Juliaus Janonio gimnazija jubiliejų pasitiko naujais leidiniais

Ričardo GEČO nuotr.
Matematikos mokytojos (iš kairės) Daiva Riukienė, Jūratė Gedminienė, Jolanta Jačiauskaitė parengė ir išleido “Matematikos olimpiados – konkurso Šiaulių krašto vaikinams užduočių rinkinį”.
Šiais mokslo metais Šiaulių Juliaus Janonio gimnazijoje parengta ir išleista naujų metodinių bei įvairiapusę gimnazijos veiklą atspindinčių leidinių. Visi leidiniai išleisti gimnazijai svarbiu metu, švenčiant 170 metų gimtadienį.

 

“Matematikos olimpiados – konkurso Šiaulių krašto vaikinams užduočių rinkinys”

Juliaus Janonio gimnazijos matematikos mokytojos Jūratė Gedminienė, Daiva Riukienė ir Jolanta Jačiauskaitė parengė ir išleido matematikos uždavinių su sprendimais leidinį “Matematikos olimpiados–konkurso Šiaulių krašto vaikinams užduočių rinkinys”. Leidinyje patalpinti visi nuo 2013 metų matematikos olimpiadų – konkursų Šiaulių krašto vaikinams uždaviniai.

Idėjos ištakos – nuo 2011 metų Šiaulių Didždvario gimnazijoje organizuojamos matematikos olimpiados-konkursai Šiaulių krašto mokyklų 7-12 klasių mokinėms. Konkurso temą paskatino Didždvario gimnazijos istorija, mat jos pradžia – 1898 metais Šiauliuose įkurta mergaičių gimnazija. Mokykloje tam tikrais laikotarpiais veikė sustiprintos matematikos grupės.

Juliaus Janonio gimnazija pradėjo veikti kaip vyrų gimnazija, todėl sumanyta nuo 2013 metų surengti Šiaulių krašto mokyklų 9-12 klasių, o nuo 2016 metų – 8-12 klasių vaikinų konkursą-olimpiadą.

Kiekvienais metais konkurse dalyvauja apie 100 vaikinų iš Šiaulių, Kuršėnų, Akmenės, Joniškio miestų. Per dvi valandas dalyviai turi išspręsti 10 įvairių uždavinių, o po to laukdami, kol mokytojai ištaisys užduotis ir bus išsiaiškinti nugalėtojai, dalyvauja paskaitoje. Skaityti paskaitą buvo kviečiami dėstytojai iš Šiaulių, Kauno universitetų, apie robotiką pasakojo ir mūsų gimnazijos informacinių technologijų mokytojas Ričardas Gečas. Šio konkurso tikslas – padidinti vaikinų susidomėjimą tiksliaisiais mokslais ir matematika bei paskatinti juos siekti karjeros tiksliųjų mokslų, technologijų, inžinerijos ir matematikos srityse.

Kartu su mokiniais į konkursą atvyksta ir jų mokytojai. Jiems taip pat organizuojamos paskaitos, analizuojami uždaviniai, jų galimi sprendimai ir vertinimas.

Juliaus Janonio gimnazijoje konkursą organizuojančioms mokytojoms Daivai Riukienei, Jolantai Jačiauskaitei ir Jūratei Gedminienei tenka nemažas iššūkis – parinkti užduotis, kurios būtų įdomios konkurso dalyviams. Užduočių būna įvairių – ir paprastesnių, ir lengvesnių. Svarbiausias tikslas – motyvuoti mokinius domėtis matematika, nes tai mokslų karalienė. Norintys dalyvauti konkurse vaikinai turi jam ruoštis, spręsti įvairius uždavinius.

Leidinys naudingas ne tik vaikinams – visiems mokiniams, kurie ruošiasi matematikos konkursams, varžyboms ar olimpiadoms, visiems, kurie nori tobulėti klaidžiame matematikos uždavinių pasaulyje. Naujasis leidinys pravers ir matematikos mokytojms.

Metodinis leidinys „Integruota matematikos-anglų kalbos pamoka”

Kitas gimnazijos mokytojų parengtas metodinis leidinys – „Integruota matematikos – anglų kalbos pamoka”, “Integrated Mathematics and English Lesson“. Leidinio autorės – anglų kalbos mokytoja Violeta Eidintienė ir matematikos mokytoja Daiva Riukienė.

2018 metais V. Eidintienė ir D Riukienė pradėjo vesti integruotas matematikos – anglų kalbos pamokas II-III klasių mokiniams. Gimnazijai skirtas Kokybės krepšelis leido apibendrinti sukauptą patirtį ir paruoštas užduotis sudėti į metodinį leidinį. Leidinį sudaro 10 temų, kuriose pateikiami pamokų planai bei anglų kalbos ir matematikos užduotys, skirtos anglų kalbos mokymuisi, specifinių matematikos terminų anglų kalba įsisavinimui bei matematikos žinių ir įgūdžių gilinimui.

Leidinys „Mano gimnazija – čia augu, kuriu, svajoju ir prisimenu“

Pasitinkant gimnazijos 170-metį išleistas dar vienas leidinys „Mano gimnazija – čia augu, kuriu, svajoju ir prisimenu“. Leidinį sudaro trys dalys, kurios atspindi įvairiapusę gimnazijos veiklą. Tai Nacionalinės švietimo agentūros (NŠA) projekto „Mokinių ugdymosi pasiekimų gerinimas diegiant kokybės krepšelį“ (ESFA-09.2.1-V-719 priemonė „Kokybės krepšelis“) veiklos, kurias kuruoja direktoriaus pavaduotoja ugdymui Zita Stankevičienė.

Kitoje dalyje – brandžiausi mokinių dailės darbai, poezija ir rašiniai, kuriuos atrinko gimnazijos dailės, lietuvių kalbos ir literatūros mokytojai. Na o trečioje knygos dalyje – Juliaus Janonio gimnazijos alumnų ir buvusių mokytojų prisiminimai apie gimnaziją – jais pasidalinti pakvietė Neformaliojo ir pagalbos skyriaus vedėja Daiva Gedminienė.

Leidinio sudarytoja Ugdymo skyriaus vedėja Milda Sinickienė džiaugiasi mokinių ir mokytojų kūryba, iniciatyvomis, šiltais buvusių gimnazistų prisiminimais ir linki skaitytojams prasmingos kelionės po gimnaziją, nes GIMnazija yra gera vieta GIMti suaugusiu žmogumi (162 laidos abiturientė Ieva Ripinskytė). Leidinio kūrybinė grupė: Ingrida Budraitienė, Daiva Gedminienė, Irena Kruopienė, Daiva Leliukienė, Zita Stankevičienė, Sigita Stonkienė, Diana Žukauskienė.