Etnokultūros puoselėtojai – Mykolo Arkangelo statulėlė

Redakcijos archyvo nuotr.
Rita Kipšaitė-Balčiūnienė sako, kad jai šis apdovanojimas svarbiausias tuo, jog tokiu būdu atkreipiamas dėmesys į etnokultūrą.
Joniškio rajono savivaldybės apdovanojimas rajonui nusipelniusiam žmogui – Mykolo Arkangelo statulėlė – šiemet bus įteikta Joniškio kultūros centro folkloro kolektyvų vadovei, etnokultūros puoselėtojai Ritai Kipšaitei-Balčiūnienei.

Svarbu – dėmesys etnokultūrai

Joniškio rajono savivaldybėje susirinkusi Mykolo Arkangelo statulėlės nominantų atrankos grupė svarstė keturias kandidatūras, teiktas apdovanoti Mykolo Arkangelo statulėle žinomus, veiklius Joniškio krašto žmones. R. Kipšaitė-Balčiūnienė surinko devynis iš galimų 17 balsų. Likusieji pasidalino kitiems trims pretendentams.

R. Kipšaitės-Balčiūnienės kandidatūrą pristatė Joniškio rajono savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė Erika Šivickaitė. Ji rekomendacijoje pabrėžė, kad kandidatė garsina Joniškio krašto vardą, puoselėja etninę kultūrą, folklorą, jos itin svarus indėlis rajono kultūriniame gyvenime, gyventojų užimtumo skatinime.

Pati nominantė „Šiaulių kraštui“ sakė, kad jai šis apdovanojimas šiek tiek netikėtas, bet svarbiausia, kad tokiu būdu atkreipiamas dėmesys į etnokultūrą, kuriai ji atstovauja.

Mykolo Arkangelo statulėlė skiriama už nuopelnus Joniškio rajono plėtrai, pramonei, kultūrai, švietimui, sportui, žemės ūkiui, socialinei raidai, visuomenės gyvenimui, krašto apsaugai ar kitoms sritims.

Daug metų su Matu Slančiausku

Joniškio kultūros centro etnokultūros puoselėtoja, kraštotyrinių ekspedicijų dalyvė, įvairių leidinių bendraautorė ir medžiagos surinkėja bei pateikėja, apeiginio folkloro kolektyvo, folkloro kolektyvų „Kupars“ ir „Platonė“ bei romansų grupės „Ašalia“ vadovė R. Kipšaitė-Balčiūnienė praėjusiais metais buvo apdovanota ir Mato Slančiausko premija. Ji pagal kultūros centro direktorės pavaduotojos Ilonos Osipovos parengtą projektą renginių ciklui „Atgajos pėdsakais“ išleido kompaktinę plokštelę „Aš išdainiavau visas daineles”, skirtą draugijos „Atgaja” 130 metų įkūrimo sukakčiai ir tautosakos rinkėjo, knygnešio Mato Slančiausko 170-osioms gimimo metinėms paminėti.

Toje plokštelėje, panaudojant Mato Slančiausko surinktus žodinius, muzikinius lobynus, įrašytas 21 dainuojamosios ir pasakojamosios tautosakos kūrinys, kuriuos atliko Joniškio kultūros centro folkloro kolektyvai „Rudbala“ (vadovės Elena Karnišauskienė ir Ingrida Buožiuvienė), „Kupars“, „Ašalia“, „Platonė“ (visiems vadovauja R. Kipšaitė-Balčiūnienė).

„Matas Slančiauskas daugelį metų keliauja kartu su mumis. Dar prieš du dešimtmečius pagal jo surinktą medžiagą parengėme programą „Pavakarojims Gabrielaičių gryčioj arba švents laiks su Mateuša prisiminimais“ (šviesaus atminimo Irena ir Vytautas Gabrielaičiai buvo kolektyvo „Kupars“ nariai, pagrindiniai šios programos dalyviai), už kurią Kupiškyje vykusiame respublikiniame kraštotyrininkių seserų Glemžaičių pagerbimo renginyje mus apdovanojo nominacija už autentiškumą. Ta programa niekada nebuvo įrašyta, tad galėjome dalį jos panaudoti“, – pasakoja R. Kipšaitė-Balčiūnienė.

Mato Slančiausko tautosaką, dainas folkloro kolektyvų vadovė rinko per visus dainynus.

Gausu nuveiktų darbų

R. Kipšaitės-Balčiūnienės veiklos biografija gausi nuveiktų darbų. 1995 metais ji su Šiaulių folkloro klubu „Patrimpas“ įdainavo garso kasetę bei parengė dainynėlį „Joniškio krašto vaikų folkloras“. 1998 metais parengė programą pagal tautosakos rinkėjo Mato Slančiausko užrašytą medžiagą „Švents laiks su Mateuša prisiminimais“, surengė etnografinę ekspediciją Žagarės ir Gataučių seniūnijose, kartu su Žiemgalos Aukštaičių kultūros draugija (Joniškio skyrius) ir Joniškio kultūros centro folkloro ansambliu „Kupars“ įdainavo garso kasetę ir parengė dainynėlį „Žiemgalos krašto folkloras“.

2006 metais parengė ir įgyvendino projektą „Joniškio krašto kalendorinės šventės“ (filmuotos Joniškio krašte vykusios kalendorinės šventės, užrašyti kalendoriniai papročiai, rengti kalendorinių švenčių organizavimo seminarai, kuriuose buvo mokoma dainų, šokių, sukurtas filmas „Joniškio krašto kalendorinės šventės“), už kurį savivaldybės administracijos organizuotame konkurse „Geriausias metų renginių organizatorius“ laimėjo pirmąją vietą. Tais pačiais metais R. Kipšaitės-Balčiūnienės iniciatyva grupė „Ašalia“ kartu Šiaulių apskrities romansų muzikos grupėmis įdainavo kompaktinį diską „Rudens romansas“.

2007 metais ji rinko Joniškio krašto šeimos papročius monografijai „Šiaurės Lietuvos kultūros paveldas. Papročiai.“ (publikavo „Žiemgalos“ leidykla, Kaunas, 2007 metai), o 2008 metais užrašė Joniškio rajono senovinių valgių receptus B. Imbrasienės leistam leidiniui „Lietuvos kulinarijos paveldas“ ( publikavo leidykla „Baltos lankos“, 2008 metai), parengė Joniškio krašto pateikėjų, dainininkų, muzikantų pasakotojų leidinį „Iš jų ta versmė“ (publikavo „Saulės Delta“, Šiauliai) ir kt. Ne kartą R. Kipšaitės-Balčiūnienės vadovaujami kolektyvai dalyvavo LRT laidoje „Duokim garo“, ji kartu su mokytoja Vilma Kumpikevičiūte 2013 metais režisavo spektaklį „XIX a. joniškiečių vestuvės“.