„Bičiuliams“ – įvertinimas religinės muzikos ir meno festivalyje-konkurse

Stepono KUBECKO nuotr.
Choras „Bičiuliai“ Panevėžio Vytauto Mikalausko menų gimnazijos organizuotame tryliktame respublikiniame religinės muzikos ir meno festivalyje-konkurse įvertintas antrojo laipsnio diplomu.
Šiaulių miesto Kultūros centro kamerinis choras „Bičiuliai“ (vadovė Rita Daukantaitė) dalyvavo Panevėžio Vytauto Mikalausko menų gimnazijos organizuotame tryliktame respublikiniame religinės muzikos ir meno festivalyje-konkurse, skirtame religinės muzikos, poezijos ir chorų globėjos šv. Cecilijos garbei.

Pasiruošimas šiam konkursui pandemijos sąlygomis buvo nelengvas. Tik vadovės Ritos Daukantaitės didelis, nuoširdus darbas, žemaitiškas užsispyrimas ir didelė meilė dainai atvedė mus į konkursą, Šiaulių kultūros centras apmokėjo autobuso nuomos išlaidas. Už tai sakome: „Ačiū“.

Panevėžio Vytauto Mikalausko menų gimnazija, įkurta 1940 metais Mykolo Karkos, keitusi daug kartų savo pavadinimą ir statusą, 2014 metais gavo gimnazijos statusą, sutiko mus svetingai. Paruoštoje salėje galėjome prasidainuoti, valgykloje truputį užkąsti, laisvesnę minutę pažiūrėti net septynias parodas.

E kategorijos (mėgėjų chorai) dalyvavo keturi chorai ir trys chorai nuotoliniu būdu. Vertinimo komisijos pirmininkas – Lietuvos muzikos ir teatro akademijos profesorius, buvęs šios mokyklos auklėtinis Dainius Puišys.

Mes atlikome „Tėve mūsų“ (muz. Alvinas Remesa, liturginis tekstas), „Teka, teka šviesi saulė“ (lietuvių liaudies daina, aranžuota Donato Zakaro), „Liaudies daina“ (muz. Vytauto Miškinio, žodž. Justino Marcinkevičiaus). Koncertmeisteris Maksas Perepečkinas.

Vertinimo komisija chorą „Bičiuliai“ įvertino antrojo laipsnio diplomu. Vadovė mums dėkojo, o mes padėkojome vadovei Ritai Daukantaitei už jos meilę dainai ir mums. Grįžome su gera nuotaika, be dainos, nes ir rytojaus dieną Šiaulių Šv. Jurgio bažnyčioje trys chorai giedojome giesmes, skirtas Šv. Cecilijos garbei. Didelį džiaugsmą suteikėme parapijiečiams – Šiaulių miesto bendruonenei.