Prie „Kražantės“ progimnazijos jungiama dar viena mokykla

Reginos MUSNECKIENĖS nuotr.
Kelmės „Kražantės“ progimnazijos direktorė Laima Simėnienė sako, jog pasitaiko atvejų, kai į Kelmę grįžta jaunos šeimos iš užsienio arba kitų Lietuvos miestų. Tai teikia vilties, jog bent Kelmės ir didesniųjų miestelių mokyklos išliks. Tačiau nerimą kelia, kad Kelmėje per mažai kuriama darbo vietų.
Ateinančiais mokslo metais didžiausioji Kelmės rajono ugdymo įstaiga Kelmės „Kražantės“ progimnazija pasipildys dar keliasdešimčia mokinių. Prie jos bus prijungta Elvyravos pagrindinė mokykla, kuri taps progimnazijos skyriumi.

Trūksta lėšų švietimo pagalbai

Kelmės rajono Taryba nusprendė nuo šių metų rugpjūčio 30 dienos reorganizuoti Elvyravos pagrindinę mokyklą ją prijungiant prie Kelmės „Kražantės“ progimnazijos.

Šiais mokslo metais Elvyravos pagrindinėje mokykloje mokosi 76 mokiniai. Kitąmet, kaip rodo demografinė situacija, gali likti tik 68. Pradinėse klasėse jau dabar yra jungtinis klasės komplektas. Dėl nedidelio mokinių skaičiaus lėšų užtenka tik ugdymui. Tačiau jų nepakanka švietimo pagalbai organizuoti. Trūksta 39 526 eurų. Todėl nuspręsta optimizuoti administravimą ir racionaliau naudoti finansinius išteklius.

Pirma reakcija – šokas, vėliau – susitaikymas

Laikinai Elvyravos pagrindinės mokyklos direktorės pareigas vykdanti Rasa Skrodenienė sako, jog mokinių tėvai, sužinoję apie mokyklos prijungimą, labai nusivylė, buvo įsitikinę, jog mokyklą visiškai uždarys. Bet pakalbėjus su kiekvienu asmeniškai, ir paaiškinus, jog vaikai bent kol kas dar mokysis savo mokykloje, jeigu tėvai būtent į Elvyravą juos leis, susitaikė su ta mintimi.

Situaciją nulėmė tai, kad šiais mokslo metais nesuformuotos devintoji ir dešimtoji klasės. Mat, pora aštuntokų nusprendė mokslus tęsti gimnazijoje, Kelmėje, o vienas devintokas – profesinėje mokykloje. Klasėse liko tik po septynis mokinius. O mažiausias skaičius, kad gautum mokinio krepšelio lėšas – aštuoni mokiniai.

Dėl per mažo mokinių skaičiaus Elvyravos pagrindinėje mokykloje nėra penktosios ir šeštosios klasių. Mat, vienas mokinys nusprendė mokytis „Kražantės“ progimnazijoje, o kito tėvai išvyko dirbti ir gyventi į užsienį. Pakako netekti vos vieno mokinio, kad nebūtų galima formuoti klasės.

Kitose klasėse mokinių skaičius – taip pat minimalus arba vienu kitu didesnis už minimalią ribą. Kiek optimistiškiau nuteikia tik ikimokyklinė ir priešmokyklinė grupės. Ikimokyklinėje, kurioje ugdomi nuo dvejų iki šešerių metų vaikai, yra 17, o priešmokyklinėje grupėje – 11 vaikų.

Dėl mažo mokinių skaičiaus sumažėjo ir mokytojų darbo krūvis. Tik pradinių klasių mokytojai turi pilną krūvį. Dalykų mokytojai dirba dar ir miesto mokyklose.

Nors Elvyravos pagrindinė mokykla – viena iš seniausiųjų rajone dar veikiančių mokyklų, pasak R. Skrodenienės, sąlygos vaikams mokytis čia geros. Mokiniai suvežami į mokyklą net iš atokiausių vienkiemių. Apsirūpinta ir kompiuteriais, ir išmaniosiomis lentomis. Daugelį dalykų dėsto tie patys mokytojai, kurie dirba ir miesto mokyklose. Be to, mažose mokyklose yra kitoks mokytojo santykis su mokiniais. Kai klasėje mažiau mokinių, mokytojas kiekvienam gali skirti daugiau dėmesio. Mokinys – labiau matomas. Taigi, mažosios mokyklos nėra toks blogis kaip kartais bandoma pavaizduoti.

Progimnazija su dviem prijungtais skyriais

Elvyravos pagrindinė mokykla bus jau antroji prijungta prie „Kražantės“ progimnazijos. Jau anksčiau prie jos prijungta Liolių pagrindinė mokykla, o prie pastarosios buvo prijungta Maironių mokykla, šio skyriaus pastaruoju metu jau visiškai nebeliko. Mokiniai pasklido po Tytuvėnų ir Kelmės mokyklas.

Per 500 mokinių šiais mokslo metais turinti „Kražantės“ progimnazija yra didžiausioji rajono ugdymo įstaiga. Ar ne sudėtingiau bus vadovauti, kai bus prijungti net du skyriai?

„Kražantės“ progimnazijos direktorė Laima Simėnienė sako, jog nesudėtinga, jeigu skyrių vedėjai gerai atlieka savo darbą. Kol kas nesusiduriama ir su specialistų problema. Atvirkščiai progimnazijoje tik anglų kalbos ir matematikos mokytojai turi pilną darbo krūvį. Kitiems tenka važinėti per kelias mokyklas arba tenkintis mažesniu darbo krūviu. Kai kurie mokytojai dirba tik po tris dienas per savaitę.

„Lioliuose kitais metais dar gali išlikti skyrius kaip pagrindinė mokykla. Patys lioliškiai tiki, jog į miestelį atsikels jaunų šeimų. Jau dabar čia nėra tuščių trobų. Elvyravoje ateityje gali likti tik pradinė mokykla ir priešmokyklinė bei ikimokyklinė grupės. Juo labiau, kad tiek Lioliuose, tiek Elvyravoje pradinėse klasėse jau yra po vieną jungtinę „, – be optimizmo apie progimnazijos skyrių ateitį kalba L. Simėnienė.