Mokytojai senjorai nepaliauja nešti šviesą

Artūro STAPONKAUS nuotr.
Mokytoja, Šiaulių mokytojų senjorų klubo „Šviesa“ vadovė Zita Klimanskienė įsitikinusi, kad vienminčių susibūrimas – didžiulė jėga, kuri gali nuveikti labai daug.
Šiandien Šiaulių mokytojų senjorų klubas „Šviesa“ mini veiklos 50-mečio jubiliejų. Šventėje, kuri vyksta Šiaulių valstybinės kolegijos salėje, pristatoma knyga „Šviesą nešantys buvom ir būsim“ – savotiškas dienoraštis apie klubo veiklą, nuveiktus darbus, įgyvendintus projektus, ir, žinoma, žmones, suvestus pedagogo profesijos.

Per pusšimtį narių jungianti pedagogų bendruomenė aktyviai dalyvauja miesto gyvenime, kultūrinėje veikloje, sporto renginiuose, ekskursijose, taip praskaidrindama kasdienybės rutiną ne tik sau, bet ir aplinkiniams.

Labai užimti

Ilgametė Šiaulių mokytojų senjorų klubo „Šviesa“ vadovė Zita Klimanskienė patenkinta, kad šiek tiek anksčiau planuotas, tačiau dėl pandemijos neįvykęs jubiliejus pagaliau paminėtas. Pakviesta daug garbių svečių, kolegų, dalyvaus kitų miesto ir apskrities nevyriausybinių organizacijų atstovai, koncertuos „Šviesos“ klubo nariai ir jų pasveikinti atvykę kolektyvai.

48 metų pedagoginiam darbui atidavusi ir vos prieš savaitę savo 80-mečio jubiliejų atšventusi vadovė patenkinta aktyvių klubo žmonių nuveiktais darbais, įgyvendintais sumanymais.

O veiklos, sako, tik sukis: vieni dainuoja mišriame vokaliniame ansamblyje „Širdimi jauni“ (vadovas Juozas Šukys), kiti vaidina dramos būrelyje (vadovė Eugenija Žymantienė), vyksta linijinių šokių repeticijos (vadovė Genovaitė Zmailienė), organizuotas darbščiųjų rankų būrelis, jam vadovavo Amžinojo poilsio iškeliavusi Irena Bužinskienė. Klubo sportininkai aktyviai vaikšto su šiaurietiškomis lazdomis, dalyvauja savo arba bendraminčių organizuojamose sporto šventėse.

Prieš kelerius metus Rėkyvoje pačių suorganizuotą spartakiadą, į kurią tada suvažiavo dalyvių iš visos Šiaulių apskrities, „šviesiečiai“ planuoja vėl pakartoti šį rudenį. O kad „Šviesos“ sportininkai gerai pasirengę, rodo pasiekti rezultatai: pernai Pakruojyje vykusioje spartakiadoje užimta antroji vieta, užpernai – taip pat prizinė.

„Nerimstame, aktyviai dalyvaujame įvairiapusiškoje veikloje“, – patenkinta vadovė Z. Klimanskienė.

Ji mini smagias išvykas ne tik po apskritį, bet ir tolėliau. Noriai „šviesiečiai“ atsiliepia ir į bendraminčių klubų kvietimus – tokių bendravimų dėka užmegzta ne viena visapusiai praturtinusi pažintis.

Vadovė džiaugiasi ketverių metų draugyste su Šiaulių jėzuitų pradine mokykla, kurioje gavo patalpas šokių ir dainų repeticijoms.

Mokytojai senjorai dažnai renkasi ir vieni maloniai pabendrauti arba svarbius reikalus, planus aptarti, išgerti arbatos, pasivaišinti skanumynais. Kalbų susitikus, vadovės teigimu, būna įvairiausių, bet ne išimtis, žinoma, ir švietimo reikalai, aktualijos – juk buvusių pedagogų nebūna.

Neseniai klubo „Šviesa“ būstinėje lankėsi Šiauliuose laikiną prieglobstį radę kolegos iš Ukrainos. Tądien suskambėjo dainos ne tik lietuviškai, bet ir ukrainiečių kalba.

Senjorai – aktyvūs miesto švenčių, renginių, akcijų dalyviai ir iniciatoriai. Klubo iniciatyva prieš trejus metus vyko varžytuvės-konkursas „Žemaičių kultūros vitražai“, renginiai neįgaliesiems, seneliams, vaikams, surengtos „Auksinio rudenėlio“, Velykų, kitos šventės. Įgyvendinta gausybė sveikatos, aplinkosaugos, kultūros ir meninės raiškos, kitokių projektų, į kuriuos pavyko įtraukti ir miesto bendruomenę.

Glaudus bendradarbiavimas „Šviesos“ mokytojų senjorų klubo narius sieja su pagyvenusių žmonių organizacijomis Pakruojyje, Joniškyje, Akmenėje, kituose šalies rajonuose ir miesteliuose. Bendri sporto, dainų renginiai, festivaliai arba tik paprasti susitikimai vienija pagyvenusius žmones.

Kas sudėta į knygas

Mokytojų senjorų klubas „Šviesa“ išleido keletą knygų.

2011 metais 40-mečio proga susivieniję nariai parengė knygą „Mokytojų gyvenimo spalvos“, joje – aktyvūs kolektyvo veiklos metai nuo 1971-ųjų, kuomet į užtarnautą poilsį išėję arba besiruošiantys išeiti pedagogai, palaikę švietimo darbuotojų profesinės sąjungos Šiaulių miesto komiteto pirmininkės Birutės Vilimavičienės idėją, įkūrė „Šviesą“. Knygoje pateikti esminiai klubo įkūrimo ir veiklos momentai.

Kitas leidinys „15 metų su daina“ skirtas „Šviesos“ moterų vokalinio ansamblio 15-os metų jubiliejui.

O dabar knyga, skirta „Šviesos“ 50-mečio jubiliejui paminėti „Šviesą nešantys buvom ir būsim“. Leidinyje – klubo vadovų, narių pasisakymai, pristatymai, prisiminimai. Apžvelgti prasmingiausi darbai, smagiausi renginiai, žodžiu, tai, ką pavyko mokytojams senjorams įgyvendinti ir kokiais pasiekimais šiandien galima didžiuotis.

Pastaroji knyga šį šeštadienį ir pristatoma į jubiliejinį renginį atvykstantiems dalyviams.

„Noriu, kad knyga neštų žinią, kiek visko gražaus ir naudingo galima padaryti pensiniame amžiuje, kai dienoje atsiranda daugiau laiko“, – sako Z. Klimanskienė.

Laukiami visi

Šiaulių mokytojų pensininkų klubo vadovei Z. Klimanskienei truputį neramu, kad aktyvus klubas noromis nenoromis traukiasi: iš 63 „sąrašinių“ narių likę tik kiek per 50.

„Senstam. Kadaise aktyvūs žmonės nebepaeina kojomis. Sunku, kai nėra sveikatos, – sako ponia Zita. – Bet tie, kuriems sveikata leidžia judėti, tikrai nepraleidžia progos susitikti, pabendrauti. Kai pasikalbi su bendraminčiais, žiūrėk, ir skausmas sumažėja, nuotaika pagerėja.“

Vyriausiai „Šviesos“ klubo narei Konstancijai Jasiūnienei – 96-eri, Valerijai Navickienei – 94-eri, kitų senjorų gimimo metai – 1933-ieji, 1945-ieji ir taip toliau. Jauniausiai narei – 65 metai.

Z. Klimanskienė norėtų, kad prie pedagogų suburto klubo jungtųsi kuo daugiau naujų veidų. Nauji veidai – tai nauji vėjai ir naujos idėjos veiklai, darbams, susitikimams.

„Bet žinote, kas yra? Pas mus ateiti pakviesti žmonės sako nenorintys prisirišti, įsipareigoti. Kad ir kaip sakytume, kad jokio įsipareigojimo čia nėra – dalyvaujame veikloje, kiek kuris galime, kiek norime, kiek sveikata leidžia. Bet pedagogai tokie: jei sutinka, įsivaizduoja, kad būtinai privalo kažką veikti, dalyvauti, organizuoti“, – sako ilgametė Šiaulių Dainų vidurinės mokyklos mokytoja metodininkė Z. Klimanskienė.

Juokiasi, kad, norėdama gausinti narių skaičių, „Šviesa“ į savo kolektyvą dabar maloniai kviečia jau ne tik pedagogus, bet ir jiems prijaučiančius.

„Ir tik neprisigalvokite, kad pedagogai nuobodūs žmonės. Nesame mes tokie rimti, kaip kai kada atrodo – čia kažkokia netinkama etiketė mums priklijuota. Susirinkę ir pakvailiojame, ir paišdykaujame. Visko pasitaiko“, – juokiasi senjorė Zita.