Tragiška avarija

Po­li­ci­jos nuo­tr.
Au­to­mo­bi­lis nu­lė­kė nuo ke­lio ir tren­kė­si į pa­ke­lės me­dį. Sun­kiai su­ža­lo­ta ke­lei­vė mi­rė li­go­ni­nė­je.

Ant­ra­die­nį ry­te Jo­niš­kio ra­jo­ne, Ežei­kių kai­me, ke­ly­je Jo­niš­kis-Gruz­džiai, 26 me­tų mo­te­ris, vai­ra­vu­si au­to­mo­bi­lį "Opel Ast­ra", esant sli­džiai ke­lio dan­gai, ne­pa­si­rin­ko sau­gaus va­žia­vi­mo grei­čio, nu­va­žia­vo nuo ke­lio ir at­si­tren­kė į pa­ke­lės me­dį.

Eis­mo įvy­ky­je su­ža­lo­ta 60 me­tų ke­lei­vė. Dėl dau­gi­nių kū­no su­ža­lo­ji­mų nu­ken­tė­ju­sio­ji pa­gul­dy­ta į Jo­niš­kio li­go­ni­nės rea­ni­ma­ci­jos sky­rių. Dėl pa­tir­tų sun­kių trau­mų nak­tį į tre­čia­die­nį su­ža­lo­to­ji mi­rė.

Komentarai

kike    Pen, 2020-02-14 / 16:44
Kaip tik ne greitis. Jei būtų greitis, būtų medį nukirtę ir nieko nebūtų atsitikę. Medis nelabai storas.
Čiusas    Sek, 2020-02-16 / 07:41
Tarybiniais laikais, atsakingi būtų buvę kelininkai, nes buvo slidus kelias. Kelių tarnybos ir komunalininkai dirbdavo visą parą... Pats dirbau miesto komunalinio tarnyboje, žinau, kaip partijos sekretorius ant kilimo kviesdavo ir bausdavo atsakingus už kelius asmenis, jeigu būdavo slidūs keliai, o jeigu dar avarija įvykdavo dėl slidaus kelio, tai ojojoi....
kike    Sek, 2020-02-16 / 15:37

In reply to by Čiusas

Gal taip ir būdavo. Dabar kita santvarka. privalomos žieminės padangos. Važiuok pagal galimybes(savo0 ir nieko nenutiks. Na, galima slapčia medį nupjauti. Kad neatsitrenkti.
Vairuotojas    Sek, 2020-02-16 / 08:01
Dabar kiti laikai .KELININKAI ISPĖJA YRA SLIDZIU KELIO RUOZU ir tuom pasiteisina .nuslydai jau esi kaltas .nes tave ispėjo.

Komentuoti

Paprastas tekstas

  • HTML žymės neleidžiamos.