Monumentas primins žymųjį rabiną

Loretos RIPSKYTĖS nuotr.
Prie monumento rabinui Izraeliui Lipkinui Salanteriui sustojo renginio dalyviai, tarp jų – (pirmoje eilėje iš dešinės) Seimo narys Stasys Tumėnas, profesorius Vaidotas Janulis, (centre), Šiaulių žydų bendruomenės pirmininkas Sania Kerbelis, šalia jo (kairėje) – Europos rabinų konferencijos narys Kalev Krelin.
IzraeSekmadienį Žagarės (Joniškio rajonas) miesto aikštėje atidengtas paminklas, skirtas šiame mieste gimusiam žymiam rabinui Izraeliui Lipkinui Salanteriui (1810–1883), reformuotos ortodoksinio judaizmo atšakos – musar – pradininkui, pasižymėjusiam litvakiško ortodoksinio judaizmo atstovui.

Renginys prasidėjo lygiai vidurdienį prie monumento, kurį planuota atidengti praėjusį metų lapkritį, minint 210-ąsias Izraelio Lipkino Salanterio gimimo metines, bet dėl pandemijos iškilmės buvo atidėtos. Aikštėje susirinkusieji galėjo apžiūrėti parodą „Rabinų portretai“, kurioje buvo eksponuojamas ir vieno iš Žagarės rabinų – Rabbi Rafael Nathan Rabinovich – portretas. I. Lipkino Salanterio atvaizdo tarp jų nebuvo.

Pasak Šiaulių žydų bendruomenės pirmininko Sanios Kerbelio, nėra išlikę jokio jo portreto, tad menininkui profesoriui Vaidotui Januliui teko nemenkas iššūkis pasirinkti tinkamą formą rabinui skirtam paminklui. Jis pasirinko stenderį – baldą, prie kurio žydai meldžiasi ir rankas, lyg pakartojančias žydų šventiko judesius.

Šiaulių žydų bendruomenės pirmininkas Sania Kerbelis į susirinkusius kreipėsi, primindamas, jog iš Žagarės kilo daug garsių asmenybių, palikusių gilų pėdsaką, o jų darbai garsina Lietuvą iki šiol. Vienas jų – rabinas Izraelis Lipkinas Salanteris, reformuotos judaizmo atšakos – musar – pradininkas. Plačiau pagrindinius šio judėjimo principus pristatė Europos rabinų konferencijos narys Kalev Krelin.

Seimo narys, Istorinės atminties komisijos narys Stasys Tumėnas po Seimo ženklelį įteikė Šiaulių žydų bendruomenės pirmininkui S. Kerbeliui ir monumento autoriui V. Januliui.

Kauno žydų religinės bendruomenės vadovas Mauša Bairakas specialiais medaliais apdovanojo penkis asmenis, prisidėjusius savo darbais ir parama, kad paminklas I.Lipkinui Salanteriui atsirastų Žagarėje.

Sveikinimo žodį tarė Užsienio reikalų ministerijos atstovas Marijus Janukonis, perdavęs linkėjimus nuo Užsienio reikalų ministro Gabrieliaus Landsbergio, Tarptautinės komisijos nacių ir sovietinių režimų nusikaltimams tirti Švietimo programų koordinatorė Ingrida Vilkienė, meras Vitalijus Gailius, Žagarės regioninio parko direktorius Mindaugas Balčiūnas. Artūras Taicas, Žydų kultūros paveldo kelio aociacijos pirmininkas pastebėjo, kad dabar laukia kitas svarbus etapas – paminklas I. Lipkinui Salanteriui turi atsirasti turistiniuose žemėlapiuose.

Izraelis Lipkinas Salanteris gimė Žagarės ješivos vadovo, Telšių talmudisto, rabiniškojo teismo galvos), rabino Zeevo–Volfo ben Arje Lippe (Volfo Lipkino) šeimoje. Jau vaikystėje jis išsiskyrė ypatingais gabumais, būdamas vos dešimties metų miesto sinagogoje skaitė pamokslą. Tad tėvai, matydami neeilinius sūnaus gebėjimus, jį nusiuntė studijuoti pas garsius rabinus Cvi Hiršą Broidą ir Zundel Salant į Salantus, taip atsirado ir pseudonimas Salanteris.

Studijuodamas jis subrendo kaip ortodoksinio judaizmo atstovas, tikėjo, kad hasakalos judėjimas ir Rusijos imperijos politika kelia didelį pavojų religinei litvakų tradicijai.

1840–1849 metais Salanteris vadovavo ješivai Vilniuje, po to – Kaune, 1857 metais persikėlė gyventi į Prūsiją, gyveno daugiausia Karaliaučiuje, kur mirė 1883 metais. Ten ir palaidotas, 2001 metais buvo atrastas jo kapas ir atidengta paminklinė lenta.

Susijusios naujienos