Mato Slančiausko premiją skirs jo palikimo puoselėtojai

Redakcijos archyvo nuotr.
Komisija Mato Slančiausko premiją nutarė tarybai siūlyti skirti Joniškio kultūros centro kelių folkloro kolektyvų vadovei, etninės kultūros puoselėtojai, senųjų krašto dainų, smulkiosios tautosakos populiarintojai Ritai Kipšaitei-Balčiūnienei.
Šiemet Joniškio rajono savivaldybės speciali komisija nusprendė tautosakininko, knygnešio, švietėjiškos „Atgajos“ draugijos vieno iš įkūrėjų ir aktyviausių narių Mato Slančiausko premiją paskirti Joniškio kultūros centro kelių folkloro kolektyvų vadovei, etninės kultūros puoselėtojai, senųjų krašto dainų, smulkiosios tautosakos populiarintojai Ritai Kipšaitei-Balčiūnienei.

Premijos laureate siūlyti Joniškio rajono tarybai tvirtinti Ritą Kipšaitę-Balčiūnienę komisija nusprendė už išleistą kompaktinę plokštelę „Aš išdainiavau visas daineles”, skirtą draugijos „Atgaja” 130 metų įkūrimo sukakčiai ir tautosakos rinkėjo, knygnešio Mato Slančiausko 170-osioms gimimo metinėms paminėti. R. Kipšaitės-Balčiūnienės kandidatūrą pateikė Žiemgalos kultūros draugijos Joniškio skyrius.

Kompaktinėje plokštelėje, kurią išleido Joniškio kultūros centras, panaudojant Mato Slančiausko surinktus žodinius, muzikinius lobynus įrašytas 21 dainuojamosios ir pasakojamosios tautosakos kūrinys. Juos atliko Joniškio kultūros centro folkloro kolektyvai „Rudbala“ (vadovės Elena Karnišauskienė ir Ingrida Buožiuvienė), „Kupars“, „Ašalia“, „Platonė“ (visiems vadovauja R. Kipšaitė-Balčiūnienė). Vaikiškos dainelės suskambėjo trijų minėtų ansamblių vadovės sūnų Rojaus ir Jorio balsais.

„Matas Slančiauskas jau daugelį metų keliauja kartu su mumis. Dar prieš du dešimtmečius pagal jo surinktą medžiagą parengėme programą „Švents laiks su Mateuša prisiminimais“, už kurią Kupiškyje vykusiame respublikiniame kraštotyrininkių seserų Glemžaičių pagerbimo renginyje buvome apdovanoti nominacija už autentiškumą. Ta programa niekada nebuvo įrašyta, tad galėjome dalį jos panaudoti. Plokštelėje yra solinių ir daugiabalsių, vaikų, jaunimo-meilės,vestuvinių, karinių-istorinių dainų. Taip pat „Ašalios“ muzikantai įgrojo šviesaus atminimo mūsų kolektyvo nario Prano Steponavičiaus užrašytą maršą,“– taip plokštelę pristato Rita Kipšaitė-Balčiūnienė, kuri savo veikla pratęsė „Atgajos“ ir M. Slančiausko kultūrinės atminties naratyvą, puoselėja mūsų krašto etninės kultūros savitumą.

Plokštelė buvo išleista pagal projektą „Renginių ciklas „Atgajos pėdsakais“, kurio vadovė, KC direktorės pavaduotoja Ilona Osipova, taip pat ir redagavusi plokšteles tekstus.

Mato Slančiausko premija skiriama moksleiviams, studentams, mokytojams, švietimo, mokslo, kultūros darbuotojams, kraštotyrininkams, muziejininkams, tautodailininkams, kitiems asmenims ir kolektyvams už trejų praėjusių metų veiklą: Joniškio krašto etninės kultūros paveldo rinkimą (įeina brandūs, išsamūs etnografiniai aprašai, atsiminimai, folkloro rinkiniai, materialiojo paveldo kolekcijos, fotodokumentai, garso, vaizdo įrašai) bei etninės kultūros puoselėjimą ir skleidimą (etninės kultūros leidiniai, garso, vaizdo publikacijos, renginiai, koncertinės programos, švietėjiška veikla). 2000-aisiais įsteigta premija buvo skiriama kas dveji metai, nuo 2018-ųjų nuspręsta ją skirti kartą per trejus metus.

Matas Slančiauskas (1850–1924) – viena iš ryškų pėdsaką palikusių Joniškio rajono asmenybių. Jis žinomas kaip lietuviškos spaudos platintojas, poetas, tautosakos rinkėjas, draugijos „Atgaja“ vadovas. Gimė 1850 metais Trumpaičių kaime netoli Rudiškių, gyveno Reibinių kaime, palaidotas Rudiškių kapinėse.