Kuršėnų šeimos namuose domėtasi būsimomis naujovėmis

Ritos ŽADEIKYTĖS nuotr.
Svečių delegacija apsilankė Šeimos namų žirgyne – šilti įspūdžiai.

Šiaulių rajono Kuršėnų šeimos namuose lankėsi socialinės apsaugos ir darbo viceministrė Justina Jakštienė bei socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Šeimos ir vaiko teisių apsaugos grupės vadovė Kristina Stepanova. Su Šiaulių rajono savivaldybės mero pavaduotoju Česlovu Greičiumi, Seimo narės Rimos Baškienės padėjėja, rajono savivaldybės tarybos nare Ada Grakauskiene, Administracijos direktoriaus pavaduotoja Regina Rupšiene, Socialinės paramos skyriaus vedėja Jolanta Šiupariene bei Kuršėnų šeimos namų direktoriumi Feliksu Rudzinsku apžiūrėjo patalpas, teritoriją ir aplinką, domėjosi, kur ir kaip bus įgyvendinamas labai svarbus investicinis projektas „Kompleksiškai ir individualizuotai teikiamų paslaugų vaikams su negalia ir jų šeimos nariams prieinamumo užtikrinimas Šiaulių rajono savivaldybėje“.

Įgyvendinant projektą vyks Kuršėnų vaikų globos namų pastato ir fermos remontas bei dengto hipoterapijos maniežo statyba, paslaugų teikimui vaikams su negalia ir jų šeimos nariams įsigyta dalis reikalingos įrangos ir baldų. Bus įsteigtas paslaugų centras neįgaliems vaikams ir jų šeimos nariams. Jame bus teikiamos bendrosios ir specialiosios paslaugos, dienos socialinės globos, laikino atokvėpio paslaugos, kineziterapijos, ergoterapijos, žaidimų terapijos, dailės terapijos, logopedo ir specialiojo pedagogo, psichologo, reabilitologo, judesio korekcijos vaikams su negalia paslaugos. Taip pat – specializuotos pagalbos šeimos nariams paslaugos: psichologinės konsultacijos, individualios socialinės konsultacijos, individuali ar grupinė terapija, mokymai, susiję su raidos sutrikimais, tėvystės įgūdžių formavimo grupės ir kt. Įgyvendinus šį projektą siekiama, kad šeimos auginančios vaikus su negalia galėtų pailsėti nuo nuolatinės priežiūros, nepervargtų, taip pat artimieji, šeimos nariai galėtų dalyvauti darbo rinkoje, laisviau derinti asmeninį, šeimos ir visuomeninį gyvenimą.

Viceministrė J. Jakštienė, susipažinusi su Kuršėnų šeimos namų vadovu, atliekamais darbais ir realiu gyvenimu pagrįstais planais, aplinka, teritorija, teigė esanti labai patenkinta, kad būtent Kuršėnų šeimos namai laimėjo šį investicinį projektą, nes jį supa nuostabi gamta, puikiai tvarkoma teritorija, labai gera ir jauki atmosfera.