Šeduvos gimnazijos vadovui – rajono mero įvertinimas

Radviliškio savivaldybės nuotr.
Radviliškio rajono meras Vytautas Simelis (dešinėje) už ilgametę pedagoginę ir vadybinę veiklą bei Radviliškio rajono vardo garsinimą Lietuvoje ir užsienyje Šeduvos gimnazijos direktoriui Laimučiui Škleinikui įteikė padėkos ženklelį „Už nuopelnus švietimui“.

Šeduvos gimnazijoje vykusiame Mokytojų tarybos posėdyje bendruomenė atsisveikino su į užtarnautą poilsį išėjusiais kolegomis – matematikos mokytoja metodininke R. Krivickiene, pradinių klasių mokytoja metodininke E. Lapinskiene ir direktoriumi Laimučiu Škleiniku. Direktorius po 10 vadovavimo metų nusprendė pakeisti veiklos pobūdį.

Vadovaujant L. Škleinikui gimnazijoje buvo inicijuojami ir sėkmingai įgyvendinami tarptautiniai projektai. Projektų, parengtų kartu su Švedijos, Danijos, Latvijos, Belgijos mokyklomis, veiklos buvo integruojamos į ugdymo procesą.

Mokytojų tarybos posėdyje dalyvavo ir Radviliškio rajono savivaldybės meras V. Simelis. Dėkodamas L. Škleinikui už ilgametę rezultatyvią pedagoginę ir vadybinę veiklą bei Radviliškio rajono vardo garsinimą Lietuvoje ir užsienyje įteikė Radviliškio rajono savivaldybės mero padėkos ženklelį „Už nuopelnus švietimui“.

Matematikos mokytoja metodininkė R. Krivickienė bei pradinių klasių mokytoja metodininkė E. Lapinskienė buvo apdovanotos Radviliškio rajono savivaldybės mero padėkos raštais.