Maisto tarnyba aiškinasi incidento Kelmės darželyje detales

VMVT asociat. nuotr.
Problemos Kelmės darželyje išlindo sunegalavus dešimtims vaikų.

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos (VMVT) specialistai atlieka tyrimą dėl padidėjusio vaikų sergamumo Kelmės ikimokyklinio ugdymo įstaigoje. Įtariama, kad jis galėjo kilti dėl netinkamai organizuoto vaikų maitinimo arba higienos reikalavimų nesilaikymo.

Pirminę informaciją apie įtarimus, susirgus lopšelį-darželį ,,Ąžuoliukas“ lankiusiems vaikams, VMVT inspektoriai iš Nacionalinio visuomenės sveikatos centro Šiaulių departamento gavo balandžio 2 dieną, apie 13 valandą. Susirgusiems vaikams nustatyta pirminė diagnozė – nepatikslintos kilmės gastroenteritas, kolitas.

VMVT inspektoriai tą pačią dieną patikrino šio lopšelio-darželio maisto tvarkymo patalpas, vertino vaikų maitinimui skirto maisto saugą, kokybę, tinkamumo vartoti terminus, laikymo sąlygas, atsekamumą. Tikrino, kaip vykdoma savikontrolės sistema, kaip yra užtikrinama patalpų ir personalo higiena, ar tinkamai naudojami biocidiniai produktai.

Nors, išankstiniais patikrinimo duomenimis, šiurkščių maisto kokybės, produktų ženklinimo, jų tinkamumo vartoti terminų, laikymo sąlygų, atsekamumo, savikontrolės ar personalo higienos neatitikimų nenustatyta, tačiau užfiksuotos neatitiktys dėl maisto ruošimo srautų išdėstymo, nepilnai sukomplektuotų rankų higienos priemonių ir kt.

Taip pat buvo konstatuota užsitęsusi problema – maisto ruošimo patalpose būtina nedelsiant atlikti remontą.

Patikrinimo metu nustatyta ypatingai bloga langų būklė, jie pasidengę pelėsiu, būtina suremontuoti grindis, reikalingas gamybinio inventoriaus atnaujinimas.

Maisto ruošimo patalpose inspektoriai paėmė plovinių nuo gamybos inventoriaus paviršiaus mėginius, atrinko šaldytos paukštienos mėginius.

Siekiant itin atidžiai ištirti ir įvertinti šios ugdymo įstaigos maitinimo bloko darbą, protrūkio tyrimo metu papildomai nuspręsta laboratorijoje ištirti daugiau ir didesnio spektro, jautrių saugos požiūriu maisto produktų bei jų žaliavų, bus vertinami tiekėjai, žaliavų kilmė.

Kontrolės metu taip pat vertinami ir šios įstaigos valgiaraščio technologiniai aprašymai patiekalams ruošti, kuriems pasiūlyta atlikti tam tikrų koregavimo veiksmų.

Šiuo metu lopšelis-darželis „Ąžuoliukas“ ugdymo veiklos nevykdo ir, VMVT žiniomis, vaikų nepriims iki balandžio 12 dienos. Darželio maitinimo bloko patalpos valomos ir dezinfekuojamos, atliktos dezinfekcijos efektyvumui vertinti mėginių tyrimų rezultatų laukiama šią savaitę.

Susijusios naujienos