Ko­vo­jo kio­ku­šin ka­ra­tė spor­ti­nin­kai

"Ener­gi­jos" ar­chy­vo nuo­tr.
Gus­tas Šiur­kus lai­mė­jo si­dab­ro me­da­lį.

Ak­me­nės ra­jo­no spor­to klu­bo "Ener­gi­ja" at­sto­vai ša­lies kio­ku­šin ka­ra­tė jau­nu­čių ir jau­nių čem­pio­na­tuo­se lai­mė­jo tris pri­zi­nes vie­tas.

Jau­nių fi­na­le Gus­tas Šiur­kus (svo­rio ka­te­go­ri­ja 75–80 ki­log­ra­mų) pra­lai­mė­jo var­žo­vui iš Jur­bar­ko ir ap­do­va­no­tas si­dab­ro me­da­liu.

To pa­ties am­žiaus ka­ra­tis­tų gru­pė­je tarp dau­giau kaip 80 ki­log­ra­mų sve­rian­čių spor­ti­nin­kų Mak­si­mas Žu­ko­vas lai­mė­jo bron­zos me­da­lį.

Tarp jau­nu­čių taip pat bron­zą pel­nė Ar­nas Gin­ta­las (svo­rio ka­te­go­ri­ja virš 75 ki­log­ra­mų).

Ko­man­dų įskai­to­je "Ener­gi­jos" spor­ti­nin­kai pel­nė 18 vie­tą tarp 38 čem­pio­na­tuo­se da­ly­va­vu­sių klu­bų.

Komentuoti

Paprastas tekstas

  • HTML žymės neleidžiamos.