Į mokyklą sugrįžo po 65-erių metų

Asmeninė nuotr.
11a klasė po 65 metų vėl susitiko prie Juliaus Janonio gimnazijos.

 

Į mokyklą seną, lyg į seną lizdą,

Skrieja paukščiai iš visų kraštų –

Tai juk tavo mokiniai sugrįžta

Su vaikyste vėl pabūt kartu.

(janonietė Vaicekonytė)

 

Mūsų klasė – 11a, 107 laida. Vėl aplankėme mokyklą, susitikome, nors nedaug begalėjo atvykti. Dėkingi mokyklos direktoriui S. Vaivadai, mokytojai muziejaus vedėjai R. Margevičienei už dėmesingą, nuoširdų priėmimą, už ekskursiją, naujoves muziejuje.

Mokykloje susitikimai būdavo kas penkerius metus. Būdavo ir tarpinių – kas 2, 3 metus. Važiuodavome į tas vietas, kuriose dirbo, gyveno mūsų klasiokai: Vilnių, Panevėžį, Kėdainius. Ten vykdavo apžvalginės ekskursijos po senamiesčius, spektaklių lankymas. Nepamirštama – Kernavė.

Baigę mokyklą, rinkdavomės prieš Rugsėjo 1-ąją prie seno knygyno. Ir taip – 60 metų. Didžiausias organizatorius buvo Rimas Jonaitis, bet 65 metų susitikime jo nebuvo, o už savaitės Rimas iškeliavo Anapilin. Tai – aštuonioliktas Anapilin išėjęs klasės vaikinas. Atsisveikinome su širdgėla. Kol buvome jaunesni, kas 5 metus veždavome gėlių ant mirusiųjų kapų.

R. Jonaitis buvo labai organizuotas, kūrybingas, meniškos sielos žmogus. Jam klasė – tai gyvenimo dalis. Kadangi jis buvo Kino mėgėjų Šiaulių klubo narys, sukūrė ne vieną trumpametražį filmą apie klasiokus.

Dauguma stojo į aukštąsias, spec. mokyklas. Baigę dirbo atsakingus darbus. Turėjome 8 gydytojus, 2 chemikus, fiziką, matematiką, farmacininką, inžinierių (nebesuskaičiuoju), pedagogą. Negalima nepaminėti Laisvūnės Petkevičienės – medicinos mokslų daktarės, nusipelniusios sveikatos apsaugos darbuotojos, poetės. Pagal jos žodžius kompozitorius A. Raudonikis sukūrė „Paskutinį tango“, kurį ir dabar atlieka dainininkė J. Leitaitė.

R. Tolutis – fizikos mokslų habilituotas daktaras, profesorius. N. Jasinskas (miręs) – Šiaulių dramos teatro aktorius. S. Grudzinskienė – Kauno klinikų Endokrinologijos skyriaus vedėja. H. Metrikienė – Bubių mokyklos direktoriaus pavaduotoja, mokė anglų kalbos. R. Margevičius – onkologas-chirurgas, vadovavęs onkologinei ligoninei (miręs). A. Anusevičius – Ryšių ministerijos Centrinio konstravimo biuro viršininkas, jis projektavo 70 proc. visų Lietuvos ryšių, R. Biržiškienė – chemikė Kauno dirbtinio pluošto gamykloje. E. Mikalkinas – Jonavos „Achemos“ poliklinikos vyr. gydytojas. E. Adomaitis (klasės seniūnas), apsigynęs kandidatinį laipsnį, dirbo paleidžiant Visagino elektrinę. Irena Masiliūnienė – medikė, visą gyvenimą dirbusi onkologinėje ligoninėje Šiauliuose. Ir dar daug kitų specialistų.

Mokykloje mūsų klasės mergaičių dūdų orkestras, kuriam vadovavo mokytojas Tarvydas, pareikalavo daug laiko, darbo, kantrybės. Trejus metus grodavome mokyklos šventėse, mieste. Dalyvavome Vilniuje Dainų šventėje. Keturios mūsų “dūdorkos”, įstojusios į Vilniaus universitetą, prisijungė prie berniukų orkestro. Mūsų R. Jonaitis sukūrė trumpametražį filmą ”Mergas dūdą puč”, kuris tarp tokių mėgėjiškų filmų buvo aukštai įvertintas.

I. Masiliūnienė priklauso šiauliečių klubui Vilniuje. Dauguma klubo narių – baigusieji J. Janonio mokyklą (daug jau išėjusių Anapilin). Palaikome ryšius su mokyklos administracija, buvome pakviesti į mokyklos jubiliejinį koncertą, Varpo atidengimą. Didžiuojamės, kad buvome ir esame garbingi Janoniečiai ir po 65 metų.