Ateities mokyklą kuria Kuršėnuose

Artūro STAPONKAUS nuotr.
Mokytoja Dalia Mažeikienė pirmiausiai sukonstruoja objektą SMART lentoje, o vėliau vaikai dėlioja konstrukcijas.
Kuršėnų Pavenčių mokyklos-daugiafunkcio centro direktorė Janina Banienė apie mokyklą galėtų pasakoti valandų valandas – „įdarbintomis“ IT technologijomis, kūrybišku vaikų ugdymu ši ugdymo įstaiga stebina ne tik pačią mokyklos bendruomenę, bet svečius iš kitų miestų. Šviesiomis grindimis, ryškiomis spalvomis žaidžiančiomis sienomis, netikėtomis interjero detalėmis jaukiai sušildytais mokyklos koridoriais keliaujame į šį mėnesį pradėjusį veikti Mokslo ir technologijų centrą.

Po mokyklos stogu sugyvena vaikai nuo 2 iki 15 metų

Pavenčių mokykla yra daugiafunkcis centras. Po jos stogu įsikūrė trys darželio grupės, specialiosios lavinamosios klasės, kurių ugdytiniai baigia 10 klasių, ir 8 klasių pagrindinis bendrojo lavinimo mokymas.

„Viską paslepiame po dviem žodžiais – Pavenčių mokykla, kuri dabar tapo vaikystės mokykla“, – apibendrina J. Banienė.

Iškart į akis krenta tai, kad mokykloje nėra jokių stendų. Tik fojė pastatyta nedidelė lenta, kurioje visi kabina, kas ką nori. Direktorė atsako klausimu: o kam tie stendai, kai šiandien visa informacija virtuali?

„Mokykla be patyčių“ – virš laiptų kabo užrašas.

„Mes puikiausiai sugyvename nuo 2 iki 15 metų, kas anksčiau atrodė nesaugu visiems. Pastebėjome, kad visi norime augti ir stebėti, kaip kiti auga“, – komentuoja vadovė.

Čia mokosi 2 priešmokyklinės grupės, 8 pradinės klasės ir kelios vyresniųjų – iš viso 425 vaikai.

Mokyklos interjeras ne tik išskirtinis, bet ir švarus. Pagalvėlės, kilimai, šviesios grindys, spalvingos sienos. Ant suoliukų, nuklotų pagalvėlėmis, įsitaiso keli mokinukai, kai kurie „dirba“ savo mobiliaisiais telefonais. Mokykloje yra bevielis internetas. Čia pat – nedidelė bibliotekėlė, kur vaikai gali paimti ir čia pat paskaityti knygą.

„Dvejus metus dirbome prie tos idėjos, nes norėjome įrengti Mokslo ir technologijų centrą. Turėjome persiorganizuoti, pasiremontuoti“, – sako direktorė.

Rodydama ant sienos kabantį plakatą, vadovė cituoja, kad taip smagu daryti tai, kas neįmanoma. Lesyklos pavirto gėlių kompozicijomis, senos 40-metės durys iš geltonų „prakalbo“ įvairiomis ryškiomis spalvomis. Čia kiekviena klasė turi po du kabinetus.

Nuo 3D modeliavimo iki kalbų laboratorijos

Mokslo ir technologijų centras žvilga naujumu. Tik nuo spalio 1 dienos jame pradėti užsiėmimai. Projekto vertė – per 300 tūkstančių eurų, jie skirti iš Europos regioninės plėtros fondo ir Šiaulių rajono savivaldybės biudžeto.

Kiekviename iš trijų aukštų buvusiame galiniame fojė įrengta po išmaniąją klasę, ji įrėminta ne sienomis, o langais. Anot direktorės, jei kam įdomu, gali stebėti, kaip vyksta užsiėmimai. Centras iš viso įrengtas 9 klasėse.

Jose įkurta 10 zonų, pradedant nuo 3D technologijų ir baigiant Kalbų ir žiniasklaidos laboratorija. Čia vaikai bus mokomi 3D modeliavimo, braižybos, robotikos, edukacinių žaidimų, fizikos eksperimentų, animacijų istorijų kūrimo, elektroninių leidinių kūrimo ir maketavimo, gamtamokslinės veiklos.

„Esame atvira, šiuolaikiška, technologijomis besidominti mokykla. Ir technologijos mums padeda mokytis“, – akcentuoja J. Banienė.

Pirmiausia įžengiame į „Gudragalvių“ zoną, skirtą stimuliuoti mąstymą. Čia galima žaisti šachmatais, užsiimti matematika, kūrybiniais konstruktoriais, robotika. Kiekvienoje klasėje yra planšetės, kompiuteriai. Nauji modernūs staliukai sudėlioti žiedais, vaikai įsitaisę patogiose nugaroms kėdėse. Triukšmą matuoja triukšmomatis.

Mokytoja Dalia Mažeikienė brūkšteli ranka per SMART lentą, vaizdas kyla į viršų. Pagal mokytojos paaiškinimus mažieji dėlioja konstruktorius.

Įėjus į klasę dėmesys krypsta ir į stumdomas pertvaras. Jas atitraukus, klasė dar padidėja, tačiau ten jau kita veikla – fotolaboratorija. Čia planuojama daryti fotosesijas, kurti filmus.

Patirtinio ir eksperimentinio ugdymo kabinete vaikų laukia dėžės su eksperimentų rinkiniais, skirtais II–VIII klasėms. Yra sensoriai matuoti šviesai, drėgmei. Populiarus žaidimas, kur vaikai planšetėse suplanuoja herojaus kelią ir lentoje rodo, kaip pavyko jį įveikti.

Tarp darbo priemonių – virtualūs marškinėliai, per juos galima matyti žmogaus vidaus organus.

Technologijų mokytoja Rasytė Gedaminskienė sėkmingai naudoja išmaniąją lentą su „SMART Notebook“ programa. Galima atsisiųsti interaktyvias priemones, resursus, naudojamus mokyti. Taip pat kurti testus pasiekimams įvertinti.

Ant lentos vaikai rašo įvairiomis specialiomis priemonėmis, užrašus čia pat ranka galima ir nutrinti.

Anglų kalbos pamokos kitaip

Kalbų laboratorijoje mokinukai sėdi prie naujų kompiuterių užsidėję modernias ausines. Dirba individualiai. Anglų kalbos mokytoja Ligita Vestartienė turi daugybę interaktyvių priemonių. Ant sienos kabo didelis televizorius – ateityje vaikams demonstruos filmukus.

Kiek vyresnius vaikus anglų kalbos mokanti Staselė Riškienė prieš kelerius metus buvo apdovanota kaip inovatyviausia kalbų mokytoja šalyje. Mokytoja nenaudoja lentos – klasėje stovi du televizoriaus ekranai.

Kai lankėmės, penktokai kūrė pristatymus. Užuot tiesiog mokytojui išbėrę, ką išmoko, už pertvaros esančioje laboratorijoje nusifilmuodavo pristatymą žaliame fone, o ekrane vietoje jo atsirasdavo Italijos, Londono, Paryžiaus vaizdai.

Vyresnių klasių vaikai mėgsta filmuotis lauke su naujutėlaičiu dronu ir rodyti nufilmuotus vaizdus.

„Vaikams yra didžiulis džiaugsmas, nes visos tos technologijos anksčiau jiems nebuvo prieinamos ir išbandytos. Numatėme, kad vaikams būtų suteikta galimybė mokykloje išbandyti, o paskui atsiranda noras kažką kurti ir už mokyklos ribų“, – pasakojo S. Riškienė, o šypsena nedingo nuo jos veido.

Taip stengiamasi pamokų metu ugdyti kūrybiškumą, akcentuoti įgytų žinių pritaikymą.

„Man tos priemonės palengvina darbą. Ir patirties yra, ir noras didžiulis kartu su mokiniais daryti kažką naujo. Kitiems gal ir apsunkina, nes reikia daug darbo įdėti, kad pats įvaldytum“, – pastebėjo pedagogė.

Mokykla vykdo tarptautinius bendradarbiavimo projektus internetu. Kai yra galimybės, išvažiuoja į kitas šalis. Pasak S. Riškienės, du jų programos „eTWINING“ projektai buvo paskelbti geriausiais, o pati mokykla – geriausia šio programos mokykla Lietuvoje.

Mokosi sutarti ir susitarti

Robotikos technologijų klasė. Čia vaikų veiklai skirtos ne planšetės, o nešiojami kompiuteriai. Dar – 6 nedidukai mokomieji dronai. Knygų naudojama mažai, išmoko sėkmingai dirbti virtualioje erdvėje.

Šalia technologinio ugdymo nepamirštamas ir socialinis emocinis ugdymas arba visuomeninio gyvenimo pagrindai. Direktorė akcentuoja, kad kiekviena klasė mokosi socialinio emocinio ugdymo: sutarti, susitarti, išsisakyti, diskutuoti. Čia dirba mokytojos Gintarė Kučinskienė ir Aneta Salemonavičė.

„Visai kitaip jautiesi, kai turi įrankių ir su jais gali šiuolaikiškai greitai susigaudyti. Netiko, gali greitai pakeisti. Prisitaikyti prie vaiko. Kūrybiška aplinka, pozityvo daug. Kai patys pajuntam, išnaudojam, tai yra superiniai dalykai“, – sako mokytoja Gintarė.

Pedagogės juokiasi, kad dabar jau mažai kas ir kreidos eina pasiimti, nors anksčiau jos būdavo sunaudojama dideli kiekiai.

„Norime, kad mūsų ugdymas būtų kokybiškas. Stengiamės, kad grupės būtų dar mažesnės, kad kuo daugiau ir ilgiau galėtumėte kalbėtis ir išsikalbėti. Tada tas pavadinimas „Mokykla – be patyčių“ bus realizuojamas, o ne tik žodžiai“, – kalba direktorė.

Kūryba ir technologijos greta

Technologijų kabineto akcentas – 3D spausdintuvas. Vaikai pirmiausia projektuoja, pasidaro brėžinius, o tada eina gaminti.

Aktų salė taip pat kitokia nei įprastai. Nekalbant apie interjero spalvas, sieninius veidrodžius, kurie reikalingi šokių repeticijoms, įrengtos ir interaktyvios grindys.

Specialia įranga ant grindų suprojektuojami įvairūs žaidimai. Kojomis galima groti šviečiančiu pianinu, pabraukus koja, išgirsti vandens šniokštimą ar, sušvitus grindyse emocijų veideliams, išvengti užšokti ant „blogųjų emocijų“.

Aktų salėje Kauno dramos teatro atstovės mokė mergaites vaidybos. Greta Dermauskaitė paaiškina, kad mokyklos kvietimu jos kartą per mėnesį atvyks mokyti vaikus vaidybos, improvizacijos, drąsos, savęs pažinimo. Metų gale kiti vaikai, kurie naudosis naująja technika, filmuos vaidinančius vaikus ir taip sukurs trumpo metro filmą.

Vaikai turi matyti šviesesnį rytojų

„Priemonių yra labai daug. Kad jos nedulkėtų, kad jas naudotų, reikia kalbėtis, raginti, prašyti. Bet jie pajunta, kaip smagu yra taip dirbti. Kad tik nebūtų to viruso, mes visko prisigalvotume“, – sako mokyklos vadovė.

Direktorė J. Banienė ne vienerius metus svajojo apie šias permainas. Vis tobulindavo savo svajones.

Kad ir naujovė – pertvaros. Jos skelbia mobilumo idėją: „aš galiu keistis, keisti kitus ir pats būti pokyčių zonoje“. Funkcijos persipina, vaikai nebesėdi vienas už kito, yra erdvės.

Įgyvendinant idėją sukurti Mokslo ir technologijų centrą, dirbo komandomis.

„Pasikviesdavome grupę mokytojų ir klausdavome: įsivaizduokite, jūs svajojate apie ateities mokyklą, ugdymą, kokių priemonių reikėtų?“ – prisimena direktorė.

Buvo pasiūlymų pamokos pradžioje surinkti vaikų telefonus, nes jie trukdo.

„Bet atsirado grupė, kuri pasakė: kas mes esame? Esame šiuolaikinių technologijų mokykla ir turime išnaudoti galimybes. Mes matome, kaip vystosi pasaulis, kaip greitai vaikai reaguoja ir išmoksta. Technologijos – ateities svajonė. Vaikai suvažiuoja iš aplinkinių regionų, kaimų, gyvenviečių. Jie turi matyti šviesesnį rytojų, nes jie išeis į kitas mokyklas, į aukštąsias. Negi jie nieko nemokės? Testavimas, virtualus turinys – viskas dabar yra virtualioje erdvėje“, – paaiškina J. Banienė.

Pasibaigus karantinui, ji vieno mokytojo paklausė, gal jam reikia spintų knygoms susidėti? Jis atsakė, kad išmoko dirbti virtualioje erdvėje, jam nebereikia tiek daug knygų, reikia panaudoti ir kitas priemones.

Direktorė neslėpė, kad mokykloje yra ir tokio ugdymo priešininkų.

„Jie sako: aš dar truputį nerimauju, bijau, maištauju. Bet mes ir neverčiame. Kiekvienas renkasi, kaip išmokyti vaiką“, – sako J. Banienė.

Direktorė akcentuoja, kad šioje mokykloje visa bendruomenė dirba dėl bendro tikslo.

Mokytojai šį mėnesį turėjo daugybę mokymų. Vadovei patinka, kad mokytojai padeda vienas kitam. Dalis dalyvavo mokymuose, kaip panaudoti SMART lentą, dabar kiti mokosi iš jų. Darbuotojai yra atsakingi už konkrečią savo sritį, tačiau turi papildomų gebėjimų, kurie išnaudojami. Pavyzdžiui, siuva užuolaidas, prižiūri gėlynus ir panašiai.

Mokykla be skambučio

Šioje mokykloje neišgirsite skambučio, kviečiančio į pamokas. Vaikai mokosi srautais. Klasės renkasi nuo 8 valandos kas 10 minučių iki pusės devynių. Tokia forma buvo pasirinkta dėl koronaviruso pandemijos, tačiau ji mokykloje sėkmingai prigijo. Kadangi ją lanko labai įvairaus amžiaus vaikų, taip išvengiama grūsčių, susistumdymo. Nors nostalgija vienam iš pagrindinių mokyklos atributų – skambučiui – gal dar ir išliko.