Kelmės savivaldybės bendrovės pastate tyvuliavo naminė degtinė

Aso­cia­ty­vi nuo­tr.
Iki­teis­mi­nį ty­ri­mą dėl ne­tei­sė­to na­mi­nių stip­rių al­ko­ho­li­nių gė­ri­mų lai­ky­mo pra­dė­ję pa­rei­gū­nai pa­rei­gū­nai aiš­kin­sis ir tai, kur ne­le­ga­lus gė­ri­mas bu­vo pa­ga­min­tas.

Kel­mės ra­jo­no po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to Veik­los sky­riaus pa­rei­gū­nams įkliu­vo 55 me­tų vy­ras, dar­bo­vie­tė­je lai­kęs na­mi­nu­kę.

Tik­rin­da­mi gau­tą in­for­ma­ci­ją, pa­rei­gū­nai Kel­mės ra­jo­ne, Už­ven­čio mies­te­ly­je gy­ve­nan­čio as­mens UAB, pri­klau­san­čios Kel­mės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bei, pa­sta­te ap­ti­ko 100 lit­rų skaid­raus skys­čio, tu­rin­čio spe­ci­fi­nio na­mi­nės deg­ti­nės kva­po. Na­mi­nu­kė bu­vo iš­pils­ty­ta į ke­tu­rias 25 lit­rų tal­pyk­las.

Tam pa­čiam as­me­niui pri­klau­san­čio­je so­dy­bo­je, esan­čio­je Už­ven­čio se­niū­ni­jo­je, ras­ti ir paim­ti du pu­sant­ro lit­ro tal­pos bu­te­liai pil­ni to pa­čio skaid­raus skys­čio.

Kel­mės ra­jo­no po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to pa­rei­gū­nai pra­dė­jo iki­teis­mi­nį ty­ri­mą dėl ne­tei­sė­to na­mų ga­my­bos stip­rių al­ko­ho­li­nių gė­ri­mų lai­ky­mo.

Komentarai

mat kaip    Ket, 2020-02-20 / 18:11
galvojau, kad jau samogoniuko niekas nebevaro. Ir kiekis normalus.
to mat kaip    Pen, 2020-02-21 / 09:12

In reply to by mat kaip

vare varo ir varys, tik tiek kad dabar zmones truputi labiau saugosi, nes puola visi kaip skeriai..bet ta naminuke, jei tikrai gera ir svari, tai 100 kartu geriau nei valstybine is parduotuves
mat kaip    Pen, 2020-02-21 / 19:10
aš galvoju, kad nesvarbu ar švari ar skaidri kaip ašara, bet vis tiek tai nuodas. Kuo daugiau bus tokio "gėrio" sunaikinta ir tos produkcijos gamintojų nubausta, tuo visuomenė bus sveikesnė ir protingesnė. Taškas.
mat kaip    Šeš, 2020-02-22 / 12:53
jūs suprantat tiesiogiai. O aš sakau, kad visas alkoholis yra nuodas.
Edmis    Ant, 2020-02-25 / 08:05
Žmogus antiėk protingas,ir antiėk durnas kad ir išnaikinus alkoholį iš parduotuvių savęs nesukontruolios ir narys samane gamins pilstuka.Čia kovą su vėjo malūnais.

Komentuoti

Paprastas tekstas

  • HTML žymės neleidžiamos.