Daugiabučio sieną planuojama dekoruoti nauju kūriniu

Eskizas – taip siūloma dekoruoti daugiabučio namo fasadą.
Prasidėjus karui Ukrainoje imta atidžiau vertinti soviemečio kultūrinį palikimą. Šiauliečiai ėmė piktintis ant Ežero ir Vytauto gatvių kampe esančio penkiaaukščio galinės sienos esančiu penkiakampių žvaigždžių monumentu su liepsnomis virš jo ir šūkiu „Amžina šlovė didvyriams!“ Šiaulių miesto savivaldybei ieškant sprendimų, kaip šį kūrinį panaikinti ir pritaikyti šių dienų aktualijoms, į pagalbą atėjo privatus verslas.

Paklausė Tarybos narių nuomonės

Vasario mėnesį Savivaldybė, neradusi sprendimo, ką daryti su ant daugiabučio sienos kelis dešimtmečius stovinčiu meno kūriniu, kreipėsi į namo administratorių, o šis sovietmečio didvyrius šlovinantį užrašą uždengė tentu.

Šią savaitę Šiaulių miesto savivaldybės tarybos nariai gavo raštą, kuriame paprašyta pateikti savo nuomonę dėl sovietinės simbolikos, aukštinančios ir garbinančios okupacinio režimo jėgos struktūrą, pašalinimo nuo minėto pastato, jo uždažymo ar pakeitimo kitu meno kūriniu. Nuomonei pareikšti skirta viena diena.

Politikai informuoti, kad, ieškant sprendimų, kaip būtų galima ant daugiabučio namo fasado esantį vaizdą pašalinti, buvo rastas vienas iš galimų sprendimų – uždažyti sieną ir papuošti ją nauju meno kūriniu, atliepiančiu šių dienų aktualijas.

Tam reikės gauti daugiabučio namo gyventojų bei administruojančios įmonės pritarimą. Pagal atliktos pirminės apklausos rezultatus žinoma, kad šio daugiabučio namo gyventojai sutiktų sieną uždažyti, tačiau nenorėtų, kad jiems tektų prisidėti finansiškai. Finansavimo problema buvo išspręsta darbus geranoriškai pasisiūlius apmokėti AB „Gubernija“.

Idėja kūnu taps per trumpą laiką

Ketvirtadienį miesto Tarybos posėdyje UAB „Gubernija“ atstovas pristatė kūrinio eskizą, posėdyje per vaizdo ryšį dalyvaujant su Šiauliais besibičiuliaujančio Chmelnyckio miesto merui Olesandrui Symchysynui.

R. Zapalskis aiškino, kad renkantis, kas galėtų būti atvaizduota ant namo sienos, nekilo abejonių, kad sovietinės simbolikos turi būti atsisakyta ir parodyta, kad visi šiauliečiai yra su Ukraina.

Eskize Ukrainos vėliavos spalvų fone matyti dvi susijungusios rankos ir užrašas: „Už savus! Už Ukrainą!“

„Kūrinio žinutė skelbia, kad esame už šviesą ir laisvę“, – kalbėjo R. Zapalskis.

Jis pabrėžė, kad susitelkus miesto Savivaldybei ir benduomeniškam verslui, šis projektas per labai trumpą laiką iš idėjos taps kūnu.

Chmelnyckio meras dėkojo Šiauliams už palaikymą.

Architektai siūlo nekovoti su meno kūriniais

Tokiam žingsniui nepritaria Lietuvos architektų sąjungos Šiaulių skyrius. Jo pirmininkė Rūta Stuopelienė dar 2021 metų vasario mėnesį, kai dėl sovietinio kūrinio ant namo sienos kreipėsi Tarybos narys Zakiras Medžidovas, atsiuntė Savivaldybei raštą, kuriame rašoma: „Sunku įžiūrėti propagandos elementą Ežero g. 19 namo ugniasienėje – tai yra geras granitavimo meno kūrinys, kuris turi meninę vertę. Šis kūrinys yra gerai matomas nuo Ežero gatvės perspektyvos, jo kompozicija yra labai abstrakti. Dėl šios priežasties yra sunkiai suvokiamas jo turinys. Jis yra suvokiamas daugiau kaip dekoratyvus meno kūrinys“.

Architektų sąjungos skyrius mano, kad kūrinys galėtų būti koreguojamas renovuojant namą. Tokiu atveju jis galėtų būti keičiamas iš dalies – naikinant užrašą ir liepsną.

R. Stuopelienė priminė, kad kūrinys ant daugiabučio Ežero gatvėje yra vienas iš pirmųjų darbų Europoje, atliktų spalvoto granitavimo dekoro technika. Šio kūrinio įrengimą 1976 metais organizavo tuometinis miesto vyriausiasis dailininkas Vilius Puronas bei kūrinio autorė dailininkė Ramutė Kalniūnaitė.

„Manytume, kad nereikėtų kovoti su meno kūriniais, o juos išsaugoti ateities kartoms. Tuo labiau, kad tokios technikos jau nebėra“, – rašoma architektų rašte.

Prieš savaitę LAS Šiaulių skyrius patvirtino, kad jo pozicija nepasikeitė.