Pasaulinę poezijos dieną – nauja poezijos ir fotografijų knyga

Zigmo RIPINSKIO nuotr.
„Pėdos sniege“ – jau trečioji Algirdo Kontrimo poezijos ir fotografijų knyga.

Pasaulinės poezijos dienos proga Šiaulių rajono savivaldybės kultūros centro Bazilionų filialas pakvietė į kraštiečio Algirdo Kontrimo poezijos ir fotografijų knygos „Pėdos sniege“ sutiktuves bei fotodrobių parodos „Tėviškės drobulės“ atidarymą.

Skambant Bazilionų (Šiaulių r.) muzikantų liaudiškos kapelos melodijoms, į renginį gausiai rinkosi poezijos mėgėjai. Bazilionų mėgėjų teatro dalyviai teatrališkai pradėjo poezijos šventę, skaitė eilėraščius iš naujos, dar spaustuvės dažais kvepiančios Algirdo Kontrimo knygos.

Apie naująją knygą papasakojo ir čia sudėtą kūrybą apžvelgė lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja Estrelija Jurkuvienė. Ji pažymėjo, jog skaitydami eilėraščius pajuntame, kad jų temos labai artimos daugelio skaitytojų širdžiai.

„Tėvas yra pagrindinis lyrinis veikėjas, jo šiltos rankos, jo sniege įmintos pėdos, kartu su tėvu šviesų rytmetį birželio išpjauta šieno pradalgė, o tėvo pėdomis yra ėjimas pas mamą, apsigaubusią marga skarele“, – sakė Estrelija Jurkuvienė. Ji kalbėjo, kad, ko gero, sunku būtų surasti poetą, kurio kūryboje nebūtų meilės temos, aktuali ji ir Algirdo Kontrimo eilėraščiuose. Gamta taip pat neatsiejama nuo Algirdo Kontrimo gyvenimo, tai liudija ir eksponuojama keturiolikos fotodrobių kolekcija.

Poetas, pedagogas, fotomenininkas Algirdas Kontrimas augo gražiose Kurtuvėnų apylinkėse, vidurinę mokyklą baigė Šaukėnuose, o aukštąjį išsilavinimą įgijo Šiauliuose.

„Knyga „Pėdos sniege“ susideda iš kelių dalių – eilėraščių ciklo „Metai“, skyriaus apie meilę, tėviškę, tėvynę. Tiesiog sudėliojau eilėraščius pagal temas ir juos papildžiau savo krašto fotografijomis“, – apie savo knygą kukliai kalbėjo Algirdas Kontrimas. Knygoje poezijos mėgėjai ras ir garsinį knygos variantą, jame eilėraščius skaito pats autorius.Poezijos šventėje pasirodė Bazilionų kultūros centro mėgėjų teatro, Bubių moterų ansamblio „Obelėlė“, Kurtuvėnų etnografinio ansamblio „Kurtove“ dalyviai.