Prisimintas kunigas Anicetas Kisielius

Organizatorių nuotr.
Pa­gerb­tas Pak­ruo­jo ra­jo­no gar­bės pi­lie­čio ku­ni­go Ani­ce­to Ki­sie­liaus at­mi­ni­mas. Ku­ni­gas pa­lai­do­tas baž­ny­čios šven­to­riu­je.
Pakruojo rajono Rozalimo Švč. Mergelės Marijos Vardo bažnyčioje iškilmingų šv. Mišių metu prisimintas prieš dešimtmetį anapilin iškeliavęs kunigas, rajono garbės pilietis Anicetas Kisielius (1920–2012). Šv. Mišias aukojo Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis.

Šviesaus atminimo dvasininką prisimena ne tik rozalimiečiai: pas geraširdį ir optimizmu trykštantį kleboną mielai plūsdavo žmonės iš visų Pakruojo rajono kampelių. Atmintyje A. Kisielius išliko kaip itin komunikabilus, nuolat geros nuotaikos dvasininkas, pasižymėjęs tolerancija ir erudicija. Per Rozalime praleistus dešimtmečius klebonas bendravo su šimtais žmonių, žinojo jų vardus ir rūpesčius. Sutikdavo ir išlydėdavo svečią ištardamas savo mėgstamiausią: „Valio!“

Jautriais žodžiais apie kolegą dalijosi iš kitų parapijų susirinkę kunigai. Už iki šiol A. Kisieliui parapijiečių rodomą dėmesį dėkojo vyskupas E. Bartulis.

Šv. Mišių metu Rozalimo parapijos klebonas Remigijus Katilius susirinkusius pradžiugino žinia: grįžo prieš kelis dešimtmečius pagrobta (ir po daugelio metų atrasta) bažnytinė vertybė – medžio drožėjo Jono Danausko Švč. Mergelės Marijos Sopulingosios skulptūra.

Dar 1987 metais, kuriantis Zarasų krašto muziejui, muziejaus sakralinė medinių liaudies skulptūrų kolekcija sudaryta iš kolekcionieriaus E. Armoškos antikvariato „Maldis“. Įvairaus dydžio ir meninės vertės medinės skulptūros neturėjo metrikų, nebuvo žinomi jų autoriai, sukūrimo datos bei ankstesnio buvimo vieta. Bėgant metams dalis šių muziejui dovanotų skulptūrų buvo restauruota, o 2012 metais išleistas katalogas „Zarasų krašto muziejaus rinkiniai: Rytų Aukštaitijos sakralinė skulptūra“.

Šis leidinys pakliuvo į klebono teol. lic. A. Kasperavičiaus rankas, jis atpažino Švč. Mergelės Marijos Sopulingosios skulptūrą ir nustatė jos ankstesnę buvimo vietą. Derybos atgauti šią skulptūrą užtruko keletą metų, nes pagal griežtas muziejinių vertybių saugojimo taisykles vykdoma sudėtinga eksponatų grąžinimo jų turėtojams procedūra – pirmiausia reikėjo įrodyti, kad skulptūra tikrai priklausė bažnyčiai.

Po visų privalomų veiksmų Zarasų rajono savivaldybės tarybos 2021 metų gruodžio 29 dienos posėdyje priimtas sprendimas „Dėl sutikimo perduoti kilnojamąsias vertybes“ ir jau šį vasarį skulptūra grįžo į Rozalimą.

Šv. Mišių metu skulptūra buvo pašventinta.