Nebetinkami vartoti produktai buvo pardavinėjami kaip kokybiški

Policijos nuotr.
Įtariama, kad buvo lobstama Lietuvos vartotojams tiekiant pasenusius maisto produktus.

Lietuvos kriminalinės policijos biuro pareigūnai išaiškino gerai organizuotą 29 asmenų grupę, tarptautiniu mastu vykdžiusią kriminalinį verslą didmeninėje bei mažmeninėje prekyboje Lietuvos Respublikos vidaus rinkoje. Nusikaltėliai bandė nusikalstamais veiksmais, klastojant produkcijos galiojimo terminus, išvengiant mokesčių, sukčiaujant, integruotis į legalų maisto prekių prekybos tinklą, tai darė tokios veiklos vykdymą nusikaltimu ir pavojingą žmogaus sveikatai.

Toks sisteminis verslas neteisėtai pelnėsi Lietuvos suklaidintų vartotojų sveikatos sąskaita, prekiaujant gyvūninės ir negyvūninės kilmės maisto produktais dideliais mastais, kurių galiojimo terminas buvo seniai pasibaigęs ir jų galiojimo terminą organizuotos grupės nariai klastojo ir nesaugią produkciją pardavinėjo Lietuvos žmonėms. Tokio „verslo“ mastai iki šiol nebuvo tirti ne tik Lietuvos, bet ir Europos Sąjungos mastu.

Gegužės 23 dieną Lietuvos kriminalinės policijos biuro pareigūnai kartu su Generalinės prokuratūros Baudžiamojo persekiojimo departamento prokurorais, glaudžiai bendradarbiaudami su Prancūzijos, Vokietijos, Estijos, Italijos, Belgijos teisėsaugos pareigūnais bei Europolu, koordinuojant ES bendradarbiavimo baudžiamosios teisenos srityje agentūrai Eurojustui, pasitelkdami į pagalbą kelių apskričių vyriausiųjų policijos komisariatų, Lietuvos policijos antiteroristinių operacijų rinktinės „Aras“, Kelių policijos tarnybos, Kriminalistinių tyrimų centro pareigūnus, Valstybinės mokesčių inspekcijos, Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos, Darbo inspekcijos darbuotojus, atliko tarptautinę teisėsaugos operaciją vienu metu visose šalyse. Policijos operacijos metu vien Lietuvoje pasitelktos gausios policijos ir kitų teisėsaugos bei valstybinių institucijų pajėgos – dirbo per 300 pareigūnų ir darbuotojų.

Tai vienas pirmųjų tokių tyrimų teisėsaugos praktikoje, kurio reikėjo imtis nedelsiant reaguojant ir atsižvelgiant į maisto vartotojų atžvilgiu naudojamą apgaulę, siūlant vidaus rinkai nekokybiškus produktus, galimus žmogaus sveikatai pavojingus padarinius ir siekiant nutraukti nekokybiškos ir nesaugios produkcijos pateikimą į rinką ir taip apsaugoti Lietuvos vartotojus.

Bendros teisėsaugos operacijos metu Lietuvos prašymu užsienio šalyse buvo sankcionuota dešimt kratų įmonėse ir sandėliuose, penkiose stambių Vokietijos ir Prancūzijos įmonių logistikos sandėliuose atliktos apžiūros, atlikti dokumentų poėmiai, apklausti devyni atsakingi asmenys, paimtos kompiuterinės laikmenos, daiktai, reikšmingi tyrimui, įšaldytos lėšos sąskaitose galimam civiliniam ieškiniui ir turto konfiskavimui užtikrinti.

Tuo pačiu laiku gausios Lietuvos teisėsaugos pajėgos atliko per 60 kratų, sulaikyti 26 įtariamieji, apklausti asmenys, įteikti pranešimai apie įtarimą visiems įtariamiesiems bei penkiems juridiniams vienetams, atlikti didelės apimties procesiniai veiksmai – sulaikymai, kratos, kurios tęsėsi kelias dienas ir tęsiasi iki šiol dideliuose įtariamųjų slaptuose sandėliuose, skaičiuojami didelio masto įvežtos produkcijos kiekiai. Per operaciją sulaikyti šios organizuotos grupės pagrindiniai organizatoriai ir lyderiai.

Atlikus kratas organizuotos grupės valdomose juridinių asmenų buveinėse, slaptuose maisto klastojimo, prekių galiojimo terminų klastojimo sandėliuose, prekybos tinklų taškuose, parduotuvėse, automobiliuose, atsakingų asmenų gyvenamosiose vietose ir kitose patalpose surastas milžiniškas kiekis maisto prekių su pasibaigusiu galiojimu, paruošti produkcijos ruošiniai parduoti vidaus rinkoje, reikšmingi tyrimui juodosios buhalterijos dokumentai, užrašai, prekių galiojimo terminų klastojimo įranga, medžiagos, įrankiai bei nusikalstamu būdu įsigyti grynieji pinigai, kiti suklastoti ir tyrimui svarbūs dokumentai, laikmenos, serveriai, telefonai.

Tyrimo duomenimis, Lietuvoje registruotų įmonių akcininkai ar vadovai, veikdami skirtingų sudėčių organizuotoje grupėje, susidedančioje iš trijų organizatorių, subūrę nusikalstamą grupuotę iš 29 asmenų bei 5 juridinių vienetų, veikdami įsteigtų įmonių vardu nuolat iš Prancūzijoje ir Vokietijoje registruotų bendrovių dideliais mastais pirko įvairių prekių su besibaigiančiu tinkamumo vartoti galiojimo terminu ir draudžiamas realizuoti maisto prekes su jau pasibaigusiu tinkamumo vartoti galiojimo terminu ir laikė slaptuose sandėliuose Lietuvoje. Siekdami jas realizuoti ženkliai aukštesnėmis kainomis organizavo masiškai maisto prekių vartojimo galiojimo laikotarpio klastojimą, spausdino etiketes su naujomis galiojimo datomis, nurodydami dar ne mažiau vienerių ar kelerių metų ilgesnį galiojimą ir jas realizavo vidaus rinkoje per jų pačių valdomoms įmonėms priklausančias arba per kitų prekybos tinklų parduotuves.

Pirminiais duomenimis, parduotų maisto prekių su suklastotu galiojimo terminu vertė viršija 1,2 milijono eurų. Šiuo metu analizuojami kratų metu gauti rezultatai, skaičiuojamas nesaugios produkcijos kiekis, todėl galimai realizuotų prekių vertė bus žymiai didesnė.

Be to, organizuotos grupės lyderiai, siekdami nuslėpti tikrąsias įsigytų ir realizuotų prekių vertes bei kiekius ir išvengti mokesčių, tyčia jų visų neapskaitė bendrovių buhalterinėse apskaitose, Valstybinei mokesčių inspekcijai deklaravo ženkliai mažesnes šių prekių įsigijimo bei pardavimo vertes, arba jų visiškai nedeklaravo.

Organizuotos grupės lyderiai ir padėjėjai bei vykdytojai, bendrovių vadovai ir nesąžiningais komerciniais ryšiais siejami asmenys įtariami sukčiavimu, apgaulingu apskaitos tvarkymu, dokumentų suklastojimu, neteisėtu vertimusi ūkine, komercine, finansine veikla organizuotoje grupėje.

Įtariamiesiems, padariusiems šias nusikalstamas veikas, gali grėsti laisvės atėmimo bausmė iki 8 metų.

Tikėtina, kad įtariamųjų ratas plėsis.

Siekiant atlyginti galimą žalą valstybei, galimam turto konfiskavimui ar išplėstinio turto konfiskavimui užtikrinti įtariamiesiems apribota jų nuosavybės teisė į kratų metu paimtas transporto priemones, rastas pinigines lėšas ir nekilnojamąjį turtą.

Minimos policijos operacijos metu Valstybinės mokesčių inspekcijos darbuotojai patikrino grynųjų pinigų apskaitą kasos operacijų atlikimo vietoje. Taip pat atliktas prekių likučių patikrinimas ir už nustatytus šiurkščius pažeidimus atsakingi asmenys patraukti administracinėn atsakomybėn.

Policijos ir Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos pareigūnams, tyrimo metu įvertinus aplinkybes bei nustačius nesaugius ar suklastotus maisto produktus, jų paplitimo mastą prekybos taškuose, bus uždrausta tiekti į rinką, o už juos atsakingi maisto tvarkymo subjektai bus įpareigoti susigrąžinti nesaugius ar suklastotus maisto produktus iš vartotojų. Policija ir Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba šį darbą jau atlieka.