Daugiabučių modernizacija – svarbus žingsnis kovoje su klimato kaita

BETA archyvo nuotr.
Daugiabučių renovacija Lietuvoje.
Klimato kaita yra viena didžiausių aplinkosauginių, socialinių ir ekonominių grėsmių, prie kurios reikšmingai prisideda energetiškai neefektyvūs pastatai. Šiuo metu Europoje net 75 proc. pastatų yra nemodernizuoti, jie sunaudoja 40 proc. visos energijos ir į atmosferą išleidžia 36 proc. šiluminį efektą visų sukeliančių dujų.

Kiekvienas gyventojas pasirikdamas modernizuoti savo daugiabutį gali prisidėti prie kovos su klimato kaita – tam ypatingai reikšmingas atsinaujinančių energijos šaltinių kaip saulės elektrinių, saulės kolektorių ar šilumos siurblių įsirengimas. Šios priemonės didina energinį efektyvumą ir padeda ženkliai sumažinti į orą išmetamų kenksmingų CO2 dujų kiekį.

Renovacijos rezultatus gali stebėti kiekvienas

Lietuvos renovacijos žemėlapyje galima patogiai stebėti, kokius rodiklius pasiekia modernizuoti pastatai ir kiek tai prisideda prie gamtos tausojimo. Naudojantis interaktyviu įrankiu sužinosite pasiektą šiluminės energijos sąnaudų sumažėjimo vidurkį savo savivaldybės ar visos šalies mastu. Duomenys pateikiami apie kiekvieną modernizuotą daugiabutį – tereikia jį susirasti naudojant žemėlapio navigacijos įrankius arba suvedus tikslų adresą į paieškos laukelį.

Remiantis Lietuvos renovacijos žemėlapyje pateikta informacija, šiuo metu Lietuvoje vieno daugiabučio sutaupymų vidurkis siekia 64,5 proc. t.y., Lietuvoje vieno renovuoto daugiabučio vidutiniai šiltnamio efektą sukeliančių dujų sutaupymai siekia 62,4 t CO2 ekv./metus.

Finansinės paramos renovacijai šaltiniai

Šiuo metu yra paskelbti net 3 kvietimai renovacijai, kuriais pasinaudojus gyventojai gali gauti valstybės paramą ir sutvarkyti savo daugiabutį, kad jis būtų draugiškas aplinkai. Teikti paraiškas galima visiems 3 kvietimams vienu metu.

Kviečiama teikti paraiškas daugiabučiams namams renovuoti ir įsirengti šilumos siurblius, saulės jėgaines ar kitus atsinaujinančios energijos įrenginius. Tokiems projektams ir priemonėms bus skiriama papildoma 30 proc. parama iš Aplinkos ministerijos administruojamos Klimato kaitos programos. BETA laukia naujų paraiškų iki 2021 m. kovo 1 d.

Antrasis kvietimas – teikti paraiškas atsinaujinantiems energijos šaltiniams įrengti daugiabučiuose namuose, kurie nėra prijungti prie centralizuotų šilumos tinklų arba yra gavę savivaldybės pritarimą. Paraiškos priimamos visuose BETA regioniniuose padaliniuose iki 2020 m. gruodžio 31 d. arba iki tol, kol bus viršyta šiai priemonei numatyta lėšų suma.

Taip pat kviečiama teikti paraiškas mažajai renovacijai – daugiabučių namų vidaus šildymo ir karšto vandens sistemoms modernizuoti. Paraiškos priimamos visuose BETA regioniniuose padaliniuose iki 2021 m. vasario 1 d. arba tol, kol nebus viršyta šiai priemonei numatyta suma.

Pagal šiuos kvietimus planuojantiems diegti energinio efektyvumo didinimo priemones numatyta 30 proc. valstybės parama.

Užs. Nr. 467176

1 1