Neformalaus ugdymo įstaigos baigė mokslo metus

Zigmo RIPINSKIO nuotr.
Kuršėnų meno mokyklą baigusiems absolventams bei ir Kuršėnų sporto mokyklos auklėtiniams įteikti mokyklų baigimo pažymėjimai.

Kuršėnų Lauryno Ivinskio aikštėje visos Šiaulių rajono neformaliojo ugdymo įstaigos – Kuršėnų sporto mokykla, Kuršėnų meno mokykla ir Kuršėnų kūrybos namai surengė įspūdingą mokslo metų užbaigimo šventę. Sporto mokykla organizavo bėgimą „Kuršėnams 440“, Meno mokykla – muzikos talentų koncertą ir dailės parodą, o Kūrybos namai vedė edukacinius užsiėmimus.

Gausiai susirinkusius rajono neformaliojo švietimo įstaigų mokinius, jų tėveliu ir mokytojus pasveikino Seimo narė Rima Baškienė, Šiaulių rajono savivaldybės meras Antanas Bezaras, neformalaus ugdymo įstaigų vadovai, .

„Didžiuokimės viskuo, kas yra labai svarbu kiekvienam iš mūsų – savo kraštu, savo vaikais, savo šeimomis, mokytojais“, – kalbėjo Seimo narė Rima Baškienė.

Šiaulių rajono savivaldybės meras Antanas Bezaras padėkojo mokyklų vadovams, pedagogams už parodytą dėmesį vaikams, už pastangas auklėjant jaunuosius talentus, palinkėjo smagios ir saugios vasaros.

Šventė prasidėjo ketvirtą kartą organizuotu tradiciniu bėgimu „Kuršėnams 440“, į kurį užsiregistravo per 200 dalyvių iš Šiaulių rajono, Alytaus, Panevėžio, Vilniaus, Klaipėdos, Biržų ir kitų respublikos vietų. Taip pat norą rungtyniauti pareiškė vienas ukrainietis bei keliolika ispanų NATO kareivių, saugančių Baltijos šalių oro erdvę. Pagal amžiaus grupes buvo bėgama 10 kilometrų, 3300 metrų ir 400 metrų distancijose.

Vieno iš šio bėgimo organizatorių, Kuršėnų sporto mokyklos direktorės pavaduotojo ugdymui Arno Lukošaičio, ši trasa ypatinga tuo, kad šį kartą ilgų distancijų bėgikams tenka įveikti net tris tiltus per Ventos upę.

Dešimties kilometrų distanciją greičiausiai įveikė Aurimas Rimkus (Šiauliai-Kuršėnai) ir Dalia Lukošienė (Šiaulių rajonas).

330 metrų distancijos nugalėtojais tapo Deividas Rastokas (Šiaulių rajonas) ir Meda Gasickaitė (Šiauliai), o 400 metrų distancijoje jaunųjų bėgikų laikas nebuvo fiksuojamas.

Visi bėgimo dalyviai gavo asmenines dovanėles, o nugalėtojai apdovanoti medaliais ir rėmėjų įsteigtais prizais.

„Labai džiaugiamės, kad į rajono sporto mokyklos kvietimą atsišaukė ir Kuršėnų meno mokykla ir Kūrybos namai. Tai yra pirmas toks renginys, kuriame dalyvauja visos trys rajono neformaliojo ugdymo įstaigos“, – renginiu džiaugėsi Kuršėnų sporto mokyklos direktorė Ilona Vaičiulienė.

Visą vakarą Lauryno Ivinskio aikštės scenoje koncertavo Meno mokyklos auklėtiniai.

Lauryno Ivinskio aikštėje buvo eksponuojami ir Kuršėnų meno mokyklos absolventų baigiamieji dailės darbai.