Įteikti Gabrielės Petkevičaitės-Bitės atminimo medaliai „Tarnaukite Lietuvai“

Ritos ŽADEIKYTĖS nuotr.
Panevėžio Juozo Miltinio dramos teatre pagerbti Seimo Gabrielės Petkevičaitės-Bitės atminimo medalio „Tarnaukite Lietuvai“ laureatai.
Panevėžyje, Juozo Miltinio dramos teatre, laureatams įteikti Seimo Gabrielės Petkevičaitės-Bitės atminimo medaliai „Tarnaukite Lietuvai“. Tarp pagerbtųjų – ir Šiaulių krašto žmonės.

Kuršėniškiui istorikui, knygų autoriui, gidui Jonui Kiriliauskui garbingas apdovanojimas įteiktas už visuomeniškai aktualią publicistiką, ugdančią tautiškumą ir dvasines vertybes. Šioje nominacijoje įvertintas ir šiaulietis kalbininkas, monografijos „Žemaičių kalba ir rašyba“ autorius dr. Juozas Pabrėža.

Šiauliečiui inžinieriui, ilgamečiam Šiaulių inžinierių namų vadovui, aktyviam visuomenininkui Vaclovui Vingrui medalis įteiktas už parlamentarizmo tradicijų puoselėjimą, pilietiškumo ir demokratijos skatinimą, Akmenės rajono moterų klubui „Akmenietė“ – už filantropinę veiklą, ypač jaunų žmonių saviraiškos skatinimą ir rėmimą.

Iš viso atminimo medaliais pagerbti šešiolika laureatų.

Gabrielės Petkevičaitės-Bitės atminimo medalius „Tarnaukite Lietuvai“ teikė Seimo Pirmininko pavaduotojas Paulius Saudargas, Panevėžio meras Rytis Račkauskas ir Gabrielės Petkevičaitės-Bitės medalio „Tarnaukite Lietuvai“ kandidatų vertinimo komisijos pirmininkas Stasys Kašauskas. Laureatus pristatė Panevėžio Juozo Miltinio dramos teatro aktoriai Albinas Keleris ir Eleonora Koriznaitė.

Iškilmingoje ceremonijoje koncertavo operos solistai Ona Kolobovaitė, Liudas Mikalauskas ir Egidijus Bavikinas.

Seimo Gabrielės Petkevičaitės-Bitės atminimo medalis „Tarnaukite Lietuvai“ įsteigtas pagerbiant iškilią Gabrielės Petkevičaitės-Bitės asmenybę ir skiriamas siekiant skatinti Lietuvos visuomenę dirbti valstybės labui ir jos gerovei, reikšti ir įgyvendinti pozityvias idėjas, brandinančias visuomenės pilietiškumą, tautinę savimonę ir kultūrinį sąmoningumą.

Seimo Gabrielės Petkevičaitės-Bitės atminimo medaliai „Tarnaukite Lietuvai“ šiemet įteikti jau vienuoliktą kartą.