Ne vietoje atsikračiusiam automobilio dalimis teks atsakyti

Sauliaus MITRIKO nuotr.
Šias atliekas prie poilsiaveitės netoli Žagarės išmetęs asmuo buvo nustatytas ir nubaustas.
Nors jau ne vienerius metus žmonės raginami rūšiuoti šiukšles, o tas atliekas, kurios negali būti metamos į rūšiavimo konteinerius, vežti į atliekų priėmimo aikšteles, vis dar atsiranda atsikratančių tuo, kas nereikalinga, gamtoje, nuošalesnėje vietoje. Taip daroma žala gamtai, teršiama aplinka, kurioje žmonės poilsiauja. Vis dėlto nustačius pažeidėjus, jiems gresia baudos ir tas šiukšles, kurias išmetė, vis tiek teks sutvarkyti. Taip atsitiko ir Akmenės rajono gyventojui, išvertusiam automobilių remonto dalis Joniškio rajone Minčaičių kaimo apylinkėse.

 

Išmestos automobilių dalys

Žagarės regioninio parko direkcijos darbuotojams neretai tenka susidurti su šiukšlintojais, o tiksliau – su jų „palikimu“. Parko direkcijos ekologas Saulius Mitrikas sako, kad kiekvieną pirmadienį darbuotojai prasuka ratą per prižiūrimą teritoriją, aplanko poilsiavietes. Dažniausiai pasitaiko tik perpildyti konteineriai, kartais būna papildomai iš namų atvežtų buitinių atliekų.

Tačiau dar praėjusių metų rugsėjį aptiktas „radinys“ gerokai nustebino. Visai šalia trečiųjų karjerų, prie įvažiavimo į „Širšių“ ir „Grybų“ poilsiavietes netoli Minčaičių kaimo mėtėsi kėbulo dalys ir kitos automobilių detalės. Dvi didelės krūvos keliuko pakraščiuose.

Iškart buvo pranešta aplinkosaugininkams.

Pažeidėjui – bauda

„Šiaulių kraštas“ pasidomėjo, kaip baigėsi ši istorija ir kaltininko paieškos. Sualukėme atsakingų Aplinkos apsaugos departamento darbuotojų atsakymo: „Nustatyta, kad miške rastos atliekos buvau daugiausia mašinų apdailos dalys. Aplinkosaugininkai atlikę tyrimą nustatė asmens tapatybę iš atliekose rastų dokumentų.

Nuvykus į pažeidėjo namus Akmenės rajone paaiškėjo, kad asmuo neteisėtai ardė automobilius. Jis pripažino ardymo atliekas išmetęs nurodytoje vietoje. Už pažeidimą Akmenės rajono gyventojui skirta 1400 eurų bauda. Be to, dar 150 eurų jam teko sumokėti už eksploatuoti netinkamų transporto priemonių ardymą neturint leidimo. Išmestas atliekas pažeidėjas surinko ir pridavė atliekų tvarkytojams.“

Gali tekti susimokėti iki 6000 eurų

Aplinkos apsaugos departamentas primena, kad Administracinių nusižengimų kodekse numatytos baudos už aplinkos (ne tik miško) teršimą skirstomos pagal išmestų atliekų kiekį, jų pavojingumą ir užterštos teritorijos statusą.

Taip pat gali būti paskaičiuota gamtai padaryta žala, kai gruntas užteršiamas pavojingomis atliekomis (tepalais ar pan.), teršėjui gali tekti atlikti ir grunto tyrimus bei parengti teritorijos tvarkymo planą.

Aplinkos užteršimas mažesniu negu 100 kubinių decimetrų (100 litrų) nepavojingųjų atliekų kiekiu užtraukia įspėjimą arba baudą nuo 30 iki 90 eurų, o saugomose teritorijose – įspėjimą arba baudą nuo 60 iki 140 eurų.

Aplinkos užteršimas didesniu nei 100 kubinių decimetrų kiekiu užtraukia 150–300 eurų, saugomose teritorijose – 300–850 eurų baudą.

Aplinkos užteršimas 1 kubiniu metru ir didesniu kiekiu užtraukia 550–1500 eurų, saugomose teritorijose – 1400–2400 eurų baudą.

Už aplinkos teršimą pavojingosiomis atliekomis numatytos nuo 60 iki 4300 eurų baudos.

Aplinkos užteršimas 5 kubinių metrų ir didesniu pavojingų atliekų kiekiu, kai dėl jos pavojingomis atliekomis buvo užteršta aplinka požeminio vandens vandenviečių apsaugos zonose, rezervatuose, nacionaliniuose ir regioniniuose parkuose, draustiniuose, biosferos poligonuose, atkuriamuosiuose ir genetiniuose sklypuose, gamtos paveldo objektų teritorijose, gamtos paveldo objektų buferinėse apsaugos zonose, kultūros paveldo objektų ir vietovių teritorijose ir jų apsaugos zonose, rekreacinėse teritorijose, išžvalgytų naudingųjų iškasenų telkiniuose, aerodromų, magistralinių dujotiekių ir naftotiekių (produktotiekių), meteorologinių stebėjimų aikštelių, vandens matavimo stočių apsaugos zonose, Šiaurės Lietuvos karstinio regiono intensyvaus karsto žemėse, šaltiniuotose vietose ir pelkėse, geležinkelio kelių ir jų įrenginių, geležinkelio želdinių ir valstybinės reikšmės kelių apsaugos zonose, užtraukia baudą nuo 4200 iki 6000 eurų.