BETA laukia gyventojų paraiškų mažajai renovacijai

BETA archyvo nuotr.
Daugiabučių renovacija Lietuvoje.
Būsto energijos taupymo agentūra (BETA) jau paskelbė naują kvietimą, kurio metu daugiabučių namų gyventojus kviečia teikti paraiškas mažajai renovacijai. Jos metu atliekamas pastatų vidaus šildymo ir karšto vandens sistemų modernizavimas bei įrenginių, skirtų karštam vandeniui ruošti iš atsinaujinančių energijos išteklių, diegimas.

Paraiškas teikti galima visuose BETA regioniniuose padaliniuose iki 2022 m. vasario 1 d. arba iki tol, kol nebus viršyta šiai priemonei numatyta 800 tūkst. eurų suma.

Pagal šį kvietimą planuojantiems įsidiegti energinio efektyvumo didinimo priemones numatyta 30 proc. parama Klimato kaitos programos lėšomis – kompensacinių išmokų forma.

Norintiems gauti paramą gyventojams svarbu įgyvendinti vieną iš reikalavimų: arba pasikeisti elevatorinius šilumos punktus į naujus automatizuotus šilumos punktus arba atnaujinti senus susidėvėjusius šilumos punktus, kurie automatiškai nepalaiko užkoduotos karšto vandens temperatūros pastato vidaus karšto vandens tiekimo sistemoje.

Parama bus skirta tokioms priemonėms kaip radiatorių keitimas, išmaniosios apskaitos, įgalinančios vienalaikį rodmenų nuskaitymą iš daliklių ir karšto vandens skaitiklių butuose, diegimas, termostatinių ventilių įrengimas, vamzdynų keitimas, individualių šilumos apskaitos prietaisų ar šilumos daliklių sistemos įrengimas ir kt.

Į paramą gali pretenduoti ir tie daugiabučiai namai, kuriuose šilumos punktas yra pakeistas ir jau įrengta nepriklausoma šilumos tiekimo sistema.

Tuo metu planuojantiems diegti įrenginius, skirtus karštam vandeniui ruošti iš atsinaujinančių energijos išteklių, parama numatoma saulės plokštelinių ar vakuuminių kolektorių, boilerių ir akumuliacinių talpų įrengimui, mažo galingumo šilumos siurblių karštam vandeniui ruošti įrengimui, saulės fotovoltinės elektrinės įrengimui (elektros energijos poreikiams, atsiradusiems dėl karšto vandens ruošimo) ir kt.

Paraiškas gali teikti daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektų valdytojai, savivaldybės energinio efektyvumo didinimo programos įgyvendinimo administratoriai, šilumą tiekiančios įmonės, taip pat kiti asmenys, įgalioti daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkų.

BETA direktorius sako, kad mažoji renovacija gali sudominti norinčius atnaujinti daugiabutį, tačiau finansiškai negalinčius sau to leisti – ji pigesnė nei viso daugiabučio atnaujinimas, tačiau jos nauda – neabejotina.

„Kvietimas teikti paraiškas mažajai renovacijai naudingas tiems, kurie galbūt dar nesiryžta įgyvendinti kompleksinės renovacijos priemonių, tačiau nėra patenkinti oro temperatūra bute šaltuoju metų laiku, jaučia poreikį atnaujinti savo daugiabutį ir turėti geresnes gyvenimo sąlygas,“ – pabrėžia BETA direktorius.

Pasak V. Serbentos, vidaus vamzdynų sistemos subalansavimas, papildomi prijungti šildymo prietaisai, šilumos punkto automatizavimo lygis turi didelę įtaką šildymo sąskaitoms. Apie 14 proc. daugiabučių vis dar naudojasi sovietinio tipo elevatoriniais šilumos punktais, o tai gali lemti 7–15 proc. didesnį šildymo sąskaitos dydį.

Užs. Nr. 480606

1 1