedojo Tautišką giesmę, išskleidę laikė ne tik istorinę Lietuvos, bet ir Kelmės miesto vėliavas, kurias atsivežė iš Lietuvos, pabrėždami savo priklausomybę ne tik mylimai šaliai, bet ir kraštui.

Norėdami ne žodžiais, o realiais darbais prisidėti prie Lietuvos vardo garsinimo, prisiimdami savo kariškus įsipareigojimus, pareigas ir atsakomybę, siekdami įlieti savo indėlį į bendrą pasaulio saugumą, kariai sėkmingai įveikė visus pasiruošimo etapus, kuriuos privalo įveikti kariai, apsisprendę vykti į tarptautines misijas. Nei vrš. Viktorui Ruseckui, nei srž. Ramūnui Grišiui ši tarptautinė misija nėra pirmoji. Vrš. Viktoras Ruseckas NATO misijose Afganistane yra praleidęs pusantrų metų, o srž. Ramūnas Grišius Kosove vykdė tris, Afganistane vieną misiją.

JT operacijoje MINUSMA, Malyje, Gao regione, yra paskirti du Lietuvos kariuomenės padaliniai, tai Nacioalinis paramos elementas Malyje (NPE-M-7) ir Pajėgų apsaugos vienetas (PAV-7).

Abu kariai priklauso skirtingiems padaliniams, todėl atlieka skirtingas užduotis. Vrš. V. Ruseckas vykdo NPE-M-7 logistikos specialisto pareigas. Kartu su NPE-M-7 vadu mjr. Pauliumi Siratavičiumi kariai atsakingi už logistinę paramą visiems Malio respublikoje tarnaujantiems Lietuvos kariams: vykdo įsigijimus, esant reikalui sudarinėja įvairias sutartis, organizuoja ir kontroliuoja krovinių judėjimą, bei komunikuoja su Lietuvos kariuomenės Gynybos štabu. Srž. R. Grišius vykdo karinės bazės apsaugos funkcijas Lietuvos kariuomenės PAV-7 sudėtyje, kur eina vyriausio šaulio pareigas, taip pat yra atsakingas už pavaldžius karius, bei paskirtomis pamainomis budi apsaugos bokšteliuose.

Lietuvos kariai Vokietijos kontingento sudėtyje vykdo pusės metų trukmės tarptautinę misiją ir koviniuose veiksmuose nedalyvauja.

Bendrai šiuo metu Lietuvos kariuomenės kontingentą Gao regione sudaro 44 kariai. Tai yra Nacionalinis paramos elementas, kurį sudaro 2 profesinės karo tarnybos kariai ir Pajėgų apsaugos vienetas, kuriame tarnybą atlieka 42 profesinės karo tarnybos kariai ir kariai savanoriai (32 iš LK KASP Prisikėlimo apygardos 6-osios rinktinės (Šiaulių apskritis) ir nuo liepos pradžios padalinį papildę 10 karių iš LK KASP Vyčio apygardos 5-osios rinktinės (Panevėžio apskritis).

JT karinė bazė „Cam castor“ įsikūrusi netoli regiono centro – Gao miesto. Regionas kažkada buvo atskira valstybė. Šalia teka upė Nigeris, o regiono šiaurinė dalis ribojasi su Sacharos dykuma. Gao regiono plotas (apie 170 572 km²) t.y. virš dviejų su puse karto didesnis už visos Lietuvos plotą (apie 65 300 km²).

Būdingos lygumos, kurias dengia sausringos savanos ir pusdykumės. Regiono populiaciją sudaro apie 49 000 gyventojų. Šiuo metu vyraujanti jutiminė oro temperatūra yra apie +43 / +45 laipsniai Celsijaus, o santykinis oro drėgnumas apie 10 – 20 procentų. Šį mėnesį laukiama liūčių sezono pradžios, tuo pačiu ir maliariją pernešančių uodų suaktyvėjimo.

Gao regione, saugumo padėtis iš dalies kontroliuojama, tačiau grėsmės lygis išlieka aukštas. Malį neramumai krečia nuo 2012 metų, kai šalies šiaurėje įsitvirtino su „al Qaeda“ susiję džihadistai. Per 2013 metais pradėtą Prancūzijos vadovaujamą islamistų puolimą jie buvo beveik visiškai išstumti, tačiau didelės teritorijos Malio šiaurėje tebėra menkai kontroliuojamos. MINUSMA yra laikoma pavojingiausia iš visų JT misijų. Malyje veikiančioms JT pajėgoms nuolat gresia džihadistų partizaniniai išpuoliai, vietos gaujų ir savižudžių atakos. JTO MINUSMA veikti pradėjo 2013 metų liepą. Šiuo metu čia tarnauja apie 13 tūkstančių karių iš įvairių pasaulio šalių.

JT taikos palaikymo misija MINUSMA Malyje siekia stabilizuoti padėtį šalyje, apsaugoti civilius gyventojus, ginti žmogaus teises, rengti humanitarinės pagalbos teikimą, saugoti kultūros paveldą ir padėti užtikrinti teisingumą nacionaliniu ir tarptautiniu lygmenimis.

Siųsdama karius į JTO MINUSMA, Lietuva prisideda prie tarptautinių pastangų stabilizuoti padėtį Malyje, remti JTO MINUSMA siekius. NPE-M ir PAV yra suformuoti, bei savo funkcijas Malio respublikoje vykdo vadovaujantis patvirtintu Lietuvos Respublikos Seimo mandatu.

Komentuoti

Paprastas tekstas

  • HTML žymės neleidžiamos.