Žiemgalos sūnus jubiliejų pasitiko su fotoparoda ir knygomis

Loretos Ripskytės nuotr.
Sukaktuvininkas Jonas Ivanauskas ir vienoje iš parodos nuotraukų įamžinta literatė Virgita Tuminienė.
Rugpjūčio mėnesį 70 metų sukaktį pasitikęs Žiemgalos krašto poetas, fotografas Jonas Ivanauskas rugsėjo pradžios popietę pakvietė į kūrybinio žodžio ir vaizdų „puotą“. Renginyje, kurį organizavo Žiemgalos kultūros draugijos Joniškio skyrius, pristatytos dvi šiais metais jubiliato išleistos knygos ir jo fotografijų paroda, atskleidžianti asmenybę per žmones, su kuriais bendrauta, ir puokštę veiklų.

34 fotografijos

Joniškio kultūros centro antrojo aukšto salėje eksponuojamos 34 fotografijos, bene labiausiai atspindinčios platų Jono Ivanausko veiklos spektrą. Pasak paties autoriaus, tai dokumentinės fotografijos su viena kita išimtimi, daugiausia sugrupuotos ciklais.

Viename ciklų matome kadrus iš pernykštės Daunoravos dvaro šventės, kuriuose – atgijusi „baltoji ponia“, pagal senolių pasakojimus, paskutinės Bankenfeldėje sudegintos raganos klaidžiojanti vėlė, atplukdyta valtimi, Daunoravos „emigrantės“ ir kiti veikėjai. Toliau – rieda balionais išpuošta šiuolaikinė žemės ūkio technika – tai Joniškio žemės ūkio mokyklos 35-mečiui skirtas automobilių paradas. Čia pat ir dar viena svarbi data bei vaizdai iš 2020 metų rugsėjį vykusio dekoratyvia nuoroda pažymėto rašytojos Jolitos Skablauskaitės skvero Livonijos gatvėje pristatymo visuomenei.

Literatūrinės kelionės tiesiogiai siejasi su J. Ivanausko kūryba. Viena tokių – literatų išvyka į nuošalią Agailių koplytėlę.

Jonas Ivanauskas priklauso Lietuvos kariuomenės kūrėjų – savanorių sąjungai, tad į jo fotoobjektyvą pateko savanoriai, ukrainiečiai, 1991 metais buvę dar studentai, gynę Seimą ir apsilankę dabar Lietuvoje. Į gretą dera Kryžkalnio memorialo šventinimas.

Atskleistos ir Žiemgalos kultūros draugijos Joniškiui skyriaus, kuris organizavo parodą bei knygų pristatymą,– šiai organizacijai Jonas Ivanauskas taip pat priklauso, – išvykos akimirkos, pristatytas Lietuvos pagyvenusių žmonių asociacijos apsilankymas Žagarėje, pagerbiant Barborą Žagarietę, susitinkant su knygą išleidusia Daiva Gustiene ir kt.

Parodai atrinktos fotografijos, darytos tik Lietuvoje.

Inspiravo dovanotas fotoaparatas

Be jau aukščiau minėtų organizacijų Jonas Ivanauskas dalyvauja ir Lietuvos Nepriklausomybės gynimo Sausio 13–osios brolijoje, Lietuvos Šaulių sąjungoje, Lietuvos Biblijos draugijoje, Šiaurės Lietuvos literatų draugijoje, Joniškio literatų klube „Audruvė“, yra Šv. Kazimiero ordino narys, Lietuvos kultūros fondo valdybos narys ir t.t. Tad norint atskleisti visas sukaktuvininko veiklas, dar lieka erdvės naujoms parodoms.

Pats autorius sako, kad naujo kūrybinio kelio pradžia fotografijoje jam tapo 2000 metais naujos knygos pristatymo proga literatų dovanotas fotoaparatas. O pirmoji paroda gimė po kelionės į Izraelį (2006), kurią papildė eilėraščiai. Vėliau šis ciklas „O kalnai Judėjoje judėjo“ tapo knyga. Po to parodos sekė viena kitą.

Žiemgalos savimonės skleidėjas

Rugpjūtį „ištikusią“ jubiliejinę 70-mečio sukaktį Jonas Ivanauskas pasitiko su dviem naujomis knygomis. Poezijos rinkinyje „Pasaulis sukasi spirale“ gausu jausmingos lyrikos, karo Ukrainoje, kovido pandemijos neleidžiančių pamiršti tekstų. Dalis eilėraščių skirta artimiems žmonėms ir žinomoms krašto asmenybėms. Į atskirą skyrelį surinkti trioletai, rinkinys užbaigiamas žaismingais, linksmais, trumpais eilėraščiais.

Antroji knyga „Vingiuotu kasdienybės taku“ apjungia Jono Ivanausko kraštotyrinės medžiagos straipsnius, prisiminimus bei proginių eilių ciklą.

Pasak knygas pristačiusios literatūrologės Ilonos Osipovos, Jonas Ivanauskas – žinomiausias kaip žiemgalinėtojas, Žiemgalos savimonės skleidėjas, stebinantis produktyvumu ir kaip literatas, ir kaip fotografas.

O renginį vedusi ir poeto posmus skaičiusi Vidutė Petraitienė citavo profesorę Džiuljetą Maskuliūnienę, J. Ivanauską pavadinusią kūrėju, nešančiu Šiaurės Lietuvos regioninio patriotizmo idėją. Tuo tarpu, literatūrologė iš JAV Violeta Kelertas joniškiečio poeziją vadina rafinuota, motyvuota, nors ir šiurkštoka. Gražiai toji poezija suskambėjo Maldenių, iš kur kilęs jubiliatas, vokalinio kolektyvo „Platonė“ (vadovė Rita Kipšaitė–Balčiūnienė) narių lūpomis, virtusi dainomis, Šiaulių dramos teatro aktoriaus Vlado Baranausko skaitymuose. Kūrybiniame vakare dainavo Joniškio KC Rudiškių filialo duetas Antanas Karnišauskas, Viktoras Baltulis (vadovė Elena Karnišauskienė), muzikavo ir dainavo Rita Kipšaitė–Balčiūnienė ir Dainius Gasparavičius. Joną Ivanauską sveikino Seimo narys Stasys Tumėnas, perduoti Seimo nario Liudo Jonaičio linkėjimai, sveikinimo žodžius tarė vicemerė Vaida Aleknavičienė, bičiuliai, įvairių organizacijų nariai, buvę bendramoksliai ir kt.

Renginį organizavo Žiemgalos kultūros draugijos Joniškio skyrius su Joniškio kultūros centru. Jono Avyžiaus viešojio biblioteka parengė jau trečią J. Ivanausko bibliografiją, kurioje net 439 įrašai iš 2014–2021 metų laikotarpio.