Iki metų galo pratęsiamas daugiabučių renovacijai skirtų paraiškų teikimas

BE­TA ar­chy­vo nuo­tr.
Dau­gia­bu­čių re­no­va­ci­ja Lie­tu­vo­je.
Atsižvelgiant į Aplinkos ministro įsakymą, paraiškas daugiabučiams renovuoti pagal Daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programą bus galima teikti iki pat metų galo, gruodžio 31 d.

„Šiuo metu esame gavę jau daugiau nei 100 paraiškų. Įvertinę karantino keliamus sunkumus, matome, kad daugiabučių gyventojams reikia daugiau laiko susirinkimams, aptarimams, sprendimų priėmimui, todėl kvietimo terminas buvo pratęstas iki šių metų pabaigos“, – teigia Būsto energijos taupymo agentūros direktorius Valius Serbenta.

Dėl renovacijos sprendimų nepriėmusiuose daugiabučiuose susirinkimai organizuojami vaizdo skambučių formatu, o balsavimas vykdomas raštu, pašto dėžučių ar balsadėžių pagalba. Visgi sprendimų priėmimas, naudojant elektronines priemones, tenkina ne visus daugiabučius, tad didelė dalis administratorių laukia, kada pasibaigs karantino ribojimai ir atsiras galimybė susirinkimus organizuoti gyvai.

Vadovaujantis kvietime nustatytomis sąlygomis, valstybės parama skiriama kompensuoti visas daugiabučio namo renovacijos projekto parengimo, administravimo ir statybos techninės priežiūros išlaidas. Taip pat kompensuojama ir 30 proc. investicijų, kurios skirtos energiją taupančių priemonių įgyvendinimui. 100 proc. parama papildomai teikiama mažas pajamas turintiems gyventojams, padengiant visas jiems tenkančias išlaidas, susijusias su namo renovacijos projekto įgyvendinimu.

Šiais metais sudaryta ir daugiau galimybių daugiabučiui būti nepriklausomam nuo išorinių energijos tiekėjų, energiją šilumai bei karštam vandeniui gaminantis naudojant saulės kolektorius, šilumos siurblius ar kitus atsinaujinančios energijos įrenginius. Būtent tokiems projektams ar priemonėms papildoma parama, siekianti 30 proc., gali būti skiriama iš Aplinkos ministerijos administruojamos Klimato kaitos programos.

Kvietime nustatytas reikalavimas – įrengti saulės jėgaines, gaminančias elektrą namo bendrojo naudojimo reikmėms, daugiabučiuose, kurių plotas didesnis kaip 1500 m2. Taikant šį reikalavimą atsižvelgiama į technines galimybes.

Būsto energijos taupymo agentūra pažymi, kad paraiškas gali teikti savivaldybės ar daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektų valdytojai. Paraiškas taip pat gali teikti ir savivaldybės paskirti energinio efektyvumo didinimo programos administratoriai.

Būsto energijos taupymo agentūrai paraiškos teikiamos tiesiogiai bei naudojantis pašto ir pasiuntinių teikiamomis paslaugomis. Paraiškos priimamos visuose BETA regioniniuose padaliniuose.

Šiemet atnaujinta 110 daugiabučių. Šiuo metu taip pat įgyvendinama apie 600 daugiabučių atnaujinimo projektų. Dar 800 projektų yra skirtingose projektų parengimo stadijose. Konsultacijos būsto atnaujinimo klausimais teikiamos nemokama telefono linija 8 800 20012.

Užs. Nr. 482474

1 1