Dainų PSPC pastato statybos projektas dar nereiškia statybos

Gintarės DAKNYTĖS nuotr.
Šiau­lių sa­vi­val­dy­bės pla­nuo­se – Dai­nų PSPC plėt­rai at­pirk­ti pri­va­ti­zuo­tą bu­vu­sią vai­kų po­lik­li­ni­ką (kai­rė­je) už ke­lis kar­tus di­des­nę kai­ną.
Šiaulių miesto savivaldybės taryba nusprendė pritarti, kad būtų rengiamas VšĮ Dainų pirminės sveikatos priežiūros centro (PSPC) sveikatos priežiūros paslaugų plėtrai reikalingų patalpų statybos projektas. Tačiau tai dar nereiškia, kad pietinio rajono poliklinikai bus pastatytas papildomas naujas pastatas. Gali būti, kad tai tik viražas, siekiant iš mero politinės bendražygės atpirkti buvusios vaikų poliklinikos pastatą už kelis kartus didesnę sumą, nei 2015 metais buvo privatizuota.

Statyti naują ar atpirkti seną pastatą?

Jau esame rašę, kad Dainų PSPC vadovybė kreipėsi į miesto Savivaldybę tikindama, kad iki 2030 metų būsimai medicinos paslaugų plėtrai trūksta apie 2 000 kvadratinių metrų patalpų.

Savivaldybės vadovų akys kaip mat nukrypo į buvusios vaikų poliklinikos pastatą, kuris, 2015 metais Savivaldybės meru tapus Artūrui Visockui, buvo privatizuotas. Jį už 271,5 tūkstančio eurų įsigijo UAB „Vaiteksa“, kurios direktorė Reda Vaitekaitienė dalyvavo 2023 metų Vietos savivaldos rinkimuose su A. Visocko suburtu politiniu komitetu Nepartiniu sąrašu „Dirbame miestui“, tačiau į Tarybą nepateko. UAB „Vaiteksa“ privatizuotame pastate buvo atidariusi siuvyklą, tačiau šiuo metu ten veikla nevyksta, o pastatas pardavinėjamas.

Sausio 18 dieną svarstant 2024 metų miesto biudžeto projektą paaiškėjo, kad jame atsirado eilutė, kuri vadinasi „Didinti Dainų pirminės sveikatos priežiūros centro funkcionalumą“. Šiam tikslui numatoma skirti 1,673 milijono eurų, iš kurių maždaug už milijoną eurų būtų atpirktas privatizuotas buvusios vaikų poliklinikos pastatas ir pradėtas jo remontas. Tačiau kiek kainuotų gamybines patalpas ir vėl paversti gydymo įstaiga, niekas negalėjo pasakyti.

Dabar Administracija tikina, kad Savivaldybė nenaudojamų patalpų, kurias galėtų suteikti poliklinikai, neturi, privačių patalpų nuoma ilguoju periodu būtų neefektyvi. Patalpų pirkimo variantas esą atmestinas dėl didelių patalpų ir jų pritaikymo gydymo įstaigos veiklai kaštų. Be to, šiuo momentu esą nėra parduodamų tinkamų patalpų. Todėl Savivaldybės administracija siūlo naujo pastato, skirto VšĮ Dainų PSPC teikiamų sveikatos priežiūros paslaugų plėtrai, statybos variantą. Administracijos direktorius Antanas Bartulis, remdamasis standartiniais įkainiais, spėjo, kad tokia statyba su projektavimu gali kainuoti apie 3 milijonus eurų.

Taip kariaus su privačia medicina

Tačiau kai kurie politikai įsitikinę, kad naujo pastato Dainų poliklinikai niekas nestatys. Apie kelis šimtus tūkstančių kainuosiąs statybos projektas galimai rengiamas tik tam, kad būtų „įrodyta“, jog statyti naują pastatą yra per brangu ir reikia atpirkti iš mero bičiulės privatizuotą pastatą. Juolab kad rengiant projektą specifikaciją teiks Savivaldybė, o ten galima įrašyti ir pačias brangiausias medžiagas.

Taryba buvo informuota, kad Centro poliklinikai yra perdavusi 8 145 kvadratinius metrus ploto, o Dainų PSPC – 2 211 kvadratinių metrų. Politikų paprašyta Sveikatos skyriaus vedėja Kristina Strupienė informavo, kad Centro poliklinikoje yra prisirašiusių per 40 tūkstančių gyventojų, o Dainų PSPC – 25 tūkstančiai. Skiriasi ir suteiktų paslaugų skaičiai: Centrinė poliklinika per praėjusius metus suteikė per 450 tūkstančių pirmojo lygio sveikatos priežiūros paslaugų, o pietinio rajono įstaiga – 274 tūkstančius. Antrinio lygio paslaugų Dainų PSPC savo pacientams suteikė net kelis kartus mažiau, tačiau konkretaus skaičiaus skyriaus vedėja neįvardijo.

Opozicijos atstovai nesiginčijo dėl to, kad gydymo įstaigai reikia papildomų patalpų, tačiau siūlė paieškoti patalpų nuomos. Zakiras Medžidovas priminė, kad Respublikinėje Šiaulių ligoninėje Architektų gatvėje yra tuščias visas aukštas, kurį būtų galima panaudoti Dainų poliklinikos veiklai.

Tarybos narys Martynas Šiurkus priminė, kad seniai kalba, jog Savivaldybėje reikalinga kaštų naudos analizė. Ypač, kai kalbama ne apie kelis tūkstančius eurų, bet apie kelis milijonus. Nėra pagrįsta tokių projektų ekonominė nauda, todėl miestas turi milijonus kainavusią tuščią geležinkelio vėžę, brangiausius nakvynės namus ir mieste ant suoliukų miegančius benamius. Anot politiko, Savivaldybė eina ne tuo keliu. Jai reikėtų rūpintis turiniu, paslaugomis, o ne pastatų statyba. Tam yra verslas, kuris stato ir iš kurio galima nuomotis patalpas.

Savivaldybės administracija aiškina, kad nuomojant patalpas nėra racionaliai naudojamos lėšos, tačiau pati savo socialiniams skyriams nuomoja iš verslininkų buvusį „Snoro“ banko pastatą.

„Kai kalbame apie viešuosius pinigus ir turto valdymą, tai čia yra tragiškiausias pavyzdys, kai yra per daug pinigų, o sprendimai yra neefektyvūs ir neteisingi“, – sakė M. Šiurkus.

Su juo visiškai nesutiko valdančiųjų atstovas Gintautas Lukošaitis. Mero perspėtas, kad kalbėtų ramiai, jis susitvardė ir rėžė, kad „turime besiprivatizuojančios medicinos politiką pristabdyti. Mes tai darysim“.

Tarybos narė Roma Janušonienė pažymėjo, kad visuomet labiau verta statyti naują pastatą, nei remontuoti seną ir paprašė Savivaldybės administracijos pastato statybai paieškoti ir kitų finansavimo būdų, o ne vien iš miesto biudžeto.

Privačios medicinos temą tęsė meras Artūras Visockas.

„Arba tu užleidi vietą privačiai medicinai, arba bandai konkuruoti ir suteikti paslaugas už pradinę bazinę kainą. Reikalingi veiksmai, kurie gal yra jau ir pavėluoti. Toliau yra teisės aktai. Tu negali nueiti ir nupirkti pastatą, neišanalizavęs tam tikrų galimybių. Šis sprendimas yra apie alternatyvios galimybės analizę. Deja, tam tikrus skaičius galėsime sužinoti tik tada, kai bus parengtas statybos projektas ir gauta sąmatinė vertė. Sustambintas tas skaičiavimas rodo nerealius skaičius, tačiau kito varianto sužinoti konkrečius skaičius nėra“, – sakė meras, patvirtindamas, kad nekalbama apie naujo pastato statybą.

Už Dainų PSPC plėtrai reikalingų paslaugų pastato statybos projekto rengimą balsavo 22 Tarybos nariai, 7 susilaikė, 1 nebalsavo.