Prof. Povilas GYLYS: Davai, prichvatizuokim ir Seimą!

Redakcijos archyvo nuotr.
Eko­no­mis­tas, pro­fe­so­rius Po­vi­las Gylys.
Jau esu Respublikoje rašęs, kad gyvename durnokratijos arba, inteligentiškiau kalbant, idiokratijos sąlygomis. Idiotų valdomose šalyse žmonės kvailinami bandant implantuoti jų sąmonėje tikėjimą, kad viskas, kas privatu, yra efektyviau, veiksmingiau nei bendra, vieša, valstybiška. Lietuvoje ta ideologinė implantacija- privatu yra gerai, bet bendra yra blogai- vyksta praktiškai visus trisdešimt metų. Ir tai daro individualistinę pasaulėžiūrą išpažįstantys visų partijų, visų redakcijų, visų institutų liberalai.

 

Jei manai kitaip ir bandai pateikti kitokį, neliberalų, neidiotišką visuomenės ir ekonomikos suvokimą, pagal kurį, tarkim, šilumos tinklai galėtų būti ir bendra nuosavybė, tave durnokratai apklijuos etiketėmis „kremlinis“, „sovietinis“, „retrogradas“ ir t.t. Ir iki šiol daug kas iš didesnes pajamas gaunančių ir aukštesnio išsilavinimo diplomus turinčių jaunų žmonių tokiam „nesusipratėlių“, „praeities nostalgija sergančių“ ideologiniam sučipavimui bei viešam nulinčiavimui pritarė. Kas kaip- kas garsiomis katutėmis, kas tyliai širdyje: taip jiems, tamsuomenei, runkeliams, kirmėlynui, ir reikia.

Tačiau nuostata, kad visais atvejais ir visose srityse privatus pradas yra pranašesnis už viešą- valstybinį ar savivaldybių- yra absurdiška ne tik tikrojo mokslo, bet ir sveikos nuovokos požiūriu.

Ta aliuzija į absurdiškumą ir įdėta į šio tekstelio pavadinimą- ai, davai privatizuokime ir Seimą. Na jei viskas, kas privatu yra geriausia, tuomet kyla klausimas, kodėl iki šiol oficialiai neprivatizavom Seimo, vyriausybės, prezidentūros, LRT, prokuratūros, teismų, policijos ir t.t. Ko delsiam? Delsiam, nors 80 proc. rinkėjų valia (tas nuošimtis, mano nuomone, rodo giliai įsišaknijusią mūsų tautoje durnokratiją) dabar mus valdo Trys mergelės liberalės. O įvairių partijų liberalės ir liberalai yra tie didieji visko, kas jiems nepriklauso, privatizacijos (ji ,kaip taisyklė virsta prichvatizacija) entuziastai.

Tiesą pasakius, REALIAI tokia prichvatizacija vyksta. Ir vyksta jis vos ne nuo valstybės atkūrimo. Paaiškinu plačiau. Reikia skirti faktinę ir formalią, teisinę privatizaciją. Jeigu parlamentas arba atskira partija (tarkim, Liberalų sąjūdis) tarnauja privataus koncerno, firmos, ar kokio nors oligarcho interesams, tenkina jų privačius poreikius, visas parlamentas ar ta atskira partija realiai yra privatizuoti. Tuo mastu, kokiu aptarnauja privatininkus.

Čia kaip su tėvo automobiliu, kuriuo naudojasi tik sūnus. Formaliai automobilis yra tėvo, tačiau faktiškai juo disponuoja juo važinėdamas vien sūnus. Tuomet jis ir yra realus automobilio savininkas. Tas pats principas galioja ir parlamentui, vyriausybei, prokuratūrai ir t.t. Svarbu matyti ne tik teisinę, bet ir faktinę padėtį.

Formaliai, juridiškai Seimas ir kiti minėti dariniai yra VALSTYBINIAI ir turi tarnauti VIEŠIEMS, TAUTOS INTERESAMS. Tačiau, nuolat stebime, kaip tos valstybinės institucijos neretai faktiškai atstovauja galingų privačių grupių dalinius interesus. Vadinasi, esama pagrindo kalbėti apie tų institucijų bent jau dalinę privatizaciją. Kadangi, visi jaučiame, kad tokia de facto privatizacija yra nešvari ir smarkiai smirdi korupcija, galime ją vadinti faktine prichvatizacija.

Ką pasakyta reiškia? Ogi tai, kad juridinė Seimo privatizacija tereikštų faktinės padėties įteisinimą. Tai panašu į atvejį, kai tėvas, galų gale, įformina teisiškai savo automobilį sūnaus vardu.

Toks veiksmas su automobiliu, kurio metu faktinis savininkas, t.y. sūnus, tampa ir formaliu savininku juridine prasme didelių problemų nesukelia. Vienok, su Seimo privatizacija (kalbu ne apie Seimo pastatų, bet parlamento funkcijų prichvatizavimą) būtų sunkiau. Net Trims mergelėms liberalėms tai būtų ne pagal jėgas.

Nors mūsų tauta jau gerokai sukvailinta, bet dar ne tokia idiotiška, kad lengvai priimtų tokią „reformą“. Net ir įsitvirtinusios idiokratijos sąlygomis kažkaip neskamba frazė „Privatus Seimas“. Privatus automobilis, privati žemė, privati firma nesukelia instinktyvaus pasipriešinimo. O va „privatus Seimas, „privatus teismas“ ar „privati prokuratūra“ šiek tiek pykintų net durnokratijoje gyvenančius.

Todėl, labai tikėtina, kad ši liberali valdžia apsiribos geležinkelių, jūrų uosto, elektros tinklų prichvatizacija, tęs medicinos, švietimo įstaigų prichvatizaciją, bet Seimo, LRT ir t.t. oficialiai privatininkams neparduos. Juk ir dabar minimos ir kitos valstybės institucijos neblogai tarnauja privačių (nebūtinai verslo) grupių daliniams interesams. Nors oficialiai turėtų atstovauti bendruosius, viešuosius nacionalinius interesus. Trumpai tariant, Lietuvos valstybę.