Automobilis susidūrė su kelio ženklu

Po­li­ci­jos nuo­tr.
Nuo smū­gio į ke­lio ženk­lą iš­šo­vė au­to­mo­bi­lio oro pa­gal­vės.

Ant­ra­die­nį, pus­va­lan­dis iki vi­dur­nak­čio, Jo­niš­kio ra­jo­ne, Sat­kū­nų kai­mo te­ri­to­ri­jo­je, ma­gist­ra­li­nia­me ke­ly­je A12 Ryga–Šiauliai–Tauragė–Kaliningradas (piet­va­ka­ri­nia­me Jo­niš­kio ap­link­ke­ly­je), esant šla­piai ke­lio dan­gai, vai­ruo­ja­mo au­to­mo­bi­lio "Vol­vo S80" ne­su­val­dė 28 me­tų vy­ras.

Au­to­mo­bi­lis at­si­tren­kė į ke­lio ženk­lą ir nu­va­žia­vo nuo ke­lio.

Nu­ken­tė­jo 33 me­tų ke­lei­vė.

Komentuoti

Paprastas tekstas

  • HTML žymės neleidžiamos.