Mini režisierės, poetės Stasės Niūniavaitės 100-ąsias gimimo metines

Kristinos URNIEŽIENĖS nuotr.
(Iš kairės į dešinę): Akmenės viešosios bibliotekos direktorės pavaduotoja Dalė Taraškevičiūtė, bibliotekos direktorė Zita Sinkevičienė, Skaitytojų aptarnavimo skyriaus vadovė Aušra Šukienė ir bibliotekininkė Regina Rulinskienė prie parodos „Stasės Niūniavaitės gyvenimo pėdsakais“.

Akmenės viešojoje bibliotekoje parengta literatūrinė, kraštotyrinė spaudinių paroda „Stasės Niūniavaitės gyvenimo pėdsakais“, skirta teatro režisierės, literatės, visuomenės veikėjos Stasės Niūniavaitės 100-osioms gimimo metinėms paminėti.

S. Niūniavaitė gimė 1923 metų sausio 20 dieną Tryškių valsčiaus Maldenių kaime (dabar – Telšių r.). 1939 metais įstojo į Telšių gimnaziją, įsijungė į literatų kuopą.

1942 metais pradėjo studijuoti Vilniaus universitete lietuvių kalbą ir literatūrą. Uždarius universitetą, dirbo Studijų biuro korektore, artėjant frontui grįžo į gimtinę. 1944 metų rudenį ją globojęs Butkų Juzė pakvietė į Telšius, į organizuojamą Žemaičių dramos teatrą.

1945 metų rudenį S. Niūniavaitė grįžo į Vilniaus universitetą, bet 1946 metais buvo suimta. Iš lagerio grįžo 1954 metais. Atvyko gyventi į Akmenę.

1955 metų pradžioje pradėjo dirbti Šiaulių dramos teatre, po metų grįžo į Akmenę.

1958 metais S. Niūniavaitė įsidarbino režisiere Naujosios Akmenės cementininkų kultūros namuose (vėliau rūmuose). Naujosios Akmenės teatrui vadovavo iki 1992 metų, pastatė apie 50 spektaklių.

2001 metų rudenį S. Niūniavaitė išvyko į Telšius. Anapilin išėjo 2002 metų liepos 2 dieną.

S. Niūniavaitė bendravo su žymiais Lietuvos menininkais, rašytojais, aktoriais. Parašė atsiminimų apie aktorę Eleną Bindokaitę, literatus Butkų Juzę, Vytautą Mačernį, Stasį Anglickį ir kitus. Rašė eilėraščius.

Režisierė buvo aktyvi Akmenės viešosios bibliotekos skaitytoja. Prieš išvykdama gyventi į Telšius padovanojo bibliotekai knygų.

Viešosios bibliotekos direktorė, Lietuvos nepriklausomųjų rašytojų sąjungos Garbės narė Zita Sinkevičienė yra išleidusi dvi literatūrines-biografines knygas: „Stasės Niūniavaitės vardo literatūrinės premijos laureatai. Literatūrinė rudens paletė“ ir literatūrinę-bibliografinę rodyklę „Literatūrinio „Poezijos rudens“ labirintuose“. Šiuo metu rengiama informacija trečiai knygai.

Nuo 2004 metų per tradicinę Akmenės viešosios bibliotekos „Poezijos rudens“ šventę teikiama Stasės Niūniavaitės vardinė literatūros premija.