Prisimintas šviesuolis Leonardas Skėrys

Zigmo RIPINSKIO nuotr.
Renginyje „Liko atminty ir širdy...“ prisimintas šviesuolis, kraštotyrininkas, visuomenininkas Leonardas Skėrys (1932–2020).
Šiaulių rajono Šakynos seniūnijoje, Žarėnuose, vyko renginys „Liko atminty ir širdy...“, skirtas šviesuoliui, kraštotyrininkui Leonardui Skėriui (1932–2020) atminti.

Žarėnų kapinaitėse padėtos gėlės, uždegtos žvakutės, sugiedotos giesmės. Kapą pašventino Žarėnų–Latvelių parapijos klebonas Stanislovas Žukauskis. Šv. Mikalojaus bažnyčioje už L. Skėrį buvo aukojamos š. Mišios.

Renginyje „Liko atminty ir širdy...“ prisiminimais dalijosi vakaro vedėjai – kultūros renginių organizatorė Sigutė Butvidienė ir meno vadovas Rimantas Mickevičius, Šiaulių rajono garbės pilietė Eugenija Dragūnienė, Naisių bendruomenės pirmininkė Rita Žukauskienė, 2009 metų „Metų kraštotyrininkė“ Sigita Lukienė, 2018 metų „Metų kraštotyrininkas“ Stanislovas Šalkauskas, Šakynos seniūnijos seniūnas Mindaugas Gedvila, Žarėnų kaimo bendruomenės pirmininkė Jolanta Gedaminskienė, rajono kultūros centro direktorė Jovita Lubienė, Šiaulių rajono savivaldybės administracijos Kultūros skyriaus vyr. specialistė Vitolda Dovidauskienė, Seimo narės Rimos Baškienės padėjėja Ada Grakauskienė, Joniškio krašto poetas Jonas Ivanauskas.

Renginyje eksponuoti asmeniniai L. Skėrio daiktai, kraštotyrinė medžiaga.

Koncertavo Šiaulių 1-osios muzikos mokyklos kanklininkų ansamblis, vadovaujamas Kristinos Kuprytės. Parodytas Kultūros skyriaus specialisto Zigmo Ripinskio iš archyvinių kadrų sukurtas filmas apie L. Skėrį.

Žemaitijos skautų organizacijos Kuršėnų Perkūno draugovės skautai Mileta Abartaitė ir Eimantas Riauba stovėjo Lietuvos Respublikos, Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjungos Kuršėnų filialo bei Žemaitijos skautų organizacijos vėliavų Garbės sargyboje.

Garbės kraštotyrininkas, visuomenininkas, kultūros ir istorinės atminties puoselėtojas L. Skėrys amžinybėn išėjo 2020 metų spalio 30 dieną.

2001 metais L. Skėriui buvo sutektas pirmasis Šiaulių rajono „Metų kraštotyrininko“ vardas, 2005 metais – Lietuvos Respublikos Garbės kraštotyrininko vardas. 2008 metais Lietuvos Politinių kalinių ir tremtinių sąjungos 20-mečio proga įteiktas medalis „Už nuopelnus Lietuvai. Nr. 101.“

Šiaulių rajono Metų kraštotyrininko vardas ir premija už reikšmingus kraštotyros darbus L. Skėriui buvo įteikti ir 2011 metais.

Susijusios naujienos