„Laiptų galerija“ paminėjo Kovo 11-ąją

Artūro STAPONKAUS nuotr.
Poe­zi­jos po­pie­tė kvie­tė pa­si­klau­sy­ti poe­to Jus­ti­no Mar­cin­ke­vi­čiaus ei­lių, teks­tų, įžval­gų, ku­rias skai­tė ak­to­rius And­rius Bia­lob­žes­kis.

Gausia renginių savaite Šiaulių miesto kultūros centras „Laiptų galerija“ užbaigė veiklą savo patalpose prieš didžiąją pertrauką, kurios metu vyks patalpų remontas.

Kovo 9 d. vyko Čerkasų muzikos teatro aktorės, solistės Olenos Lastivkos koncertas. Šis koncertas buvo skirtas paminėti Ukrainos poetą, dailininką, rašytoją, etnografą Tarasą Hryhorovyčių Ševčenką (1814– 1861).

Kovo 12 d. poezijos popietė „Viešpatie, nejaugi neprašvis?“ kvietė pasiklausyti poeto Justino Marcinkevičiaus (1930–2011) eilių, tekstų, įžvalgų, kuras skaitė aktorius Andrius Bialobžeskis.

Šventinę Kovo 11-ąją „Laiptų galerija“ kvietė paminėti Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dieną koncertu „Vilnius 700 – Lietuvai ir pasauliui“, jame muzikos virtuozai Dalia Dėdinskaitė (smuikas), Glebas Pyšniakas (violončelė), Tadas Motiečius (akordeonas), Rafailas Karpis (tenoras) atliko su Vilniumi susijusių, pasaulyje garsių kompozitorių kūrinius. Muziką lydėjo Vilniaus vaizdai, įamžinti fotomenininko Mindaugo Gabrėno.

Remonto metu „Laiptų galerija“ veikla nestos – parodos, poezijos ir muzikos vakarai keliasi į kitas miesto erdves.