Padėkota Kairių bažnyčios geradariams, parėmusiems remontą

Ritos ŽADEIKYTĖS nuotr.
Kairių bažnyčios remontui buvo paaukota per 40 tūkstančių eurų – atlikti būtiniausi darbai.
Lapkričio 21-ąją Kairių Švč. Mergelės Marijos, Belaisvių Vaduotojos, klebonas Rimantas Pranskaitis pakvietė į Padėkos Mišias bažnyčios geradarius, parėmusius bažnyčios remontą. Susirinkusiųjų laukė ypatinga staigmena – šv. Mišiose giedojo charizmatiškasis operos solistas Liudas Mikalauskas, jam akomponavo viena talentingiausių Lietuvos koncertmeisterių Beata Vingraitė. O po šv. Mišių talentingieji atlikėjai surengė beveik valandos trukmės įspūdingą koncertą.

Kairių bažnyčioje už daugiau nei 40 tūkstančių eurų atlikti labai reikalingi remonto darbai – pakeisti langai, durys, grindys, įrengtas infraraudonųjų spindulių šildymas.

Parapijos klebonas R. Pranskaitis dėkingas kiekvienam, prisidėjusiam prie bažnyčios remonto. Didžiąją dalį pinigų suaukojo parapijos gyventojai. Sulaukta aukų ir iš Amerikoje bei Šveicarijoje gyvenančių žmonių.

5 000 eurų sumą, Tarybai pritarus, skyrė ir Šiaulių rajono savivaldybė.