Kelmiškiai laimėjo „X faktorių“

X Factor Lithuania
Good Time Boys - Bohemian Rhapsody | X Faktorius 2018 m. LIVE | 9 serija
TV 3 te­le­vi­zi­jos or­ga­ni­zuo­ja­mą kon­kur­są „X fak­to­rius“, ku­ria­me ieš­ko­ma nau­jų ta­len­tų, šie­met lai­mė­jo iš Kel­mės ir Ši­lu­tės ki­lu­sių ro­ke­rių gru­pė „Good ti­me boys“. Jos vo­ka­lis­tas – kel­miš­kis Gab­rie­lius Šur­na.

TV 3 te­le­vi­zi­jos or­ga­ni­zuo­ja­mą kon­kur­są „X fak­to­rius“, ku­ria­me ieš­ko­ma nau­jų ta­len­tų, šie­met lai­mė­jo iš Kel­mės ir Ši­lu­tės ki­lu­sių ro­ke­rių gru­pė „Good ti­me boys“. Jos vo­ka­lis­tas – kel­miš­kis Gab­rie­lius Šur­na.

Fi­na­li­nė­je kon­kur­so ko­vo­je ro­ke­riai at­li­ko hi­tą „Bo­he­mian Rhap­so­dy“.

Gru­pės na­riai lai­mė­jo ir 15 tūks­tan­čių eu­rų pri­zą. Šiuo me­tu vai­ki­nai gy­ve­na ir stu­di­juo­ja Vil­niu­je.

Juozas Juozauskas / World Videos INC.

X Faktorius yra visame pasaulyje populiariausias muzikinis šou kurį rodome SEKMADIENIAIS 19.30 val. per TV3!

Komentuoti

Paprastas tekstas

  • HTML žymės neleidžiamos.