Bibliotekoje – apie korupcijos apraiškas

Reginos MUSNECKIENĖS nuotr.
Specialiųjų tyrimų tarnybos Šiaulių skyriaus specialistė švietimui ir visuomenės informavimui Rita Šikšnienė sako, jog 2006 metais priimtas įstatymas, kuriame buvo leidžiama gydytojams teikti dovanas iki 1 MGL dydžio, greitai buvo panaikintas. Dabar negalimos jokios dovanos, išskyrus padėkas.
Kelmės Žemaitės viešojoje bibliotekoje surengtas susitikimas su Specialiųjų tyrimų tarnybos Antikorupcinio visuomenės švietimo ir informavimo specialiste Rita Šikšniene.

Piktnaudžiavimas padėtimi ir įgaliojimais

Susitikimą organizavo rajono tarybos narė Antikorupcijos komisijos pirmininkė Janina Skeberdienė.

Savo pranešimą Rita Šikšnienė pradėjo nuo korupcijos apibrėžimo: „Tai piktnaudžiavimas padėtimi ar įgaliojimais siekiant naudos sau arba kitam asmeniui.“

Tradicinės korupcijos apraiškos: kyšininkavimas, papirkimas, nepotizmas (giminių), kronizmas (bičiulių) rėmimas, neteisėtas lobizmas, dokumentų ir rinkimų rezultatų klastojimas.

Prieš 23 metus įkurta Specialiųjų tyrimų tarnyba atskaitinga šalies Prezidentui ir Seimui. Jos tikslas suvaldyti korupcijos reiškinį. Tarnyba dirba keturiomis kryptimis: rūpinasi antikorupciniu visuomenės švietimu ir informavimu, atlieka analitinę antikorupcinę žvalgybą, rūpinasi korupcijos prevencija, nustatydama ir pašalindama šio reiškinio priežastis, atlieka baudžiamąjį persekiojimą.

Prieš korupciją turi būti kovojama kiekvienoje įstaigoje. Pavyzdžiui, Savivaldybė gali parengti bendrą korupcijos prevencijos programą, kuria vadovautųsi visos biudžetinės įstaigos. Kiekvienoje įstaigoje privalo būti už korupcijos prevenciją atsakingas asmuo.

STT antikorupciniu požiūriu analizuoja ir įvertina teisės aktus. Kartais analizuoja reiškinius, pavyzdžiui, nepotizmą savivaldybėse ir jų įmonėse. „Giminystė pati savaime nėra blogis, jei reiškinys tinkamai valdomas. Įmonėse gali dirbti giminaičiai. Tik tarp jų negali būti tiesioginio pavaldumo. Be to, tai reikia deklaruoti kaip viešuosius ir privačius interesus“, – sakė R. Šikšnienė.

Baudžiama net už pažadą duoti ar paimti kyšį

Specialiųjų tyrimų tarnyba tyrė viešuosius pirkimus gydymo įstaigose. Paaiškėjo, jog viešuosius pirkimus dažniausia laimi tie tiekėjai, kurie remia ligonines. Čia persipina biudžetinės ir privačios įmonės. Didžiausia atsakomybės dalis tenka asmeniui, organizavusiam viešuosius pirkimus. Tačiau atsakingas ir įmonės vadovas. Baudžiamojon atsakomybėn galima patraukti valstybės tarnautojui prilyginamą asmenį, jeigu jis priėmė sprendimus.

Pasitaiko atvejų, kai piktnaudžiaujama priimant į darbą, mokant neteisingą arba fiktyvų darbo užmokestį.

Lietuvos baudžiamajame kodekse yra numatyti penki straipsniai, susiję su korupcija. Baudžiamoji atsakomybė gresia už kyšio paėmimą, prekybą poveikiu, piktnaudžiavimą, papirkimą, tarnybinių pareigų neatlikimą.

Už kyšį baudžiama ne tik tuomet, jeigu jį paėmei. Baudžiamas ir susitarimas duoti arba paimti kyšį, kyšio reikalavimas, provokavimas kyšį duoti.

Pastaruoju metu su korupcija geriausiai susitvarko policija. Tačiau prieš 15 metų kelių patrulis sustabdyto neblaivaus ar kitaip Kelių eismo taisykles pažeidusio vairuotojo klausdavo „Ką darysime?“. Taip provokuodavo „susitarti“ ir duoti kyšį.

Ką daryti, jeigu klientas įstaigoje palieka kyšį ir pabėga? R. Šikšnienė patarė tokiu atveju turi pranešti įstaigos vadovui. Šis nuspręs, kaip elgtis toliau. O jeigu vadovo nėra, galima pranešti teisėsaugos institucijoms.

Kartais klausiama, ar atsidėkoti gydytojui po operacijos nusižengimas. Ar gėlės mokytojui nėra korupcija?

Dažnai pasitaiko, kai norima atsidėkoti gydytojui, mokytojui, valstybės tarnautojui ar kitam jam prilygintam asmeniui. Valstybės tarnautojas negali imti dovanų nei prieš, nei po operacijos. Tokiu atveju galima palikti padėką, parašyti gerą atsiliepimą apie gydytoją.

Gėlės mokytojui, pavyzdžiui, rugsėjo pirmosios proga, susijusios su tradicija. Jų įteikimas nelaikomas nusižengimu. Panašiai yra ir su arbatpinigiais padavėjams. Tai pasaulinė tradicija. Be to, padavėjai dirba privačiame sektoriuje.

Nusižengimo nėra tik tuomet, kai dovanos gaunamos pagal tarptautinį protokolą ir tokiu atveju, kai jos reprezentacinės, su įmonės logotipu.