GRĮŽTAME DIRBTI MIESTUI IR JO ŽMONĖMS

GRĮŽTAME DIRBTI MIESTUI IR JO ŽMONĖMS

SOCIALDEMOKRATAMS SVARBIAUSIA–ŽMOGUS!

GRĮŽTAME DIRBTI MIESTUI IR JO ŽMONĖMS Sąrašo Nr. 70

Šiandiena kaip niekada tikime, jog rinkimuose į Šiaulių miesto savivaldybės tarybą socialdemokratai sulauks rinkėjų palaikymo ir galės nedelsdami imtis naudingų darbų miestui ir jo žmonėms.

Šis tikėjimas mums brendo visus pastaruosius metus — bendraudami su Jumis, mieli rinkėjai, girdėjome išsakomas nuoskaudas dėl dabartinės valdžios neveiklumo, dėl atmestino, o dažnai ir ciniško požiūrio į paprastą žmogų, dėl nepagarbos senjorams, dėl netvarkomų gatvių, apleistų parkų, begalinių eilių socialinės rūpybos skyriuje ir daugelio kitų svarbių žmogui dalykų.

Savivaldybė yra valdžia, kuri arčiausiai žmogaus, ir daugelį darbų ji gali puikiausiai nuveikti. Juk būtent savivaldybėms patikėtas socialinių paslaugų teikimas, savivaldybė rūpinasi atliekų tvarkymu, ji turi galimybes skatinti darbo vietų augimą, savivaldybės uždavinys — jaunimo užimtumas, ji tvarko viešąjį transportą. Vandens ir šilumos kaina irgi labai priklauso nuo to, kaip šeimininkauja ir savo įmonėms vadovauja miesto valdžia. Todėl drąsiai sakome — valdžia privalo dirbti ryžtingiau ir tvarkyti miesto ir jo žmonių reikalus išmintingiau. Ypač šiuo sunkiu visiems laikotarpiu, kuomet daugelis neteko darbo, kuomet mūsų vaikai masiškai emigruoja į svečias šalis, kad užsidirbtų duonai, kuomet jaunimas čia nemato perspektyvos, o vyresni žmonės, netekę dalies pensijų, vos išgyvena. Būtent vietos valdžia dabar privalo būti itin atidi savo žmonėms ir jų rūpesčiams, turi suprasti ir padėti jiems. Jeigu dirbi Šiaulių miesto savivaldybėje, esi išrinktas į miesto tarybą — vadinasi, dirbi kiekvienam šiauliečiui. Todėl ir mūsų pasirinkta veiklos kryptis šiuose savivaldybių rinkimuose labai aiški, ji atitinka socialdemokratų siekius:

SVARBIAUSIA–ŽMOGUS! Žmogus, kuriam norisi gyventi šalyje, kur klesti teisingumas, kur gerbiamas kiekvienas pilietis, kur pagalbos sulaukia vargstantis žmogus, kur už darbą mokamas teisingas atlygis, kur jaunimas svajoja ir kuria savo gyvenimą, kur senatvė sulaukia pagarbos, o krykštaujantys vaikai pranašauja gražią ateitį.

Šiauliečiai ypač darbštūs ir kantrūs žmonės, tad, jeigu tokia pat bus ir miesto valdžia, Šiauliai klestės, ir čia gyvens laimingesni žmonės. Todėl vasario 27-ąją kviečiame rinktis atsakingai.

Žinokite, kad Socialdemokratai:

— už savalaikę pagalbą žmonėms, kuriuos užklupo sunkmetis;

— už nuolat besikeičiančius Šiaulius, kuriuose jauku gyventi ir kurti šeimas;

— už švietimo prieinamumo visiems užtikrinimą ir geresnių sąlygų sudarymą vaikų ir jaunimo lavinimui bei užimtumui;

— už savivaldos stiprinimą ir valdžios atskaitomybės didinimą;

— už žmonių kultūrinę saviraišką bei sporto propagavimą;

— už gamtos tausojimą ir švarią aplinką.

Esame pasiryžę Jums detaliai išdėstyti konkrečių miesto problemų sprendimo kelius, išvardinti numatytus atlikti darbus, diskutuoti ir tartis su Jumis, mieli šiauliečiai. Todėl laukiame Jūsų mūsų būstinėje (Aušros al. 15), laukiame susitikimuose, laukiame rinkimų dieną, VASARIO 27-ąją, prie balsadėžių.

Mums Jūsų patikėtas mandatas–didžiausias įpareigiojimas ir prisiimta atsakomybė dirbti šiauliečiams ir jų nenuvilti.

Edvardas Žakaris

LSDP Šiaulių skyriaus pirmininkas

Seimo narys

Politinė reklama. Užs. Nr. 71796

Bus apmokėta iš Lietuvos socialdemokratų partijos politinės kampanijos sąskaitos