Amžinybėn išėjo Akmenės rajono garbės pilietis Anupras Gauronskas

Redakcijos archyvo nuotr.
2009 metai. Ventos bažnyčioje Anuprui Gauronskui (1938–2022) Akmenės rajono garbės piliečio vardo regalijas įteikė Akmenės rajono meras Vitalijus Mitrofanovas.

Lapkričio 21 dieną, eidamas aštuoniasdešimt penktuosius metus, mirė Akmenės rajono garbės pilietis, Viekšnių Šv. Jono Krikštytojo parapijos rezidentas, Telšių vyskupijos katedros kapitulos garbės kanauninkas jubiliatas Anupras Gauronskas.

A. Gauronskas gimė 1938 metų liepos 1 dieną Purviuose, tuometiniame Akmenės valsčiuje.

Tarnystę Viešpačiui pasirinko 1972 metais. Dvasininkas pastoracinį darbą yra dirbęs Telšių katedroje, Kretingos, Klaipėdos, Skaudvilės, Adakavo, Tirkšlių ir kitose parapijose. 1990–2019 metais atliko pastoracinį darbą Karaliaučiaus srityje. Maskvos arkivyskupo buvo paskirtas Karaliaučiaus klebonu ir dekanu: A. Gauronskas – pirmasis katalikų kunigas, trejus metus vienas dirbęs šiame stačiatikių krašte. 1997 metais už lietuvybės puoselėjimą Karaliaučiuje, už dvasinius tiltus tarp bendruomenių A. Gauronskas apdovanotas Didžiojo Lietuvos kunigaikščio Gedimino 5 laipsnio ordinu.

Nuo 2019 metų spalio 27 dienos iki mirties A. Gauronskas buvo Viekšnių parapijos rezidentas.

Tarnaudamas įvairiose parapijose, A. Gauronskas niekada neatitrūko nuo gimtojo krašto ir jo žmonių. Jo iniciatyva ir didžiulėmis pastangomis Ventoje pradėta statyti bažnyčia. Bažnyčios pamatai pašventinti 2004 metais, o 2009 metais Ventoje bažnyčia baigta statyti. A. Gauronskas kartu su kitais kunigais dalyvavo bažnyčios šventinimo iškilmėse, šioje bažnyčioje jis aukojo šv. Mišias per savo 80 metų jubiliejų. Ventoje skamba varpas, kurį šventovei iš Vokietijos parūpino A. Gauronskas.

2009 metais Akmenės rajono savivaldybės taryba už išskirtinius nuopelnus gimtajam kraštui Anuprui Gauronskui suteikė Akmenės rajono garbės piliečio vardą.

Per penkis dešimtmečius kunigas pastatė 4 koplyčias, restauravo 3 bažnyčias, įkūrė per 20 parapijų.