Kie­mų at­nau­ji­ni­mas Kur­šė­nuo­se: pa­si­se­kė ne vi­siems

Redakcijos archyvo nuo­tr.
Kur­šė­nų mies­to se­niū­nas Vy­tau­tas Ged­mon­tas, pa­pra­šy­tas su­teik­ti in­for­ma­ci­ją L. Ivins­kio gat­vės gy­ven­to­jams, nuo iš­sa­mes­nio paaiš­ki­ni­mo iš­si­su­ka pa­tar­da­mas klaus­ti ne jo, o Šiau­lių ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės vy­riau­sios ar­chi­tek­tės.
Kuršėnų, L. Ivinskio gatvės 3-ojo namo prieigos atnaujintos nebus. Be rekonstrukcijos lieka ir 6-ojo namo teritorija. Gyventojai, kurių kiemai nebus atnaujinti, pasigenda informacijos. Aiškėja, kad norinčių pateikti ją viešai ne tiek jau ir daug.

Atnaujinami bus, bet ne visi

Kuršėniškė „Šiaulių krašto“ skaitytoja papasakojo, kad šiuo metu Kuršėnuose, L. Ivinskio ir K. Dambrausko gatvėse, vyksta intensyvūs atnaujinimo darbai. Moteriai žinoma, kad po rekonstrukcijos didžioji dalis šiose gatvėse esančių daugiabučių kiemų bus atnaujinti, maksimaliai padidintos automobilių stovėjimo aikštelės, įrengtos poilsio zonos, sutvarkyta kiemų danga, atlikti kiti būtini tvarkymo darbai.

Tačiau, anot 3-ojo L. Ivinskio gatvės namo gyventojos, jų namo prieigos atnaujinamos ir modernizuojamos nebus. Kuršėniškės žodžiais, ieškodama atsakymo, ji ne kartą kreipėsi į Kuršėnų miesto seniūniją. Tačiau konkretaus paaiškinimo, kodėl atnaujinimo nebus, taip ir negavusi. Moters žodžiais, jai buvo atsakyta: „interesai kertasi“, ir taškas. Esą 3-ajame name veikia kirpykla, ji ir esanti priežastis, kuri kiša koją rekonstrukcijai.

Moteriai kyla abejonių: kirpykla yra įsikūrusi ir 9-ajame L. Ivinskio gatvės name, bet teritorijos atnaujinimas šio namo prieigose juk vyks!

„Kuo mūsų daugiabutis prastesnis už kitus?, – piktinosi moteris. – Kiemo dangos kokybė siaubinga, automobilių stovėjimo aikštelė maža.“

Esmė – stovėjimo aikštelės

L. Ivinskio gatvės 3-ojo daugiabučio savininkų bendrijos pirmininkas Kęstutis Jurevičius atsakyti, ar namo prieigos bus atnaujinamos ar nebus, negalintis – kol kas jokios informacijos neturintis, vyks aiškintis į Kuršėnų miesto seniūniją.

„Mačiau, kad kažką ten kitur daro, žadėjau pasidomėti. Man seniūnas skambino ir žadėjo kitą savaitę skyles užlopyti. Jei aš žinočiau, ką tai reiškia. Mūsų seniūnas yra toks seniūnas... Jam ką leidžia šnekėti, tai tą ir sako, bet jam svarbiausia, kad niekas netrukdytų“, – sakė bendrijos vadovas.

Jam keista, kad pasiskelbiama apie kvartalų sutvarkymą, o tvarko tik kai kuriuos. „Tada kyla klausimas, ar mes esam miesto gyventojai, ar ne“.

Pirmininko įsitikinimu, esmė yra ne konkretaus kiemo kokybė, o tai, kad būtina atnaujinti visą L. Ivinskio gatvę, kuri dėl automobilių gausos yra nuolatos užkimšta, gaisrinės automobiliai nepravažiuoja, greitoji. Todėl būtina visur maksimaliai padidinti automobilių statymo vietų skaičių, sutvarkyti tinklus.

Žada palopyti asfaltą

Kuršėnų miesto seniūnas Vytautas Gedmontas, paprašytas suteikti informaciją L. Ivinskio gatvės gyventojams, nuo išsamesnio paaiškinimo išsisuka patardamas klausti ne jo, o Šiaulių rajono savivaldybės vyriausios architektės, kuri pateiksianti atsakymą.

Seniūne, 3-asis ir 6-asis L. Ivinskio gatvės daugiabučiai yra jūsų kompetencijos ribose!

„Kartoju, į visus klausimus gali atsakyti rajono vyriausioji architektė. O kas liečia mano kompetenciją, tai seniūnija iš turimų lėšų palopys asfaltą. Tai toks bus seniūnijos indėlis“, – sakė V. Gedmontas.

Bendrija turi savo sklypą

Šiaulių rajono savivaldybės Turto valdymo skyriaus vyriausiasis specialistas, minėto rekonstrukcinio projekto Kuršėnuose vadovas Audrius Zaturskas „Šiaulių kraštui“ suteikė visą kuršėniškius dominančią informaciją, kuria pasidalyti nepanoro Kuršėnų miesto seniūnas V. Gedmontas.

Anot A. Zatursko, atnaujinimo darbai numatyti prie L. Ivinskio gatvės 2-ojo, 4-ojo, 7-ojo, 9-ojo namų.

3-ojo namo prieigos atnaujinamos nebus, nes tai – savininkų bendrija, kuri yra susiformavusi ir savo vardu įsiforminusi sklypą.

„Nežinau, kokia forma bendrija tą sklypą valdo, bet valdo. Pagal aprašą privačių asmenų, nors ir juridinių, finansavimo būti negali“, – sakė projekto vadovas.

O 6-ojo namo prieigos atnaujinamos nebus dėl pernelyg mažos teritorijos aplink namą, mat vienas iš rodiklių Europos regioninės plėtros fondo lėšoms gauti yra atitinkamas plotas.

Kai kurie kiemai taps modernūs

Į laimingųjų ir visus atnaujinimui keliamus reikalavimus atitinkančių namų sąrašą Kuršėnuose, L. Ivinskio gatvėje, patekusios, kaip jau minėta, 2-ojo, 4-ojo, 7-ojo ir 9-ojo daugiabučių teritorijos.

Čia numatyta maksimaliai išplėsti automobilių statymo aikšteles, bus atnaujinti pėsčiųjų takai prie minėtų namų, prie 4-ojo namus bus renovuota aikštelė su danga aktyviam gyventojų poilsiui, atsiras vaikų žaidimų aikštelės, pavėsinės, suoliukai, šiukšliadėžės, kai kur numatyta pastatyti treniruoklius, teritorijas ketinama pagražinti augmenija.

Antrojo etapo metu numatoma kompleksiškai sutvarkyti Kuršėnų miesto teritorijas prie 15-ojo ir 22-ojo daugiabučių namų J. Basanavičiaus gatvėje, prie 2-ojo Pavenčio gatvės namo, V. Dambrausko, V. Kudirkos gatvėse ir kt.

Visi darbai turėtų būti baigti šiais metais.