Kuršėnuose paminėtos 75-osios masinių trėmimų metinės

Zigmo RIPINSKIO nuotr.
Kuršėnų Šv. Jono Krikštytojo bažnyčioje buvę politiniai kaliniai ir tremtiniai ėjo simboliu tremties keliu.

Gegužės 22 dieną Kuršėnuose vyko masinių trėmimų 75-ųjų metinių paminėjimas „Bėgiais į praeitį“. 1948 metų gegužės 22 – 23 dienomis per operaciją „Vesna“ į Sibirą iš Lietuvos išvežta apie 40 tūkstančių žmonių.

Paminėti skaudžią datą į Kuršėnų Šv. Jono Krikštytojo bažnyčią susirinko buvę politiniai kaliniai ir tremtiniai. Apsijuosę grandinėmis, jie ėjo tremties keliu – simboliniais bėgiais su tremties vietų pavadinimais.

Šv. Mišias už tremtinius aukojo monsinjoras kunigas Vytautas Kadys. Po šv. Mišių gausiai susirinkusiems dalyviams buvo parodytas filmas „Tremtis vaikų akimis“, eiles skaitė Šiaulių rajono savivaldybės kultūros centro režisierius Zenonas Gestautas.

Prisiminimais dalijosi buvusi Kuršėnų tremtinių ir politinių kalinių organizacijos pirmininkė Aniceta Grikšienė.

Nacionalinio mokinių kūrybos darbų konkurso „Lietuvos kovų už laisvę ir netekčių istorija“ laureatai – Kuršėnų L. Ivinskio gimnazijos mokiniai – apdovanoti Kuršėnų tremtinių ir politinių kalinių organizacijos padėkos raštais, juos įteikė pirmininkė Marija Šadlauskienė ir Šiaulių rajono savivaldybės tarybos narė Ada Grakauskienė.

Padėkas gavo Šiaulių r. Kuršėnų Lauryno Ivinskio gimnazijos mokiniai – Rasa Griciūtė (IIIGA klasė), Pijus Milašius (IVGB klasė), Mintė Navickaitė (IGC klasė), Jonas Benediktas Šličius (IIGD klasė), Erilė Šliupaitė (IGD klasė), Erikas Žilvytis (IGD klasė) ir jų mokytojos – Žyginta Ivanavičienė, Violeta Laurutienė, Asta Mazūraitė ir Raimonda Rumbinaitė.

Mokytoja Violeta Laurutienė Kuršėnų tremtinių ir politinių kalinių organizacijos pirmininkei Marijai Šadlauskienei įteikė didelį laišką su Šiaulių rajono mokinių rašytais laiškais tremtiniams. Tai istorijos, literatūros mokytojų ir tremtinių organizacijos inicijuoto vykdyto projekto dalis. Laiškus tremtiniams skaitė visų projekte dalyvavusių mokyklų mokiniai.

Renginyje tremties dainas dainavo Šiaulių rajono savivaldybės kultūros centro politinių kalinių ir tremtinių mišrus choras „Tremties varpai“, vadovaujamas Jovitos Bražukienės.

Bažnyčioje buvo eksponuojama patyriminė vizualizacija „Tremties keliai ir stotys“. Po renginio aplankytas tremtinių kryžius prie Šv. Jono Krikštytojo bažnyčios, padėtos gėlės, uždegtos žvakutės. Gėlės padėtos ir kitose tremtį žyminčiose Kuršėnų vietose.