Že­mai­tėšks kas­tinīs

As­me­ni­nė nuo­tr.
Sta­nis­la­va BART­KU­VIE­NĖ, šian­dien 30-me­tį šven­čian­čios Šiau­lių že­mai­čių kul­tū­ros drau­gi­jos "Sau­lau­kis" na­rė, da­li­ja­si že­mai­tiš­ko kas­ti­nio re­cep­tu, ku­rį že­mai­tiš­kai ir su­ra­šėm.

Sta­nis­la­va kas­ti­nį daž­niau ga­mi­na, nei ce­pe­li­nus, ne tik ren­gi­niams, bet ir na­muo­se. Jos kas­ti­nio re­cep­tas puo­šė ir drau­gi­jos iš­leis­tą 2016 me­tų tra­di­ci­nį že­mai­čių ka­len­do­rių, ku­ris bu­vo skir­tas bū­tent že­mai­tiš­kam kas­ti­niui.

Že­mai­tėšks kas­tinīs

Pa­sė­darī­kem že­mai­tėš­ka kas­ti­ni. Po ron­ko rēk tu­rie­tė: po­sont­ra lit­ra ge­ra kai­mėš­ka sme­tuo­na, ar­ba­ti­ni šaukš­tie­li svėis­ta, 50 gra­mu kvīnu, dros­kas.

Šaukš­ta sme­tuo­na ėr šaukš­tie­li svėis­ta sok­te me­dė­nio šaukš­to muo­lė­nia­mė spuot­kė. Je­go so­sė­da­ra "krou­pė­le­lės", rēk sok­tė īsta­tios i kė­ta spuot­ka so karš­to von­dė­nio. Iš­kie­los iš von­dėns, viel die­tė šaukš­ta sme­tuo­na ėr šėl­dont sok­tė. Tēp rēk kontrē sok­tė, kuol su­die­sėt vė­sa sme­tuo­na.

Ka iš­sok­ta pa­truo­va pra­dies tirš­tie­tė, so­ber­kėt kvīnus. Būs kas­tinīs so kvīnās. Je­go vėi­tuo kvīnu idie­sėt kvap­niū­ju pė­pė­ru, būs kas­tinīs so pė­pėrās, je­go čes­na­ku – so čes­nakās. Jies­tė rēk so bol­biems, bol­bės tor bū­tė so lopī­nuoms.

Dėdlē skanē īr, ka jie­di so prie­telēs!

Komentuoti

Paprastas tekstas

  • HTML žymės neleidžiamos.