Kazimierui Romualdui Župerkai įteikta premija

Reginos KVAŠYTĖS nuotr.
Profesorių emeritą habil. dr. Kazimierą Romualdą Župerką pasveikino (iš kairės) prof. dr. Džiuljeta Maskuliūnienė, doc. dr. Regina Kvašytė, prof. dr. Genovaitė Kačiuškienė (dešiėje).
Sekmadienį Vilniuje, Šv. Kazimiero bažnyčioje, Vilniaus universiteto Šiaulių akademijos profesoriui emeritui habil. dr. Kazimierui Romualdui Župerkai įteikta Kalbininko Petro Būtėno ir jo mokinės Aleksandros Kazickienės atminimo premija.

Šis apdovanojimas kalbininkui skirtas už viso gyvenimo indėlį į lituanistikos tyrimus, ypač už lietuvių lingvistinės stilistikos stiprinimą, už mokyklinės lituanistikos plėtojimą, mokytojų ir viešosios kalbos specialistų rengimą ir visuomenės švietimą.

Laureatą sveikino Kazickų šeimos fondo atstovas, Aleksandros ir Juozo Kazickų vaikaitis Piteris (Peter) Kazickas, Lietuvių kalbos draugijos garbės pirmininkas doc. dr. Aldonas Pupkis, Lietuvių kalbos draugijos valdybos pirmininkė prof. dr. Genovaitė Kačiuškienė, Vilniaus universiteto Šiaulių akademijos profesorė dr. Džiuljeta Maskuliūnienė ir docentė, asociacijos „Baltų centras“ vadovė dr. Regina Kvašytė, Valstybinės lietuvių kalbos komisijos pirmininkas Audrys Antanaitis, kolegos, artimieji.

Renginį vedė Birutė Grašytė-Black.

Susijusios naujienos