Gyventojų surašyme galima pasirinkti ir žiemgalio tautybę

Loretos RIPSKYTĖS nuotr.
Lietuvos statistikos departamentas nuo sausio 15 dienos atlieka gyventojų tautybės, gimtosios kalbos ir išpažįstamo tikėjimo statistinį tyrimą. Anketoje iš pradžių nebuvo galima nei pasirinkti, nei įrašyti etninės kilmės „žiemgalis“, dėl to Žiemgalos-Aukštaičių kultūros draugijos Joniškio skyrius kreipėsi į Lietuvos statistikos departamentą ir į prašymą buvo atsižvelgta.

 

Lietuvos statistikos departamento generalinei direktorei dr. Jūratei Petrauskienei sausio 19 dieną adresuotame rašte buvo nurodyta, kad pildant siūlomą anketą suteikiama galimybė nurodyti etninę kilmę, su kuria tapatinamasi. Iš duotų pasirenkamų randamas žemaitis, net kuršis ir kiti, tačiau tarp siūlomų variantų pasigendama žiemgalio. Įrašyti jo į anketos laukelį taip pat negalima, tiesiog privalu rinktis iš siūlomųjų.

„Taip pažeidžiamos Šiaurės Lietuvos teritorijos Pakruojo, Pasvalio, Joniškio r. ir kt. gyventojų teisės nurodyti savo etninę regioninę tapatybę. Primename, kad Vilniaus universiteto 2019 m. išleistoje dr. A. Ragauskaitės monografijoje „Lietuvos etnokultūrinis regionavimas“, parengtoje pagal autorės daktaro disertaciją, išskiriamas pagal gyventojų savimonę atskiras Lietuvos Žiemgalos etnokultūrinis regionas (šiaurvakarinėje Aukštaitijos dalyje, pasienyje su Latvija). Primename ir tai, kad ne veltui ir dvi LR rinkimų apygardos pavadintos Žiemgalos vardu. Todėl prašome pataisyti virtualią anketą, suteikiant galimybę pažymėti etninę tapatybę žiemgalis, jei ne konkrečiai nurodant kaip pasirenkamą, tai bent leisti pačiam asmeniui įrašyti laukelyje.

Nesant galimybei to nurodyti, pažeidžiamos Šiaurės Lietuvoje, Lietuvos Žiemgaloje, gyvenančių gyventojų konstitucinės teisės save identifikuoti“, – teigta rašte, kurį pasirašė Žiemgalos–Aukštaičių kultūros draugijos Joniškio skyriaus pirmininkė Ilona Osipova.

Netrukus po šio kreipimosi Statistikos departamento atsakingi specialistai reagavo ir jau nuo sausio 20 dienos anketoje galima iš pasirenkamų tautybių sąrašo nurodyti „žiemgalis“. Užpildyti anketą visų prašoma adresu: https://surasymas.stat.gov.lt/

Gyventojams nereikia nerimauti, kad pažymėję „žiemgalis“ jie jau bus tarsi nebe lietuvių tautybės. Tai puikiai savo komentare po Žiemgalos draugijos skelbimu socialiniame tinklapyje facebooke paaiškina kraštietis geografas doc. dr. Rolandas Tučas: „Kaip tik šiandien (01 21) iš naujo užpildžiau anketą, tautybę iš sąrašo parinkęs „žiemgalis (-ė)“, o gimtąją kalbą – „lietuvių“. Sąmoningai anketos patikslinimą perkėliau į šiandieną, nes nuojauta kuždėjo, kad dėl užtikrintinumo reikia bent dieną palaukti. Mūsų diskusijoje kilo toks klausimas, kurį galima trumpai apibūdinti, kaip etniškumo ir subetniškumo santykį. Patarčiau dėl to nepergyventi – lietuviško tapatumo, manau, neprarasite. Nes ir 2011 metais gyventojų surašymo metu save užsirašę „žemaitis“ statistikoje pateikiami kaip „Lietuviai, priskyrę save žemaičiams“ (tokių buvo 2169 asmenys). Tad ir dabar, greičiausiai, būsime „Lietuviai, priskyrę save žiemgaliams“. Bet tai puiku, nes išlaikome ir savo etninę tapatybę (lietuviai), o kartu – ir subetninę (žiemgaliai). Juk mums svarbiausia ne tapti nauja tauta, o greta žemaičių, dzūkų ir kt. lygiaverčiai rasti vietą ir žiemgaliams.“

Susijusios naujienos