Daugiausia abiturientų laikys lietuvių, anglų kalbų, matematikos egzaminus

Artūro STAPONKAUS nuotr.
Šiaulių miesto savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus vedėja Edita Minkuvienė informavo, kad mieste lietuvių kalbos egzaminą iš viso laikė 1 423 abiturientai.

Šių metų birželio 5-oji diena – ypatinga ir pilna jaudulio šalies abiturientams. Prasidėjo brandos egzaminų sesija – vyko pirmasis lietuvių kalbos ir literatūros egzaminas.

Kadangi jis abiturientams yra privalomas, jį Šiauliuose laiko daugiausia dvyliktokų: valstybinį egzaminą – 947, mokyklinį – 476.

Šiaulių miesto savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus vedėja Edita Minkuvienė informavo, kad daugiausia miesto abiturientų rinkosi anglų kalbos, matematikos, istorijos ir lietuvių kalbos egzaminus.

Anglų kalbos valstybinį egzaminą laikys 926, matematikos – 812, istorijos – 465 abiturientai. Kitų dalykų egzaminuose rezultatų sieks mažiau dvyliktokų: biologijos – 275, geografijos – 146, IT technologijų – 131, fizikos – 127, chemijos – 55, rusų (užsienio kalba) – 39, vokiečių kalbos – 6, o prancūzų kalbos – 1.

Egzaminus šiauliečiai laikys 68 centruose. Tai visos gimnazijos ir progimnazijos.

Jei savivaldybėje pasirinkusių tam tikrą egzaminą laikančiųjų yra mažai, steigiamas vienas centras visai apskričiai. Pavyzdžiui, vokiečių, prancūzų kalbų egzaminai. E. Minkuvienė pasakojo, kad pasitarus su apskrities savivaldybėmis ir suderinus su Nacionaline švietimo agentūra, nuspręsta, kad tokie centrai bus Šiaulių mieste.

E. Minkuvienė akcentavo, kad šiųmečių abiturientų laukia nedaug naujovių. Pagrindinė – jie gaus elektroninius brandos atestatus, popierinių dokumentų nebebus. Tačiau planuojama, kad jau nuo 2024 metų 11 klasės moksleiviams teks įveikti tarpinius žinių patikrinimus. Kokią dalį jų rezultatai sudarys galutiniame abituriento žinių įvertinime, o kokią dalį – brandos egzaminų rezultatai, dar diskutuojama. Vedėja minėjo, kad švietimo bendruomenė kreipėsi į Švietimo, mokslo ir sporto ministeriją, prašydami atidėti šią tvarką dar vieneriems metams, kad mokyklos galėtų geriau pasiruošti. Ar bus į tai atsižvelgta, dar neaišku.

Brandos egzaminų sesija šįmet prasidėjo kiek vėliau nei įprasta. Paprastai lietuvių kalbos egzaminas būdavo laikomas ne vėliau nei birželio 1-ąją. Sesijos pabaiga numatyta birželio 13 dieną. Liepos 9 dieną prasidės pakartotinis egzaminų perlaikymas. Iki to laiko jau turėtų būti aiškūs ir egzaminų rezultatai.

Švietimo skyriaus vedėja akcentavo, kad sudėtingiausia organizuoti tuos egzaminus, kuriuos laiko daugiausia abiturientų. Be to, didelius iššūkius kelia užsienio kalbų laikymas, nes būtina užtikrinti reikalingą klausymo įrangą, kad ji gerai veiktų. Kaip ir IT technologijų egzamino metu turi būti netrikdomas interneto ryšys, kompiuterinė įranga. Jei atsiranda gedimų ar trikdžių, tokį pat laiką yra pratęsiamas egzamino laikas, kad nenukentėtų abituriento interesai.